Skip to main content
BBC CYMRU'R BYD / NEWYDDION
Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd
Newyddion
Dydd Sadwrn, 9 Awst 2008, 14:10 GMT 15:10 UK

Prifwyl: Nifer ymwelwyr 'yn hwb'

Poster Allan o'r Maes yng Nghaerdydd

Mae'r Eisteddfod wedi dod i ben am flwyddyn arall a Chymry o bob cwr yn gadael Caerdydd.

Cafwyd "wythnos amrywiol" ar Gaeau Pontcanna.

Roedd torfeydd mawr yno, yn enwedig ar y diwrnodau braf er doedd 'na ddim cymaint yn y glaw. Bechod ei bod yn bwrw ar y diwrnod olaf.

Mae 'na sawl ffordd, mae'n debyg, o fesur llwyddiant yr Eisteddfod, nifer yr ymwelwyr, llwyddiant ariannol a pha mor fodlon oedd Eisteddfodwyr.

Ac mae nifer yr ymwelwyr wedi bod yn hwb i'r trefnwyr - mwy na 27,000 ddydd Gwener ac erbyn diwedd dydd Sadwrn roedd 156,697 wedi bod ar y Maes yn ystod yr wythnos.

Roedd cyfanswm yr wythnos yn fwy na Sir y Fflint (154,944) ac Abertawe (155,441).

Dywedodd Hywel Wyn Edwards, Trefnydd yr Eisteddfod, mai cyfanswm dydd Gwener oedd y mwya am unrhyw ddiwrnod yn ystod y ganrif hon.

'Anhygoel'

"Diwrnod anhygoel ddoe, roedd hi'n anodd delio gyda'r torfeydd," meddai'r cyfarwyddwr Elfed Roberts.

"Ond roedd 'na staff yn sicrhau y byddai Eisteddfodwyr yn cael tocyn ac roedd yr awyrgylch yn grt."

Elfed Roberts a Hywel Wyn Edwards

Braf oedd gweld a chlywed pobl Caerdydd ar y Maes, nifer yn profi blas yr Eisteddfod am y tro cyntaf.

Roedd hyd yn oed y gyrwyr tacsi wedi dysgu geiriau Cymraeg ac yn gwybod beth oedd Eisteddfod erbyn diwedd yr wythnos.

A phob dydd roedd Eisteddfodwyr i'w gweld yn hapus yn gadael ac eithrio'r rhai oedd yn cwyno bod rhaid cerdded yn bell i ddal y bws wennol.

'Mwy llwyddiannus'

Dywedodd y cyfarwyddwr fod yr wythnos wedi bod yn llwyddiannus a bod cynnal yr Eisteddfod ar Gaeau Pontcanna wedi bod yn wych.

"Roedd yn dipyn o sialens cynnal Eisteddfod mor agos i ganol y dref ond rydan ni wedi ymdrin hyn yn dda.

"Erbyn y tro nesa y bydd yr Eisteddfod yn ymweld Chaerdydd mae'r cyngor sir a'r Eisteddfod wedi dysgu gwersi er mwyn cynnal Prifwyl fwy llwyddiannus na hon."

NIFER YMWELWYR


"Rydyn ni wedi cael wythnos ffantastig," meddai'r Cynghorydd Nigel Howells, sy'n gyfrifol am chwaraeon, hamdden a diwylliant.

"Mae'r Maes wedi bod yn brysur iawn bob dydd a dwi'n falch fy mod i wedi blasu'r arlwy.

"Mae cymaint i'w weld a'i wneud ar y Maes yn arbennig," meddai cyn dymuno'n dda i Eisteddfod Meirion a'r Cyffiniau'r flwyddyn nesaf.

Roedd nifer o sr ar y Maes, Cerys Matthews yn perfformio ym Maes B ac yn y Pafiliwn a Matthew Rhys yn cael ei urddo'n aelod o Orsedd y Beirdd.

Cafwyd llwyddiant ym mhob un o'r prif gystadlaethau eleni, gan gynnwys y Gadair.

Roedd rhai wedi poeni gan nad oedd neb wedi ennill y wobr yng Nghaerdydd ers 70 mlynedd - Gwilym R Jones oedd wedi ennill y Gadair yn y brifddinas yn 1938.

Roedd Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Huw Llywelyn Davies, yn falch i weld Hilma Lloyd Edwards yn codi i gael ei chadeirio.

Prysur

Hi oedd yr ail ferch i ennill y Gadair yn hanes yr Eisteddfod ac fe wnaeth y ferch gyntaf i wneud hynny, Mererid Hopwood, greu hanes ddydd Mercher.

Hi oedd y ferch gynta i ennill y Gadair, y Goron a'r Fedal Ryddiaith wrth gipio'r fedal am ei chyfrol O Ran.

Dau ddyn ifanc enillodd y Goron a Medal Goffa Daniel Owen.

Fe gafodd Hywel Griffiths ei dderbyn i'r Orsedd fore Llun - ar l ennill Cadair Eisteddfod yr Urdd y llynedd - cyn codi i ennill y Goron yng Nghaerdydd.

Mererid Hopwood gyda Dic yr Hendre

Roedd Ifan Morgan Jones, dirprwy olygydd Golwg, yn un o'r rhai ifanca i ennill Gwobr Goffa Daniel Owen am ei nofel Igam Ogam.

Daeth wythnos brysur i ben i Huw Llywelyn Davies wrth iddo drosglwyddo'r awenau i Bwyllgor Gwaith Y Bala.

Roedd Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith yn darlledu yn ystod yr wythnos, yn canu mewn tri chr, Cr y Mochyn Du, Cr Unedig Glantaf a Chr yr Eisteddfod, yn cyflwyno twmpath i'r dysgwyr a chymryd rhan yn seremonau'r Orsedd.

Seibiant haeddiannol i rai felly ond y gwaith ar gyfer Prifwyl 2009 wedi dechrau'n barod.

Newyddion
Yn ôl i'r brig ^^ | Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd