Skip to main content
BBC CYMRU'R BYD / NEWYDDION
Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd
Newyddion
Dydd Llun, 9 Gorffennaf 2007, 13:14 GMT 14:14 UK

Gwenno Teifi: Nl yn y carchar

Gwenno Teifi

Mae aelod o Gymdeithas yr Iaith wedi cael pum diwrnod o garchar am beidio thalu dirwy o 120.

Roedd Gwenno Teifi, 20 oed o Lanfihangel-ar-Arth, Ceredigion, yn Llys Ynadon Caerfyrddin.

Cafodd y fyfyrwraig ym Mhrifysgol Aberystwyth ei harestio ym mis Hydref 2006 wedi iddi baentio'r geiriau "Deddf Iaith Newydd" ar ffenest siop esgidiau Brantano yn Aberystwyth.

Ar y pryd cafodd ddirwy o 80 ond mae'r swm wedi codi i 120, gan gynnwys costau.

Mae aelodau'r gymdeithas yn ymgyrchu o blaid Deddf Iaith newydd fel y bydd cwmnau mawr y sector preifat yn defnyddio'r Gymraeg.

Wrth gael ei dedfrydu ddydd Llun, dywedodd: "Drwy fynd i garchar rwy'n pwysleisio nad ydyn ni am gael Deddf Iaith ddiwerth a bod rhaid i bwerau unrhyw ddeddf newydd ymestyn i'r sector preifat."

Yn Llys Ynadon Caerfyrddin y llynedd cafodd hi bum diwrnod o garchar.

Roedd hi wedi gwrthod talu 200 o iawndal i Radio Sir Gr wedi i gyfarpar gael ei ddifrodi adeg protest yng Ngorffennaf 2004.

HEFYD:
Carchar: Myfyrwyr yn ymprydio (14 Chwef 06 |  Newyddion )

Newyddion
Yn ôl i'r brig ^^ | Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd