British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sul, 25 Medi 2011, 11:40 GMT 12:40 UK
Ffracio: Pryder am ddrilio ym Mro Morgannwg

Y broses ffracio
Mae ffracio'n golygu chwistrellu tywod a hylif i'r creigiau dan ddaear i'w gwahanu a rhyddhau'r nwy

Mae gwrthwynebwyr cynllun i dyllu am nwy ym Mro Morgannwg yn ofni bydd y dull dadleuol ffracio yn cael ei ddefnyddio.

Mae'r grŵp ymgyrchu Vale Says No am i gynghorwyr wrthod y cynnig i dyllu yn Llandŵ ddydd Iau.

Mae ffracio'n golygu chwistrellu tywod a hylif i'r creigiau dan ddaear i'w gwahanu a rhyddhau'r nwy.

Yn America mae'r broses wedi achosi dadl gan fod rhai trigolion yn mynnu fod nwy siâl yn llifo i'r cyflenwad dŵr yfed gan achosi i ddŵr o'r tap danio.

Trafod cais

Ond mae cadeirydd UK Onshore Gas Group, Gerwyn Williams, yn honni mai nod y cynllun yw tyllu am nwy confensiynol yn hytrach na nwy siâl.

Penderfynodd Mr Williams dynnu yn ôl o gyflwyno cais arall i dyllu yn Llandŵ wedi i drigolion lleol sylwi bod gwybodaeth ategol ar gyfer y cais yn cyfeirio at nwy siâl.

Ond bydd cynghorwyr yn trafod cais newydd ddydd Iau.

Mae ymgyrchwyr ym Mro Morgannwg wedi galw am ohiriad cenedlaethol ynglŷn â ffracio tan i beryglon posib y dull gael ei asesu.

Mae ymchwil gan gwmnïau yn dangos bod gan Gymru gronfeydd sylweddol sydd gymaint â'r cronfeydd nwy o dan Fôr y Gogledd.

Dangosodd ymchwil diweddar y gallai fod nwy siâl werth hyd at £70 biliwn yn ne Cymru.

Ond mae pryderon wedi eu lleisio am effaith amgylcheddol ffracio ac mae ofnau am lygru dŵr a dirgryniadau.

Fframwaith

Ym mis Mehefin bu'n rhaid atal y gwaith yn Sir Gaerhirfryn - y ffynhonnau nwy siâl cyntaf yn Ewrop - oherwydd pryder am gysylltiad gyda dau ddaeargryn bach yn Blackpool.

Ond dywedodd Mr Williams nad oedd unrhyw gynllun i ddefnyddio dull ffracio yn Llandŵ.

"Rydyn ni'n gwneud gwaith archwilio ar hyn o bryd a does genyn ni ddim bwriad o ffracio yn y dyfodol agos," meddai.

Ond dywedodd Louise Evans, sylfaenydd ymgyrch Vale Says No ei bod hi'n pryderu am ddyfodol par carafannau ei theulu fyddai 800 metr o safle'r drilio pe bai swm sylweddol o nwy yn cael ei ganfod yno.

"Ni fyddai ein busnes yn para pe bai nhw'n drilio am gronfa sylweddol o nwy oherwydd ni fyddai'r ardal yn denu twristiaid rhagor," meddai.

Ym mis Gorffennaf eleni galwodd arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, Gordon Kemp, ar Lywodraeth Cymru i ystyried creu polisi ynglŷn â chwilio am nwy siâl.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y bydden nhw'n croesawu gweithio gyda Llywodraeth y DU wrth lunio fframwaith polisi nwy siâl.

Fe wnaeth pwyllgor Aelodau Seneddol trawsbleidiol ar Ynni a Newid Hinsawdd yn wfftio pryderon diogelwch ac argymell y dylai tyllu gael ei ganiatáu yn y DU.

Dywedodd Andy Chyba, cadeirydd cangen Pen y Bont ar Ogwr o'r Blaid Werdd ei fod e'n credu bod cyfarfod y pwyllgor cynllunio ddydd iau yn rhoi cyfle i gynghorwyr codi ymwybyddiaeth am ffracio.

"Rwy'n gobeithio na fydd y cynghorwyr yn penderfynu'r naill ford na'r llall bydd yn gorfodi Llywodraeth Cymru i wneud y penderfyniad," meddai.HEFYD
Ffracio: 'Angen polisi cenedlaethol'
31 Gorff 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific