British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 20 Medi 2011, 06:31 GMT 07:31 UK
Heriau'n wynebu Radio Cymru

Radio Cymru

Mae gorsafoedd Radio Cymru a Radio Wales y BBC yn darparu rhaglenni "nodedig o safon uchel".

Dyna un o gasgliadau adolygiad Ymddiriedolaeth y BBC sydd wedi dweud y byddai'r gwrandawyr ar eu colled pe na bae'r gwasanaethau ar gael.

Ond mae'r adolygiad wedi dweud bod heriau'n wynebu'r ddau wasanaeth oherwydd setliad ffi'r drwydded gyda Llywodraeth San Steffan.

Mae'r adolygiad wedi argymell mwy o gydweithio rhwng Radio Cymru ac S4C.

Adolygiad llawn

Mae'r manylion yn rhan o adolygiad llawn yr ymddiriedolaeth o holl wasanaethau radio'r gorfforaeth yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, a dyma'r diweddaraf mewn proses lle mae'r ymddiriedolaeth yn gwerthuso gwasanaeth y BBC bob pum mlynedd o leiaf.

Mae'n wych fod cymaint o wrandawyr yn dweud fod Radio Cymru a Radio Wales yn cynnig gwasanaeth unigryw, sy'n cynnig rhywbeth na ellir ei gael yn unman arall
Elan Closs Stephens

Roedd yr adolygiad yn cynnwys ymgynghoriad cyhoeddus, ymchwil o wrandawyr a thrafodaethau gyda phobl sy'n talu'r drwydded ddarlledu, a gafodd ei harwain gan Gyngor Cynulleidfa'r Ymddiriedolaeth i Gymru.

Ymhlith canlyniadau'r adolygiad, mae'n dweud bod:-

• Pedwar o bob pum gwrandäwr (dros 80%) o Radio Cymru a Radio Wales yn dweud bod y gorsafoedd yn cynnig rhywbeth na ellir ei gael gan orsafoedd eraill;

• Byddai 88% o wrandawyr Radio Cymru ac 82% o wrandawyr Radio Wales yn dweud y byddai colled fawr ar ôl y gorsafoedd pe na bai nhw ar gael;

• 95% o wrandawyr Radio Cymru a 97% o wrandawyr Radio Wales yn dweud fod y gwasanaethau yn rhoi gwerth da am arian.

Costus

Ond roedd yr adroddiad yn dweud fod Radio Cymru yn wasanaeth drud o'i gymharu â gorsafoedd eraill y BBC.

Y rhesymau a roddwyd am hyn oedd mai dim ond pobl Cymraeg eu hiaith oedd yn gallu gwrando, a bod y gost i bob gwrandäwr felly yn uwch am bob awr o ddarlledu.

Mae'r adroddiad hefyd yn dweud fod Radio Cymru wedi datgan eu bwriad i gydweithio'n agosach gydag S4C yn y dyfodol.

Dywedodd cynrychiolydd Cymru ar yr ymddiriedolaeth, Elan Closs Stephens: "Mae'n wych fod cymaint o wrandawyr yn dweud bod Radio Cymru a Radio Wales yn cynnig gwasanaeth unigryw, sy'n cynnig rhywbeth na ellir ei gael yn unman arall.

"Mae'r ddau wasanaeth hefyd yn cael eu gwerthfawrogi am eu newyddion, a Radio Cymru hefyd am ei chefnogaeth i'r iaith Gymraeg.

"Rydym yn cefnogi polisi Radio Wales o ddyblu faint o gerddoriaeth gan artistiaid o Gymru sy'n cael ei chwarae, ond rydym hefyd wedi gofyn i'w ddwy orsaf edrych a allen nhw wneud mwy i hybu eu hapêl mewn rhannau o Gymru lle mae llai o bobl yn gwrando."

Ehangu apêl

Mae'r ymddiriedolaeth hefyd wedi gofyn i Weithgor y BBC edrych ar dderbyniad FM mewn rhannau o Gymru.

Roedd hefyd yn dweud fod derbyniad digidol o Radio Cymru (DAB) yn isel iawn mewn rhannau o Gymru lle mae'r iaith Gymraeg yn cael ei defnyddio'n eang.

Un feirniadaeth o'r ddwy orsaf oedd eu bod yn anelu'r gwasanaeth yn ormodol at ardaloedd penodol - Radio Wales at Dde Cymru a Radio Cymru at y Gogledd - gan ddweud y dylai'r ddwy orsaf wneud mwy i ehangu'r apêl.

Mae'r ymddiriedolaeth yn cydnabod y bydd heriau i'r ddwy orsaf o ganlyniad i'r setliad ffi'r drwydded gyda'r llywodraeth glymblaid yn San Steffan, ac y bydd angen addasu strategaeth oherwydd hynny.

Ond y flaenoriaeth i'r ymddiriedolaeth fydd sicrhau fod y ddwy orsaf yn parhau yn unigryw a nodedig.

Ymateb

Wrth ymateb i'r adolygiad, dywedodd Golygydd Radio Cymru, Sian Gwynedd:

?"Rydym yn croesawu adroddiad yr Ymddiriedolaeth ac yn falch iawn bod yna ganmoliaeth a chydnabyddiaeth i safon y gwasanaeth sydd yn cael ei ddarparu gan Radio Cymru.

"Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o raglenni ac mae'n galonogol bod nifer helaeth o'n gwrandawyr yn gwerthfawrogi'r arlwy sydd ar gael, ac mae'r adroddiad yn tystio i'r gwaith caled a chreadigol sydd yn cael ei wneud gan ein staff a'n cyflwynwyr.?

"?Yn amlwg byddwn yn edrych ar yr argymhellion yn fanwl ac mae yna wastad le i wella wrth i ni barhau i geisio apelio at Gymry Cymraeg ar draws Cymru."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific