British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 19 Medi 2011, 09:08 GMT 10:08 UK
Ffatri geir: 'Ergyd i Gymru'

Land Rover DC100
Y Land Rover DC100 yw un o'r cerbydau newydd fydd yn cael eu datblygu

Roedd 'na ergyd i economi de Cymru oherwydd y cyhoeddiad mai yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr y bydd cwmni Jaguar Land Rover yn agor ffatri newydd.

Roedd 'na ddyfalu y gallai de Cymru gael ei ddewis ar gyfer codi'r safle gwerth £355 miliwn.

Bydd hyd at 750 o bobl yn cael eu cyflogi yn y ffatri yn Wolverhampton.

Mae Gweinidog Busnes yr Wrthblaid, Nick Ramsay AC, wedi dweud: "Mae'r newyddion yn drychinebus i Gymru a dwi'n cwestiynu ymdrechion y llywodraeth Lafur yng Nghymru i ddenu'r buddsoddiad.

"Does dim ardaloedd mentergarwch yng Nghymru oherwydd mae'r Gweinidog Busnes yn cymryd misoedd i gael trefn ar bethau ..."

'Cwestiynau'

Dywedodd llefarydd economi Plaid Cymru, Alun Ffred Jones AC: "Roedd hi'n glir fod y cwmni â diddordeb mewn lleoli ffatri yn ne Cymru.

"Mae angen gofyn cwestiynau pam nad yw hyn yn digwydd.

"Yng Nghymru mae 'na lawer o arbenigedd yn y maes hwn ac, yn sicr, fe fyddai llawer o botential wedi ei harneisio.

"Mi fyddai'r buddsoddiad wedi bod yn hwb fawr i Gymru."

Fe fyddai, meddai, yn galw ar y Gweinidog Economi, Edwina Hart, i sefydlu pam yn union y collodd Cymru'r cyfle.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn croesawu unrhyw newyddion am swyddi yn ystod cyfnod economaidd anodd.

"Ond mae'r newyddion yn siomedig i Gymru am na lwyddon ni i gael y buddsoddiad hwn."

Roedd Llywodraeth Cymru, meddai, wedi ceisio eu gorau i ddenu'r ffatri i Gymru ond yn y pen draw, roedd hwn yn benderfyniad masnachol gan Jaguar Land Rover yr oedd eu pencadlys yng Nghanolbarth Lloegr.

Mae gan y cwmni ffatrïoedd eisoes yn Solihull a Castle Bromwich, ger Birmingham.

Dywedodd Tim Williams, Prif Weithredwr Fforwm Cerbydau Modur Cymru, y gallai'r ffaith fod Wolverhampton wedi'i enwi'n ardal fentergarwch fod wedi cyfrannu at y penderfyniad.

Mentergarwch

Cyhoeddodd Llywodraeth San Steffan ym mis Gorffennaf y byddai ardaloedd mentergarwch yn cael eu sefydlu mewn sawl rhan o Loegr.

Arweiniodd hyn at alwadau ar Lywodraeth Cymru i wneud yr un fath os am osgoi colli swyddi i Loegr.

Mae'r ardaloedd mentergarwch yn cynnig gostyngiadau treth, system gynllunio symlach a chysylltiad band eang cyflym iawn i gwmnïau.

Ychwanegodd Mr Williams y gallai ffatri yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr gynnig cyfleoedd i ddarparwyr cydrannau ceir yng Nghymru petai nhw'n gallu cwrdd â'r galw.

"Ers cael eu prynu gan Tata, mae Jaguar Land Rover wedi gweld buddsoddiad mawr yn eu ffatrïoedd yng nghanolbarth Lloegr," meddai.

"Mae hyn yn cael effaith ar gynhyrchwyr yng Nghymru, sydd nawr yn gweld cynnydd yn y galw am eu cynnyrch.

"Ac mae hyn yn eu rhoi dan bwysau i gynyddu eu hallbwn ac rwy'n credu bod angen i ni weithio'n agos iawn gyda'r llywodraeth ar hyn oherwydd y bydd galw am fwy o fuddsoddiad ariannol ar gyfer ffatrïoedd newydd.

"Mae hefyd angen i ni edrych ar sgiliau," ychwanegodd. "Gyda mwy o gynhyrchu, bydd angen mwy o bobl.

'Galw cynyddol'

"Rydyn ni wedi dod trwy ddirwasgiad ond pan 'da chi'n dechrau colli gweithwyr medrus mae'n syfrdanol pa mor gyflym maen nhw'n dod o hyd i waith arall."

Mae ffatri Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cyflenwi peiriannau i Jaguar Land Rover ond dywedodd Mr Williams nad oedd yn credu y byddai'r datblygiad diweddara' yn amharu ar eu gwaith am y byddan nhw'n cynhyrchu peiriannau newydd.

Dywedodd yr Athro David Bailey, arbenigwr ar y diwydiant moduro yn Ysgol Fusnes Prifysgol Coventry, ei fod yn creu y byddai'r cwmni'n dal i gael peiriannau gan Ford ym Mhenybont ond bod angen iddyn nhw gadw fyny â'r galw cynyddol.

"Bydd allbwn Jaguar Land Rover yn cynyddu mor sydyn y byddan nhw angen mwy o beiriannau yn y dyfodol, yn enwedig wrth iddyn nhw allforio mwy o gerbydau.

"Felly rwy'n credu y bydd yn newyddion da i orllewin canolbarth Lloegr yn ogystal â de Cymru."HEFYD
Hwb o £3m i ffatri geir
21 Awst 09 |  Newyddion
Ford: Newidiadau dros dro
29 Hyd 08 |  Newyddion
Ford: Gwerthu yn 'diogelu swyddi'
26 Maw 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific