British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 17 Medi 2011, 14:10 GMT 15:10 UK
Glowyr: Sefydlu ymchwiliad

Pobl yn cynnig cysur y tu allan i'r ganolfan gymunedol

Dywed Ysgrifennydd Cymru Cheryl Gillan y bydd ymchwiliad swyddogol yn cael ei gynnal ar ôl i bedwar o lowyr farw ym mhwll glo Gleision ger Pontardawe.

Cafwyd hyd i gyrff Phillip Hill, 45, o Gastell-nedd, Charles Breslin, 62, David Powell, 50, a Garry Jenkins, 39, (y tri o Gwm Tawe) ddydd Gwener.

Cafodd eu cyrff eu hadnabod yn swyddogol ddydd Sadwrn.

Dywedodd Mrs Gillan: "Mae'n rhaid i ni ddysgu gwersi a darganfod beth yn union ddigwyddodd."

Dywedodd mai Heddlu'r De fyddai'n arwain yr ymchwiliad, gan drosglwyddo'r awenau i'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch maes o law.

Yn ôl llefarydd ar ran y gweithgor mae'n rhy gynnar ar hyn o bryd i dweud beth achosodd y llifogydd.

Roedd y dynion yn gweithio 90 metr (295 troedfedd) o dan y ddaear.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw 9.15am ddydd Iau gydag adroddiadau fod y pwll wedi ei lenwi gyda dŵr.

Ddydd Sadwrn cyhoeddwyd bod cronfa wedi ei sefydlu yn lleol i godi arian ar gyfer teuluoedd y pedwar.

Dywedodd yr aelod seneddol lleol Peter Hain fod yna deimladau cryf o fewn y gymuned y dylid gwneud rhywbeth i gefnogi'r teuluoedd.

"Dyna pam bod nifer o bobl wedi dod ynghyd a sefydlu cronfa apêl i'r glowyr," meddai.

Archwilio

Am 6pm nos Wener cyhoeddodd Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru, Peter Vaughan, y newyddion trist fod y timau achub wedi canfod y pedwerydd corff yn ystod y prynhawn.

Roedd teuluoedd a ffrindiau'r glowyr wedi ymgynnull yng nghanolfan Rhos gerllaw.

Dywedodd Mr Vaughan fod y teuluoedd wedi gofyn i bobl barchu eu preifatrwydd.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones fod angen ymchwiliad.

Ychwanegodd fod arolygwyr wedi archwilio'r pwll y llynedd.

"Ro'n ni'n meddwl bod y dyddiau o ddamweiniau glo yn ne Cymru ar ben ond ro'n ni'n anghywir.

"Dwi ddim yn credu y gallai'r timau achub wedi gwneud mwy i geisio achub y glowyr ac mae ein meddyliau ni gyda'r teuluoedd sydd wedi colli eu hanwyliaid.

"Mae'n rhaid inni adael iddynt alaru nawr."

Y gobaith oedd y byddai'r glowyr - oedd wedi eu dal 90 metr o dan ddaear - wedi medru dod o hyd i boced o aer wedi i'r pwll lenwi gyda dŵr.

Cynorthwyo

Dywedodd Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Richard Smith, fod y corff cyntaf, corff Garry Jenkins, wedi ei ganfod ar waelod y brif siafft.

Ychwanegodd fod y tri chorff arall wedi cael eu canfod yn agos i'w gilydd yn agos i'r lle yr oeddent yn gweithio.

Mae pumed glöwr yn cael triniaeth yn yr ysbyty wedi iddo ddianc o'r pwll wrth i'r dŵr lifo i mewn bore Iau.

Llwyddodd dau ddyn arall i ddianc yn holliach, ac roedden nhw wedi cynorthwyo'r timau achub.

Timau achub ym Mhwll Gleision
Timau achub ym Mhwll Gleision

Yn Resolfen ddydd Sadwrn cafodd gwasanaeth coffa ei gynnal yn neuadd yr Eglwys.

Dywedodd y parchedig Peter Lewis, ficer plwyf Cwm Nedd, ei fod yn gyfle i bobl gydymdeimlo a dangos eu cefnogaeth i'r teuluoedd.

Nos Wener cafwyd munud o dawelwch fel arwydd o barch ar ddechrau'r gêm griced rhwng Lloegr ac India yng Nghaerdydd.

Bydd munud o dawelwch yn cael ei gynnal ar ddechrau'r gêm rhwng Abertawe a West Brom yn yr Uwchgynghrair.

Dywedodd cadeirydd y clwb Huw Jenkins: "Mae hon yn gymuned glos ac mae'r fath golled yn effeithio pawb."

Bydd chwaraewyr rygbi y Gweilch a'r Scarlets yn gwisgo bandiau ar eu breichiau fel arwydd o barch i'r glowyr a gollwyd.

Roedd baneri Parc y Scarlets yn chwifio ar hanner mast.HEFYD
Glowyr: Darganfod pedwerydd corff
16 Medi 11 |  Newyddion
Glowyr: Deifwyr yn gorfod troi'n ôl
16 Medi 11 |  Newyddion
Pedwar yn sownd dan ddaear
15 Medi 11 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific