British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 16 Medi 2011, 05:10 GMT 06:10 UK
Glowyr: Deifwyr yn gorfod troi'n l

Gwasanaethau Achub
Clywodd y gwasanaethau achub fod saith o lowyr yn gaeth yn wreiddiol

Mae deifwyr wedi'u hanfon i bwll sy'n llawn dŵr wrth geisio achub pedwar glowr sy'n gaeth mewn pwll glo ger Pontardawe wedi gorfod troi'n ôl.

Y pedwar yw Phillip Hill, 45 oed, o Gastell-nedd, Charles Bresnan, 62 oed o Gwm Tawe, David Powell, 50 oed, o Gwm Tawe a Garry Jenkins, 39 oed o Gwm Tawe.

Roedd gweddillion yn y dŵr yn golygu nad oedd modd i'r deifwyr weld o dan y dŵr.

Hyd yma mae'r achubwyr wedi methu cysylltu gyda'r dynion, ond maen nhw'n parhau yn obeithiol o fedru achub y pedwar.

Llwyddodd dau ddyn arall i ddianc o'r pwll, ac mae trydydd mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty.

Asesu'r sefyllfa

Y gwasanaethau brys ym Mhwll y Gleision
Mae 50 o swyddogion ar safle pwll y Gleision

Dywedodd Gary Evans o Dîm Achub Ogof Canolbarth a De Cymru:

"Fe ddaethon ni a'r deifwyr i mewn i weld os oedd hi'n bosib i fynd drwodd i gyflymu pethau.

"Aethon nhw i'r dŵr i weld os oedd ffordd ymlaen ond ar ôl mynd am ryw 20 i 30 metr doedden nhw ddim yn medru mynd ymhellach."

Gobaith yr achubwyr oedd y byddai'r deifwyr yn medru asesu'r sefyllfa cyn i'r dŵr gael ei bwmpio o'r pwll, ond doedd dim modd gweld yn y dŵr.

Cefnogaeth

Daeth negeseuon o gefnogaeth i'r glowyr gan y Prif Weinidog, David Cameron, ac arweinydd Llafur Ed Miliband.

Ychwanegodd Aelod Seneddol Castell-nedd, Peter Hain, fod y glowyr mewn "sefyllfa ddifrifol" ac y byddai eu hachub yn anodd.

"Fyddwn i ddim am danamcangyfrif difrifoldeb y sefyllfa, a'r perygl sy'n wynebu'r glowyr yma," meddai.

Mae tîm rygbi Cymru allan yn Seland Newydd hefyd wedi gyrru neges o gefnogaeth i'r dynion a'u teuluoedd.

Offer

Y gwasanaethau brys ym Mhwll y Gleision
Mae'r Gwasanaeth Tn wedi dweud eu bod yn credu bod y pedwar yn sownd mewn siafft awyr

Daeth achubwyr o Sir Caer ag offer arbennig sy'n gallu clywed sŵn o dan ddaear i'r pwll.

Dywedodd Philip Shaw o gwmni Sure Wave Technology: "Cyn belled bod y dynion yn gwneud rhyw fath o sŵn fe allwn ni ddweud eu bod yn fyw.

"Does dim rhaid i ni fod yn y pwll hyd yn oed."

Ychwanegodd fod glowyr wedi eu hyfforddi i wneud sŵn mewn sefyllfa fel hon.

Dywedodd Chris Margetts o Wasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fod dŵr yn cael ei bwmpio allan o'r pwll ac ocsigen yn cael ei bwmpio i mewn.

"Rydym yn gwybod bellach fod y dynion rhyw 90 metr o dan ddaear," meddai.

"Maen nhw ryw 250m i lawr y prif lwybr i'r pwll....mae yna nifer o dwnneli bach a hen weithfeydd ac mae'n bosib fod pocedi o aer ymhob un.

"Maen nhw'n lowyr profiadol sy'n gwybod cynllun y pwll, ac fe fyddan nhw'n gwybod lle i fynd mewn sefyllfa fel yma.

"Y broblem yw bod eu ffordd allan o'r pwll yn llawn dŵr."

Ond ychwanegodd fod amgylchiadau yn y pwll yn ffafriol a'i fod yn "ffyddiog a hyderus" y gellid achub y dynion yn ddiogel.

Profiad

Bu teuluoedd y glowyr yn ymgasglu yng Nghanolfan Gymunedol y Rhos gerllaw er mwyn siarad gydag arbenigwyr a'r heddlu, a bod pobl leol wedi bod yn dod a bwyd a diod yno ar eu cyfer.

Dywedodd Wayne Thomas o undeb glowyr yr NUM fod yr offer gorau a'r wybodaeth orau yn cael eu defnyddio i achub y dynion.

"Mae'r dynion yma wedi gweithio yn y diwydiant am y rhan fwyaf o'u bywydau," meddai, "ac fe fyddan nhw wedi ael profiad o'r sialensiau ddaw gyda hynny.

"Fe fyddan nhw'n gwybod fod pobl yn dod i chwilio amdanyn nhw - mater o amser yw hi.

Mae llinell gymorth arbennig wedi ei sefydlu i bobl sy'n ofni fod perthnasau yn rhan o'r digwyddiad, sef 01792 555565.

Mae rhyw 50 o bobl yn rhan o'r ymdrechion i achub y glowyr, gyda rhwng 18 ac 20 wedi eu hyfforddi ar gyfer y math yma o ddigwyddiad.HEFYD
Pedwar yn sownd dan ddaear
15 Medi 11 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific