British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 15 Medi 2011, 21:43 GMT 22:43 UK
Heddlu'n enwi'r pedwar sy'n sownd dan ddaear

Gwasanaethau Achub
Clywodd y gwasanaethau achub fod saith o lowyr yn gaeth yn wreiddiol

Mae deifwyr wedi'u hanfon i bwll sy'n llawn dŵr wrth i'r ymdrechion barhau i achub pedwar glowr sy'n gaeth mewn pwll glo ger Pontardawe.

Y pedwar yw Phillip Hill, 45 oed, o Gastell-nedd, Charles Bresnan, 62 oed o Gwm Tawe, David Powell, 50 oed, o Gwm Tawe a Garry Jenkins, 39 oed o Gwm Tawe.

Mae 50 o swyddogion ar safle pwll y Gleision ar ôl i'r gwasanaethau brys eu galw yno fore dydd Iau.

Llwyddodd tri glowr arall i ddianc.

Lloches

Mae un ohonyn nhw mewn cyflwr difrifol yn ysbyty Treforys.

Mae'r gwasanaethau brys wedi datgan eu bod nhw'n hyderus y bydd y glowyr yn cael eu hachub.

Y gred yw bod gan y glowyr wybodaeth dda o'r pwll ac y bydden nhw'n gwybod ble i gael loches yn ystod digwyddiad o'r fath.

Gwasanaeth achub
Cafodd y gwasanaethau achub eu galw am 9.20am

Dywed y timau achub eu bod "yn obeithiol ac optimistaidd" y bydd pedwar glowyr sy'n gaeth 90 metr (295 o droedfeddi) dan ddaear yn cael eu rhyddhau.

Ni lwyddwyd i gysylltu â'r glowyr hyd yn hyn ond mae'r gwasanaethau brys wrthi'n pwmpio dŵr allan o'r pwll.

Meddai Chris Margetts, o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru: "Rydym wedi canfod bod y glowyr oddeutu 90m dan y ddaear.

"Mae'r heddlu a'r gwasanaethau achub wedi fy sicrhau bod popeth posib yn cael ei wneud i achub y dynion hyn"

"Maen nhw lawr prif lwybr 250m i'r pwll ... mae 'na nifer o dwneli bach a hen weithfeydd all fod â phocedi o aer ynddyn nhw.

"Maen nhw'n lowyr profiadol, maen nhw'n nabod cynllun y pwll, mi fydden nhw'n gwybod ble i fynd mewn sefyllfa fel hon.

Siafft awyr

Dywedodd Aelod Seneddol Castell-nedd, Peter Hain, ei fod ar ddeall fod y gwasanaethau brys yn ceisio pwmpio ocsigen i mewn i'r pwll a phwmpio dŵr allan ohono trwy dwnnel cyfagos.

Ychwanegodd fod dau o'r glowyr yn tad a mab, a bod y mab wedi llwyddo i ddianc tra bod y tad yn dal i fod yn gaeth dan y ddaear.

Y gwasanaethau brys ym Mhwll y Gleision
Mae 50 o swyddogion ar safle pwll y Gleision

"Dwi'n poeni'n fawr ac yn ceisio gwybodaeth ar unwaith am y sefyllfa." meddai Mr Hain.

"Dwi'n gofyn pa gamau y mae angen i'r awdurdodau eu cymryd er mwyn sicrhau bod y glowyr yn ddiogel."

Dywedodd y Prif Weinidog, David Cameron, fod ei feddyliau gyda'r dynion a'u teuluoedd "ar yr adeg hynod o anodd hon".

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i bwll bach Gleision yng Nghilybebyll ger Pontardawe am 9.20am.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu: "Roedd saith yn y pwll a llwyddodd tri i ddianc."

Dylai unrhywun sy'n poeni bod ei berthnasau yn y ddamwain ffonio 01792 555565.

Mae'r Gwasanaeth Tân wedi dweud eu bod yn credu bod y pedwar yn sownd mewn siafft awyr.

Dim ffrwydrad

Dywedodd Gwasanaeth Achub y Glofeydd nad oedd ffrwydrad na thân.

"Mae'r pedwar yn sownd mewn dŵr," meddai Arweinydd y Tîm Achub, Andrew Watson.

Y gwasanaethau brys ym Mhwll y Gleision
Mae'r Gwasanaeth Tn wedi dweud eu bod yn credu bod y pedwar yn sownd mewn siafft awyr

Roedd y pedwar wedi cyrraedd hen ran o'r pwll, meddai.

"Fe anfonon ni dîm o bump i'r pwll y bore 'ma am 9.45am.

"Mae cynlowyr lleol hefyd wedi mynd i'r pwll a chynnig helpu ac mae tîm achub o Mansfield, Sir Nottingham, wedi cyrraedd."

Dywedodd yr Uwcharolygydd Phil Davies: "Dydyn ni ddim yn gwybod beth achosodd y ddamwain ond mae'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch wedi cael gwybod.

"Mae'r sefyllfa'n anodd ... mae pob gwasanaeth brys fan hyn ... rydyn ni'n ceisio draenio'r dŵr yn y pwll ar hyn o bryd.

"Ond ry'n ni'n gorfod ystyried iechyd a diogelwch y pedwar glöwr."

Roedd plismyn arbenigol wedi ymweld â'r teuluoedd, meddai.

Canolbwynt

Yn y cyfamser, mae'r awdurdod lleol wedi cynnal cyfarfod brys.

Dywedodd AC Castell-nedd, Gwenda Thomas: "Fe ges i wybod am hyn y bore 'ma.

"Wy'n meddwl am y teuluoedd, eu ffrindiau a'r rhai sy yn y pwll bach."

Mae hi wedi teithio o Gaerdydd i Ganolfan Gymunedol Rhos ger Pontardawe.

Y ganolfan yw'r canolbwynt i bobol leol sy' angen gwybodaeth.

Dywedodd y cynghorydd cymunedol, Richard Lewis: "Wy'n gobeithio y gallwn ni osgoi trychineb.

"Mae un drychineb wedi bod yn yr ardal yr wythnos hyn, y crwt pump oed Harry Patterson yn Alltwen."
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific