British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 16 Medi 2011, 10:20 GMT 11:20 UK
S4C: Cais Aelodau Seneddol yn methu

Pencadlys S4C yng Nghaerdydd
Roedd y tri AS wedi cynnig gwelliant fyddai'n golygu na fyddai'r mesur yn effeithio ar S4C

Mae cais tri Aelod Seneddol o Gymru i gyfyngu ar bwerau gweinidogion i newid strwythur S4C wedi methu.

Roedd Hywel Williams o Blaid Cymru, Susan Elan Jones o'r Blaid Lafur a Mark Williams o'r Democratiaid Rhyddfrydol ar Bwyllgor Tŷ'r Cyffredin oedd yn edrych yn fanwl ar y Mesur Cyrff Cyhoeddus.

Ac roedd y tri wedi cynnig gwelliant fyddai'n golygu na fyddai'r mesur yn effeithio ar S4C.

Y bleidlais oedd 10-9 yn erbyn y gwelliant.

Hebrwng

Fe gafodd Bethan Williams o Gymdeithas yr Iaith ei hebrwng o'r oriel gyhoeddus wedi i ganlyniad y bleidlais gael ei gyhoeddi.

Dywedodd Hywel Williams AS: "Dwi'n siomedig iawn oherwydd dyw'r llywodraeth ddim wedi gwrando ar ein dadleuon rhesymol.

"Mi fyddwn yn cynnig mwy o welliannau fydd yn ymwneud â statws S4C fel corff cyhoeddus a'i hannibyniaeth.

"Does dim synnwyr yn y ffaith fod y llywodraeth ar frys i benderfynu ynghylch S4C pan fydd Mesur Cyfathrebu'n fuan."

'Gwthio trwyddo'

Dywedodd Ms Williams: "Er gwaetha'r consensws eang yng Nghymru sy'n gwrthwynebu'r cynlluniau hyn, mae pleidleisiau ASau o Loegr wedi llwyddo i wthio'r cynlluniau trwyddo," meddai.

"Mae democratiaeth Brydeinig wedi ein bradychu.

"Rydym wedi ymgyrchu dros S4C newydd o'r dechrau felly yr her i'r sianel a'r sawl sy'n gweithio iddi yw sefyll i fyny ac ymladd dros ei dyfodol."

O 2013 ymlaen fe fydd S4C yn cael ei hariannu gan y BBC yn rhannol o'r drwydded deledu.

Ymateb

"Mae S4C yn mynegi syndod a siom fod y Llywodraeth yn Nhŷ'r Cyffredin heddiw wedi datgan y byddau sicrhau annibyniaeth weithredol i S4C yn golygu cyfaddawdu atebolrwydd y BBC dros arian ffi'r drwydded.

"Nid ydym yn credu mai dyma'r sefyllfa ac rydym ar hyn o bryd mewn trafodaethau gyda'r BBC i sicrhau fod y trefniadau newydd yn cydnabod egwyddorion annibyniaeth S4C ac atebolrwydd y BBC am arian ffi'r drwydded.

"Rydym hefyd yn pryderu fod geiriad cytundeb y Llywodraeth gyda'r BBC yn datgan mai'r BBC fydd yn penderfynu cyllideb S4C ar ôl 2015. Ar yr un diwrnod pasiwyd gwelliant i'r Mesur Cyrff Cyhoeddus yn Nhŷ'r Cyffredin yn datgan mai'r Ysgrifennydd Gwladol fydd yn sicrhau fod S4C yn cael digon o gyllideb i gwrdd â'r gost o ddarparu eu gwasanaethau teledu.

"Mae'r gwrthddweud hyn yn peri gofid.

"O'u cymryd gyda'i gilydd mae'r datblygiadau yn ymddangos fel newid sylfaenol yng nghyfrifoldeb y Llywodraeth dros ddarlledu yn yr iaith Gymraeg wedi ei gyflenwi gan Awdurdod Cymraeg Annibynnol."

25%

Ym mis Mehefin fe ddywedodd Pwyllgor Materion Cymreig San Steffan fod y penderfyniad hwnnw wedi ei wneud "ar fyrder".

Mae S4C yn wynebu toriad o 25% yn ei chyllideb.

Yn y cyfamser, mae'r trafodaethau rhwng S4C ac Ymddiriedolaeth y BBC yn parhau ynglŷn â sut y gellid cydweithio.HEFYD
Cais i warchod S4C
23 Meh 11 |  Newyddion
S4C: Diswyddiadau gwirfoddol
22 Meh 11 |  Newyddion
S4C: Galw am ddiswyddiadau
12 Mai 11 |  Newyddion
S4C a BBC i gyd-weithio
14 Hyd 10 |  Newyddion
S4C: Amheuaeth am doriad o £2m
21 Medi 10 |  Newyddion
Cadarnhau Huw Jones fel cadeirydd
06 Meh 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific