British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 14 Medi 2011, 06:07 GMT 07:07 UK
Gwrthwynebiad i gynllun prifysgol

Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam
Sefydlwyd Prifysgol Glyndŵr dair blynedd yn ôl.

Mae'r Gweinidog Addysg yn wynebu gwrthwynebiad o'i blaid ei hun am newidiadau arfaethedig i Brifysgol Glyndŵr yn Wrecsam.

Dywed grŵp o Aelodau Seneddol ac Aelodau Cynulliad y byddai uno'r brifysgol gyda sefydliad arall yn cymryd arweinyddiaeth y brifysgol i fwrdd o'r gogledd-ddwyrain.

Maen nhw'n dweud hefyd fod yr argymhellion ar gyfer Glyndŵr yn dangos "anwybodaeth ddybryd" o anghenion gogledd-ddwyrain Cymru.

Fe roddwyd braslun o gynlluniau i uno prifysgolion i'r gweinidog, Leighton Andrews, yn yr haf.

Mae'r argymhellion gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yn golygu cwtogi nifer y prifysgolion yng Nghymru o 11 i 6.

Awgrym y cyngor yw y gallai Glyndŵr uno gyda cholegau addysg bellach eraill o dan arweinyddiaeth prifysgolion Aberystwyth a Bangor er mwyn ehangu'r ddarpariaeth yn y gogledd-ddwyrain.

Dewis arall fyddai uno gyda Phrifysgol Caer ar draws y ffin.

'Dim cyfaddawdu'

Mae pump AS Llafur a thri AC o'r gogledd-ddwyrain, ynghyd a changhellor cyntaf Prifysgol Glyndŵr Baron Jones, wedi cyflwyno datganiad i CCAUC.

Dywedodd AS Wrecsam, Ian Lucas, fod angen prifysgol ar yr ardal sy'n gysylltiedig ag anghenion yr economi ac i wasanaethu pobl leol.

"Dyma'r rheswm pam y gwnaethom ddod at ein gilydd i gefnogi sefydlu Prifysgol Glyndŵr tair blynedd yn ôl," meddai.

"Rydym yn benderfynol y dylai barhau i gael ei arwain yng ngogledd-ddwyrain Cymru, ac na ddylai ei amcanion gael eu cyfaddawdu gan anghenion sefydliadau eraill.

"Glyndŵr yw unig brifysgol y gogledd-ddwyrain ac mae'n chwarae rôl hanfodol yn y gymuned.

"Mae argymhellion CCAUC yn dangos anwybodaeth ddybryd o anghenion gogledd-ddwyrain Cymru, ac o bwysigrwydd prifysgol sy'n cael ei arwain o fewn y rhanbarth.

"Petai'r argymhellion yn cael eu gweithredu, byddent yn niweidio gallu un o ranbarthau economaidd cryfaf Cymru i gystadlu."

Holi barn

Pan gafodd adroddiad CCAUC ei gyhoeddi, dywedodd Mr Andrews ei fod yn cynnig "dadl gref dros newid" a'i fod yn ystyried ei dderbyn yn fras.

Yn flaenorol, roedd wedi rhybuddio prifysgolion i "addasu neu farw".

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Fe wnaethom ofyn i CCAUC i roi cyngor i ni ar strwythur y sector addysg uwch yng Nghymru.

"Mae'r adroddiad yn cynnig argymhellion clir iawn am ddyfodol y sector.

"Rydym wedi cyhoeddi'r adroddiad yn llawn, ac rydym yn awr yn gofyn am ddatganiadau gan fudd-ddeiliaid a'r cyhoedd ar yr argymhellion. Rydym yn croesawu barn pawb."

Dim sylw

Ar ran CCAUC, dywedodd llefarydd: "Mae'r gweinidog wedi dweud ei fod yn ystyried derbyn yr argymhellion yn fras, a'i fod wedi gofyn am farn budd-ddeiliaid cyn penderfynu ar y strwythur mwyaf priodol ar gyfer y dyfodol.

"Dylai unrhyw sylwadau am yr argymhellion gael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru fel rhan o'r cais am farn pobl, ac ni fyddwn yn gwneud sylw ar yr argymhellion wrth i'r broses yna ddigwydd."

Gofynnwyd i Brifysgol Glyndŵr am ymateb.HEFYD
Prifysgolion: Blwyddyn "anodd"
24 Maw 10 |  Newyddion
Gorymdaith: Dathlu prifysgol
28 Chwef 09 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific