British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 13 Medi 2011, 10:22 GMT 11:22 UK
Pryder am ragolygon swyddi

Swydda Waith
Yn l y ffigyrau diweddaraf mae 122,000 o bobl Cymru'n ddi-waith

Mae arolwg newydd yn honni bod rhagolygon swyddi yng Nghymru ymysg y gwaethaf yn y DU.

Ac mae ymchwil asiantaeth swyddi Manpower yn awgrymu bod mwy o gyflogwyr yn ystyried diswyddo staff yn hytrach na chyflogi mwy o weithwyr.

Honni y mae'r arolwg mai Cymru yw'r lle gwaethaf ond un ym Mhrydain o ran busnesau yn cyflogi staff newydd.

Mae arbenigwyr busnes yn meddwl y gallai'r sefyllfa waethygu.

Roedden ni wedi rhagweld y byddai dirywiad yr economi yn dechrau cymryd gafael pan fyddai'r toriadau i'r sector cyhoeddus yn dechrau cydio
Dr Kath Ringwald

Dywedodd Rheolwr Gweithgareddau Manpower yng Nghymru, Andrew Shellard: "Mae Cymru ar ei hôl hi o'i chymharu â rhannau eraill o ran busnesau bach a chanolig yn cyflogi pobl.

"Mae llawer o'r cwmnïau hyn eisoes yn cyflogi'r nifer leiaf posib o staff a dy'n nhw ddim yn awyddus i gyflogi mwy.

"Mae'r sector gweithgynhyrchu yng Nghymru yn dioddef yn fwy na gogledd Lloegr a dyw'r sector cyhoeddus ddim yn awyddus i gyflogi mwy o bobl chwaith.

"Wrth i'r economi arafu mae cyflogwyr yn llai awyddus i gyflogi mwy o staff."

Sefyllfa yn dirywio

Gofynnodd yr arolwg i 2,100 o gyflogwyr yn y DU - gan gynnwys cannoedd o gyflogwyr yng Nghymru - a oedden nhw'n bwriadu cyflogi gweithwyr yn ystod y tri mis nesaf.

Arolwg Manpower
Dwyrain Lloegr +11%
Dwyrain Canolbarth Lloegr +8%
De Orllewin Lloegr +7%
De Ddwyrain Lloegr +5%
Swydd Efrog a Glannau Humber +5%
Y DU +2%
Llundain 0%
Yr Alban -1%
Gogledd Orllewin Lloegr -2%
Gogledd Ddwyrain Lloegr -3%
Cymru -6%
Gogledd Iwerddon -10%

Mae'r rhagolygon ar sail tynnu nifer y cyflogwyr sy'n bwriadu diswyddo staff o'r nifer sy'n bwriadu cyflogi gweithwyr.

Ac mae'r canlyniadau yn awgrymu bod 'na raniad amlwg yn y DU, gyda chyflogwyr yn y de yn cyflogi staff a rhai yn y gogledd - gan gynnwys Cymru - ddim am gyflogi.

Dwyrain Lloegr oedd â'r rhagolygon gorau yn y DU (+11%), o flaen Dwyrain Canolbarth (+8%) a De Orllewin Lloegr (+7%).

Gogledd Iwerddon (-10%) a Chymru (-6%) oedd y rhannau ble roedd busnesau yn lleiaf tebygol o gyflogi staff.

Er hynny, mae'r sector gwasanaethau yn bwriadu recriwtio mwy o bobl yng Nghymru.

Dywedodd Dr Kath Ringwald, o Ysgol Fusnes Prifysgol Morgannwg, ei bod hi'n ofni y byddai'r sefyllfa yn dirywio cyn gwella.

Bancio

"Roedden ni wedi rhagweld y byddai dirywiad yr economi yn dechrau cael effaith pan fyddai'r toriadau i'r sector cyhoeddus yn dechrau cydio.

"Dyw'r sector cyhoeddus ddim yn cyflogi staff ac mae'r sector hwnnw yn gwario llai o arian.

"Mae gan bobl lai o sicrwydd swyddi mewn meysydd oedd arfer bod yn ddiogel - gan gynnwys bancio, yswiriant, a gweithio i awdurdodau lleol."

Dywedodd Llywodraeth Cymru nad oedden nhw am wneud sylw ar y mater.

Yn ôl yr ystadegau diweddaraf, mae 122,000 o bobl Cymru'n ddi-waith.

Mae manylion y Swyddfa Ystadegau yn dangos bod 8.4% o weithlu Cymru heb swydd, y lefel uchaf ymysg pedair gwlad y DU.HEFYD
Cynnydd yn nifer y di-waith
17 Awst 11 |  Newyddion
Diweithdra wedi gostwng
13 Gorff 11 |  Newyddion
77,000 yn hawlio budd-dal
10 Meh 11 |  Newyddion
Diweithdra wedi gostwng yng Nghymru
18 Mai 11 |  Newyddion
Diweithdra wedi codi yng Nghymru
13 Ebr 11 |  Newyddion
Di-weithdra yn golygu problemau
29 Rhag 10 |  Newyddion
Mwy yng Nghymru'n ddi-waith
15 Rhag 10 |  Newyddion
Cynnydd yn nifer y diwaith
02 Rhag 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific