British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 13 Medi 2011, 15:33 GMT 16:33 UK
Hafod y Gest: Gwrthod argymhellion

Cartref Hafod y Gest, Porthmadog
Roedd yr adroddiad yn argymell dod 'r defnydd o Hafod y Gest fel cartref preswyl i ben

Mae pwyllgor wedi gwrthod argymhellion i ddatblygu darpariaeth tai gofal ychwanegol ar safle cartref preswyl Hafod y Gest ym Mhorthmadog.

Ar ôl i Bwyllgor Craffu Gofal Cyngor Gwynedd drafod yr adroddiad ddydd Mawrth fe benderfynon nhw argymell y dylai Bwrdd y Cyngor wrthod y cynlluniau ac y dylid ymgynghori mwy gyda phreswylwyr y cartre' a'r gymuned leol.

Mae cyfnod ymgynghori wedi bod ac roedd opsiynau wedi'u hystyried ar gyfer moderneiddio gofal i bobl hŷn yn nalgylch Porthmadog er mwyn cwrdd â dymuniadau trigolion i fyw'n annibynnol.

YR ARGYMHELLION

 • Dod â'r defnydd o Hafod y Gest fel cartref preswyl i ben, a hynny wedi ei amseru yn unol ag amserlen datblygu tai gofal ychwanegol ar y safle

 • Sicrhau asesiadau o drigolion presennol Hafod y Gest ac ail gartrefu'r trigolion yn unol â'u hanghenion unigol

 • Cyflwyno adroddiad i'r Bwrdd i drosglwyddo'r safle yn ddi-dâl i Gymdeithas Tai Eryri

 • Cefnogi'r Aelod Portffolio a'r Cyfarwyddwr Corfforaethol i gyflwyno cais ffurfiol i Lywodraeth Cymru i arallgyfeirio grant tai cymdeithasol a ddyrannwyd i adeiladu TG yn Llan Ffestiniog i ddatblygu cynlluniau TGY Porthmadog a Bangor

 • Roedd adroddiad wedi nodi ei fod yn ymddangos fod darpariaeth breswyl a nyrsio yn bodoli mewn cartrefi eraill yn nalgylch Porthmadog i gwrdd ag anghenion yr ardal petai'r cyngor yn penderfynu dod â defnydd Hafod y Gest fel cartref preswyl i ben ac yn datblygu tai gofal ychwanegol ar y safle.

  Er mwyn datblygu safle Hafod y Gest byddai angen i'r cyngor gyflwyno cais i Lywodraeth Cymru i ddefnyddio arian wedi ei neilltuo ar gyfer datblygu unedau tai gofal ychwanegol yn Llan Ffestiniog.

  Dywedodd llefarydd ar ran y pwyllgor: "Mae Pwyllgor Craffu Gofal y cyngor heddiw wedi argymell y dylai Bwrdd y Cyngor wrthod yr argymhellion o ran cau cartre' preswyl Hafod y Gest ac y dylid cynnal mwy o ymgynghori gyda phreswylwyr y cartre' a'r gymuned leol."

  Bydd cais y pwyllgor yn cael ei drafod gan Fwrdd y Cyngor ar Hydref 11, 2011.  HEFYD
  Hafod y Gest: Gwrthod argymhellion
  13 Medi 11 |  Newyddion
  Cyngor yn trafod cau cartrefi gofal
  26 Ion 11 |  Newyddion

  CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Archwilio'r BBC

  Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
  Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific