British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 13 Medi 2011, 06:00 GMT 07:00 UK
Ymgyrch atal trais yn y cartref

Carl Sargeant a Rebecca Jones
Nod ymgyrch Llywodraeth Cymru yw newid agweddau pobl at drais yn y cartre

Mae ymgyrch i atal trais yn y cartre'n cael ei lansio yng Nghymru.

Nod ymgyrch Llywodraeth Cymru yw newid agweddau pobl at drais yn y cartre a rhoi gwybod i fenywod sut mae modd dod o hyd i help.

Yn ôl Cymorth i Ferched Cymru, un o bartneriaid yr ymgyrch, mae chwarter menywod Cymru yn dioddef o drais yn y cartref.

Dywedodd Carl Sargeant, y Gweinidog Cymunedau: "Mae'r ymgyrch yn rhan o strategaeth chwe blynedd ac rydym wedi ennill rhywfaint o dir yn ystod y blynyddoedd diweddar.

"Ond dwi'n cydnabod bod angen gwneud mwy a thrwy gydweithio gyda'n partneriaid byddwn ni'n cynnig help fel y gall pobl fyw heb ofn."

'Ymgyrchoedd'

Dywedodd Paula Hardy, Prif Weithredwr Cymorth i Ferched: "Mewn mwy nac 80% o achosion, mae'r ddioddefwraig yn adnabod ei threisiwr - mae'n debygol iawn mai partner neu gyn-partner yw'r troseddwr yn hytrach na dieithryn ar stryd dywyll.

"Yn hanesyddol, mae ymgyrchoedd y llywodraeth wedi annog dioddefwyr i chwilio am help, gan efallai roi bai ar y rhai sydd ddim yn gwneud hynny.

"Ond nod yr ymgyrch hon yw herio agweddau er mwyn i bobl sylweddoli nad yw'n dderbyniol trin menywod fel hyn."

Mae'r lansiad yn cynnwys arddangosfa arbennig yn Arcêd y Frenhines yng Nghaerdydd gan gynnwys crysau T ar leiniau dillad ag arnyn nhw sylwadu am effaith y drosedd ar y ddioddefwraig.

Help

Un ferch gafodd help oddi wrth fudiad Cymorth i Ferched yw Rebecca Jones o Dde Cymru.

Woman shielding herself from a violent partner.
Almost 100 women are killed by partners or ex-partners each year

Cafodd hi a'i chyn-ŵr eu plentyn cyntaf pan oedd yn 16 oed a dywedodd fod y berthynas yn ddigon hapus ar y cychwyn.

"Ond wedyn fe fydde fe'n pwnio'r walydd a'r dryse ac yn cicio pethe," meddai.

"Yna fe fydde fe'n 'yn hwpo i, yn pwnio 'yn wyneb i ac yn 'y nghicio i.

"Falle y byddwch chi'n synnu pam wnes i briodi flwyddyn a hanner wedyn ond o'dd e'n llawn addewidion, yn dweud bydde pethe'n well pan o'n ni'n briod.

"Fe dwles i fe mas sawl gwaith cyn gadel iddo fe ddod yn ôl..."

Cysylltodd hi â'r mudiad ar ôl gweld eu rhif ffôn ar ddrws toiled ac mae hi wedi cael help i symud sawl gwaith er mwyn dianc rhag ei chyn-ŵr.

"Hales i wyth mlynedd cyn whilo am help," meddai, "ond wy mor falch 'mod i wedi.

"Wy wedi dyweddïo gyda 'mhartner newydd ... dwi'n hapus iawn."

Y llinell cymorth ar gyfer trais yn y cartref yw 0808 8010100, gan gysylltu gydag elusennau fel Cymorth Merched Cymru.HEFYD
Trais yn y cartref: 'Cydweithio'
04 Ebr 11 |  Newyddion
Trais yn y cartref: Ymgyrch
26 Tach 09 |  Newyddion
Trais: 'Angen adolygiad'
06 Hyd 09 |  Newyddion
Trais yn y cartre: 'Cynllun arloesol'
12 Awst 09 |  Newyddion
Trais yn y cartre: Creu blog
20 Hyd 08 |  Newyddion
Hunlle trais yn y cartre
02 Rhag 03 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific