British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 9 Medi 2011, 21:18 GMT 22:18 UK
Clwb yn cwyno am bapurau newydd

Mike Dye
Roedd Michael Dye yn byw yng Nghaerdydd

Mae Clwb Pêl-droed Caerdydd wedi gwneud cwyn i Gomisiwn Cwynion y Wasg (PCC) am driniaeth rhai papurau newydd o lofruddiaeth un o'u cefnogwyr yn Wembley nos Fawrth.

Bu farw Michael Dye, 44 o Gaerdydd, wedi iddo ddioddef anafiadau i'w ben a chael trawiad cyn y gêm yn erbyn Lloegr yng Nghystadleuaeth Euro 2012.

Dywed y clwb fod y Daily Mirror, y Sun a'r Daily Mail wedi "ymddwyn yn ansensitif".

Mae BBC Cymru wedi gofyn am ymateb gan y papurau hyn.

Mae nifer o gefnogwyr y clwb wedi bod yn feirniadol ar wefannau o rhai agweddau o erthyglau'r papurau am farwolaeth Mr Dye, ac mae'r clwb wedi cyfeirio'r mater at y PCC - corff annibynnol sy'n delio gyda chynnwys golygyddol papurau newydd a'u gwefannau.

'Siomedig'

Dywedodd y clwb mewn datganiad nos Wener: "Roedd Clwb Pêl-droed Caerdydd yn siomedig o ddarllen erthyglau mewn tri phapur newydd cenedlaethol yr wythnos yma lle roeddem yn teimlo fod rhagdybiaethau ansensitif a di-sail wedi eu gwneud o ddigwyddiadau trasig Wembley ar Fedi 6, 2011.

"Yn ein barn ni, mae'r Daily Mirro, Y Sun a'r Daily Mail wedi ymddwyn yn ansensitif tuag at Mike Dye mewn cyfnod pan mae ei deulu yn galaru am ei golled."

Roedd y clwb hefyd o'r farn fod y papurau wedi ceisio creu stori am wrthdaro honedig rhwng cefnogwyr Caerdydd ac Abertawe yn y gêm heb unrhyw dystiolaeth na sail dros wneud hynny.

"Mae hyn yn rhywbeth yr ydym yn ei ystyried yn amharchus tu hwnt i'r ddau glwb a'u cefnogwyr yn dilyn nifer o gamau positif sydd wedi eu cymryd gan y ddau glwb dros y blynyddoedd diweddar, yn enwedig yng ngoleuni'r cydymdeimlad gan y ddau glwb a'u cefnogwyr yn dilyn y mater trasig yma," meddai'r datganiad.

Munud o ddistawrwydd

Dywedodd Scotland Yard ddydd Gwener na fyddai unrhyw gamau pellach yn cael eu cymryd yn erbyn y chwech o bobl gafodd eu harestio yn dilyn y digwyddiad.

Fe gawson nhw'u harestio nos Fawrth yn dilyn marwolaeth Mr Dye.

Mae Heddlu Llundain wedi dweud bellach nad oes rheswm i gredu mai dim ond cefnogwyr Cymru oedd yn rhan o'r digwyddiad arweiniodd at farwolaeth Mr Dye, ac maen nhw'n apelio ar unrhyw dystion i'r digwyddiad i gysylltu â nhw.

Fe fydd chwaraewyr Caerdydd yn cynnal munud o ddistawrwydd cyn eu gem yn erbyn Doncaster yn Stadiwm Dinas Caerdydd ddydd Sadwrn er cof am Mr Dye.

Bydd rheolwr Cymru, Gary Speed, yn ymuno gyda rheolwyr y ddau dîm wrth ochr y cae ar gyfer y munud o ddistawrwydd.HEFYD
Dim camau pellach yn erbyn chwech
09 Medi 11 |  Newyddion
Marwolaeth: Rhyddhau chwech
08 Medi 11 |  Newyddion
Dal i ymchwilio i farwolaeth cefnogwr
07 Medi 11 |  Newyddion
Ymchwilio i farwolaeth
07 Medi 11 |  Newyddion
Lloegr 1 - 0 Cymru
06 Medi 11 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific