British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 7 Medi 2011, 12:36 GMT 13:36 UK
Defnyddio ysbytai preifat i leihau amseroedd aros

Llawdriniaeth
Gallai rhai cleifion gael eu hanfon i Lundain neu Newcastle am driniaeth

Mae'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru wedi cael caniatâd i ddefnyddio ysbytai preifat er mwyn lleihau rhestrau aros llawdriniaethau orthopedig.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y dylai byrddau iechyd ystyried pob ffordd bosib o gyrraedd targedau.

Ond mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi dweud y dylai Llafur egluro "newid polisi sylweddol."

Cyn Etholiadau'r Cynulliad ym mis Mai roedd y llywodraeth flaenorol wedi dweud na fyddai'r sector preifat yn cael ei ddefnyddio yn y Gwasanaeth Iechyd.

Newcastle

Mae cynllun rhoi triniaeth i gleifion orthopedig yn ne Cymru o fewn y cyfnod penodedig, 36 wythnos, yn sôn am ddefnyddio'r sector annibynnol ymhlith cyfres o ddewisiadau.

Mae'n ychwanegu y gallai cleifion o Gymru gael eu hanfon i Lundain neu Newcastle am lawdriniaethau.

Roedd addewid i atal defnyddio ysbytai preifat yn y Gwasanaeth Iechyd yn un o brif bolisïau llywodraeth glymblaid Llafur a Phlaid Cymru ac yn eu maniffesto ar gyfer etholiadau mis Mai dywedodd Llafur eu bod wedi gwireddu'r addewid.

Ym mis Mawrth dywedodd gweinidogion y byddai £65 miliwn yn cael eu gwario er mwyn cwtogi rhestrau aros orthopedig, gyda £21.5 miliwn i'w gwario eleni.

Ym mis Mehefin fe gafodd 10,782 yng Nghymru lawdriniaeth orthopedig ond erbyn diwedd y mis roedd 5,982 wedi aros am fwy na 36 wythnos.

'Egluro'

Dywedodd llefarydd y Ceidwadwyr ar iechyd, Darren Millar AC: "Rhaid i gleifion Cymru gael triniaeth o'r safon uchaf mor fuan â phosib ac mae trafodaethau ynglŷn â'r defnydd o'r sector preifat i wireddu hyn i'w croesawu.

"Ond rhaid i'r Gweinidog Iechyd egluro beth sydd yn newid polisi sylweddol."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod cynnydd o 30% wedi bod yn nifer atgyfeiriadau meddygon teulu ers 2005 ac y byddai hynny'n debyg o barhau am y pump neu 10 mlynedd nesaf.

"Ein ffocws yw cynyddu ein gallu i ddarparu gwasanaethau i gleifion yn y Gwasanaeth Iechyd.

'Gwahaniaeth'

"Rydym yn buddsoddi £65 miliwn yn ychwanegol dros y tair blynedd nesaf i wella perfformiad orthopedig, ac mae hynny eisoes wedi dechrau gwneud gwahaniaeth.

"Mae byrddau iechyd ar draws Cymru wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd i ganfod beth yw'r gallu yng Nghymru a Lloegr i gwtogi amseroedd aros ar gyfer llawdriniaeth orthopedig.

"Ond y gwir amdani yw bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi cydnabod y posibilrwydd na fydd hynny'n ddigon a'i fod hi felly yn ddoeth iddyn nhw edrych ar bob dewis posib i sicrhau eu bod yn cwrdd â thargedau erbyn Mawrth 2012."HEFYD
Meddygon: Trafod cynlluniau dadleuol
27 Meh 11 |  Newyddion
Pryder am amseroedd aros cleifion
19 Mai 11 |  Newyddion
Iechyd: Rhestrau aros hirach
10 Chwef 11 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific