British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 7 Medi 2011, 06:09 GMT 07:09 UK
Pryder am dalu am ofal plant

Plant yn chwarae ar draeth
Yn ôl yr arolwg, mae rhieni ym Mhrydain yn gwario bron i draean o'u hincwm ar ofal plant

Mae teuluoedd ar incwm isel yng Nghymru yn gorfod gwrthod gwaith neu yn ystyried rhoi'r gorau i'w swydd oherwydd na allent dalu am ofal plant, yn ôl ymchwil newydd.

Yn ôl yr arolwg gan Achub y Plant a'r Ymddiriedolaeth Gofal Dydd, mae rhieni ym Mhrydain yn gwario bron i draean o'u hincwm ar ofal plant, mwy nag mewn unrhyw le arall yn y byd.

Ac mae gorfod gwario cymaint yn effeithio fwyaf ar y teuluoedd hynny sydd ar yr incwm isaf, yn ôl yr ymchwil.

Roedd bron i hanner o'r rhieni sy'n byw mewn tlodi difrifol (incwm aelwyd o £12,000 neu lai'r flwyddyn) a ymatebodd i'r arolwg wedi gorfod gwario llai ar gostau bwyd i dalu am ofal plant. Dywedodd 58% nad oeddynt yn well eu byd yn ariannol wrth weithio a thalu am ofal plant.

Dywedodd rhieni hefyd yn yr arolwg, beth bynnag fo eu hincwm, na allent fforddio i beidio â gweithio ond eu bod yn ei chael hi'n anodd ymdopi â chostau gofal plant.

Ac er bod nifer o rieni wedi gorfod cwtogi ar yr hyn maent yn ei wario ar hanfodion bob dydd, mae bron i chwarter wedi mynd i ddyled er mwyn talu am gostau gofal plant.

'Cymhelliad'

Os bydd costau gofal plant yn dal i godi, a chostau byw fel y maent ar hyn o bryd, fydden ni ddim ar fy ennill yn ariannol wrth ddychwelyd i weithio
Geraldine Henderson

Dywedodd Geraldine Henderson, mam i dri o blant o Rymni Uchaf yng Nghaerffili: "Mae fy mhartner yn gweithio ond dydw i ddim yn ystyried dychwelyd yn ôl i weithio ar hyn o bryd gan fod y plant yn dal yn ifanc a dwi am aros gartref i'w magu gan fod bod yn fam yn swydd werth chweil a phwysig yn ei hunan.

"Ond hoffwn fynd yn ôl i weithio yn y dyfodol agos. Ond os bydd costau gofal plant yn dal i godi, a chostau byw fel y maent ar hyn o bryd, fydden ni ddim ar fy ennill yn ariannol wrth ddychwelyd i weithio.

"Fel teulu fe fydden ni yn elwa o ryw £10 i 30 yr wythnos petawn ni yn mynd yn ôl i weithio, sy'n fawr o gymhelliad."

'Ymhlith yr uchaf yn y byd'

Yn ôl James Pritchard, pennaeth newydd Achub y Plant yng Nghymru: "Mae costau gofal plant i rieni yng Nghymru a'r DU ymhlith yr uchaf yn y byd ac nid yw teuluoedd ar incwm isaf yn ennill digon i dalu'r gost sy'n effeithio ar eu gobeithion o gael gwaith.

"Mae'r toriadau diweddar i'r Credyd Treth gwaith wedi gwneud y sefyllfa yn waeth gyda nifer o rieni yn sylweddoli nad ydynt unrhyw elwach o fynd i weithio.

"Mae gan ofal plant rôl allweddol wrth fynd i'r afael â thlodi plant. Ac er ein bod yn croesawu ymroddiad Llywodraeth Cymru i gefnogi cynlluniau gofal plant a datblygu'r sector yng Nghymru, mae angen gwneud mwy i wneud yn siŵr y gall rhieni ddod o hyd i ofal plant fforddiadwy o safon, ble bynnag a phryd bynnag y byddant ei angen."HEFYD
Adroddiad: 'Prinder gofal plant'
12 Gorff 11 |  Newyddion
Mwy o wyliau haf i ysgolion
09 Maw 11 |  Newyddion
Costau gofal plant yn parhau i godi
09 Chwef 11 |  Newyddion
Angen gofal plant fforddiadwy
17 Medi 10 |  Newyddion
Plant Cymru ar eu colled
29 Awst 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific