British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 6 Medi 2011, 15:01 GMT 16:01 UK
Creu sedd ar gyfer gwarchod plant

Cyngor Sir Penfro
Roedd dau adroddiad beirniadol ym mis Awst

Mae cyngor gafodd ei feirniadu wedi creu sedd newydd yn y Cabinet, portffolio yn ymwneud â gwarchod plant.

Dywedodd Cyngor Sir Penfro y byddai'r penodiad o fewn 48 awr.

Roedd cynghorwyr yn trafod dau adroddiad oedd wedi beirniadu methiannau wrth warchod plant a safonau addysg y sir.

Ynghynt yn y cyfarfod yn Hwlffordd roedd prif weithredwr y cyngor sir, Bryn Parry Jones, wedi goroesi pleidlais o ddiffyg hyder.

Y bleidlais oedd 42-10.

Penderfynodd cynghorwyr o blaid derbyn cynllun gweithredol gafodd ei lunio wrth ymateb i'r adroddiadau.

'Pwysau'

Cyhoeddwyd y byddai Cadeirydd Pwyllgor Craffu Plant a Theuluoedd, Danny Fellows, yn rhoi'r gorau i'w swydd "oherwydd pwysau gwaith y tu allan i waith y cyngor."

Y Cynghorydd Rhys Sinnett o Blaid Cymru fydd y cadeirydd dros dro.

Yn ystod y cyfarfod fe gafodd arweinyddiaeth y cyngor ei beirniadu.

Dywedodd y Cynghorydd Michael Williams, arweinydd Grŵp Plaid Cymru fod "angen cynnal adolygiad o natur a chymeriad yr awdurdod."

Yn ôl y Cynghorydd Sue Perkins o'r Blaid Lafur, roedd yna anallu yn y gorffennol i dderbyn neu barchu beirniadaeth onest.

Hwn oedd y tro cyntaf i'r cyngor llawn gwrdd ers ffrae gyhoeddus rhwng Arweinydd y Cyngor, John Davies, a gweinidogion Llywodraeth Cymru.

Roedd Leighton Andrews, Gweinidog Addysg Cymru, a Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi anfon llythyr beirniadol i'r cyngor.

Cafodd cynnwys y llythyr ei ddatgelu i'r cyfryngau yng Nghymru.

'Diffyg brys'

Roedd y gweinidogion wedi cyhuddo'r cyngor o "ddiffyg brys a thrylwyredd" wrth ymateb i gynnwys dau adroddiad beirniadol gafodd eu cyhoeddi ym mis Awst.

Yr wythnos diwethaf fe ymddiheurodd Mr Davies am fod "plant dan ofal y sir wedi cael eu niweidio gan nifer fach o staff".

Roedd Mr Davies wedi anfon llythyr er mwyn ymateb i'r feirniadaeth.

Ynddo dywedodd: "Rwy'n gofyn yn gwrtais i chi ein hasesu ni ar sail yr hyn rydym eisoes wedi ei wneud wrth ymateb i bryderon gafodd eu nodi gennych."

Dywedodd hefyd ei fod am roi sicrwydd i'r gweinidogion, ond yn fwy penodol i bobl Sir Benfro, "ein bod yn golygu'r hyn rydym yn ei ddweud sef bod diogelu plant ar frig yr agenda".

Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi Bwrdd Ymgynghorol Gweinidogol i adrodd yn ôl ar berfformiad y cyngor erbyn Medi 16.

Yna bydd gweinidogion yn penderfynu pa gamau, os o gwbl, y bydd angen eu cymryd.HEFYD
Cyngor sir: Dadl yn poethi
25 Awst 11 |  Newyddion
Gweinidogion yn beirniadu cyngor sir
24 Awst 11 |  Newyddion
'Angen gweithredu ar frys'
13 Awst 11 |  Newyddion
Cyngor yn addo gwelliannau
12 Awst 11 |  Newyddion
'Methu amddiffyn plant yn iawn'
11 Awst 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific