British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 5 Medi 2011, 06:04 GMT 07:04 UK
Annog Cyngor Sir Caerfyrddin i ganiatau ffilmio

Camera fideo
Dyw'r mwyafrif o gynghorau Cymru ddim yn caniatau ffilmio'u cyfarfodydd

Mae cyngor sir wnaeth alw'r heddlu i atal rhywun rhag ffilmio cyfarfod wedi cael eu hannog i newid eu canllawiau.

Cafodd Jacqui Thompson o Lanwrda ei harestio ym mis Mehefin pan wrthododd sawl cais i roi'r gorau i ffilmio cyfarfod o gyngor Sir Gaerfryddin.

Ond nawr mae'r cynghorydd Arthur Davies am newid y polisi a bydd ei gynnig yn cael ei drafod gan y cyngor ddydd Llun.

Dywedodd y dylai unrhyw aelod o'r cyhoedd gael cofnodi cyfarfodydd o'r galeri cyhoeddus cyn belled nad oedd hynny yn amharu ar y cyfarfod.

Mae hefyd yn credu y dylai'r cyngor ei hun recordio cyfarfodydd naill ai ar fideo neu drwy ddefnyddio'r system sain bresennol yn siambr y cyngor.

"Rhan o'n rôl fel cynghorwyr yw ceisio cael y cyhoedd yn rhan o'r hyn sy'n digwydd.

"Dwi'n meddwl y dylen ni fod yn dryloyw a does dim esgus wir dros beidio gadael i aelod o'r cyhoedd ffilmio."

Ym mis Mehefin cafodd Mrs Thompson ei harestio wedi iddi wrthod sawl cais i beidio ffilmio cyfarfod lle'r oedd cau canolfannau dydd yn cael ei drafod.

Roedd y gynghorwraig gymunedol 49 oed wedi bod yn ysgrifennu blog lle bu'n feirniadol o Gyngor Sir Caerfyrddin ers 2009.

Arweiniodd yr arestio at drafodaethau di-ri ymysg sylwebyddion y cyfryngau.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi dweud eu bod bellach wedi dechrau adolygiad o'r defnydd o dechnoleg newydd yn y modd y mae'n darparu gwasanaethau i drigolion.

Jacqui Thompson
Dywed Mrs Thompson fod yr awdurdodau wedi gorymateb

Un posibilrwydd dan ystyriaeth yw darlledu cyfarfodydd y cyngor yn fyw ar wefan y cyngor.

Mwyafrif yn gwrthod

Mae ymchwil gan BBC Cymru wedi darganfod mai Cyngor Sir Fynwy yw'r unig un o'r 22 awdurdod yng Nghymru sy'n caniatáu pobl ffilmio yn eu cyfarfodydd.

Bydd cynghorwyr Sir Benfro yn ystyried y mater y mis nesaf.

Dywedodd rhai awdurdodau fel Powys nad oes ganddyn nhw bolisi penodol, ac os fyddai rhywun am ffilmio cyfarfod yna byddai'n benderfyniad i gadeiryddion pwyllgorau unigol.

Ond mae'r mwyafrif llethol yn dweud nad ydyn nhw'n caniatáu ffilmio'u cyfarfodydd.HEFYD
Arestio dynes am ffilmio cynghorwyr
13 Meh 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific