British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 3 Medi 2011, 10:01 GMT 11:01 UK
Canolfan: Galw am ymchwiliad

Pol Wong
Mae Pol Wong yn arwain grŵp sydd am drawsnewid yr adeilad

Mae dau Aelod Cynulliad wedi galw am ymchwiliad cyhoeddus i'r modd y gwnaeth Llywodraeth Cymru ddelio gyda chynllun mynach Shaolin i agor canolfan ddiwylliannol mewn hen westy.

Mae Pol Wong yn cynrychioli grŵp o'r enw Powys Fadog oedd am drawsnewid hen adeilad y River Lodge yn Llangollen i fod yn ganolfan i hyfforddi crefft ymladd.

Ond mae Llywodraeth Cymru wedi dod â phrydles yr adeilad i ben gan ddweud nad yw'r grŵp wedi dangos fod ganddynt yr arian angenrheidiol.

Atal cynllun

Dywedodd Mr Wong ei fod wedi bod yn gweithio ar y cynllun gyda Llywodraeth Cymru ers 2005, gan fynnu y byddai'r cynllun yn creu 30 o swyddi, adnoddau gofal plant a hyfforddiant ar gyfer gwaith a busnes.

Ychwanegodd y byddai cyrsiau Iaith Gymraeg, crefft ymladd ac ymwybyddiaeth amgylcheddol yno.

"Yn Rhagfyr 2009, roeddem wedi cytuno ar becyn gyda'r swyddog perthnasol o'r llywodraeth ac wedi penodi contractwyr i ddechrau ar y gwaith," meddai.

"Ond fe gafodd y cynllun ei atal am ryw reswm.

"Y rheswm a roddwyd nawr - ddwy flynedd yn ddiweddarach - yw nad yw'r cynllun yn ffitio polisi'r Llywodraeth.

"Mae ein cynllun busnes i gyd yn troi o amgylch twristiaeth."

Dwy flynedd

Dywedodd hefyd fod y grŵp wedi buddsoddi £90,000 yn y cynllun ac wedi sicrhau £250,000 o fuddsoddiad yn y safle gan eu partneriaid, gydag addewid o £25,000 yn ychwanegol petai'r prosiect yn mynd yn ei flaen.

Ond mynnodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod Powys Fadog wedi cytuno'r brydles yn 2009, a bod ganddynt ddwy flynedd i ddangos fod ganddynt yr arian angenrheidiol i gyflawni rhaglen gynhwysfawr o waith atgyweirio a thrwsio'r eiddo, ac i dalu rhent.

"Gan nad oedd y grŵp yn medru cyrraedd y nod yma, mae Llywodraeth Cymru wedi hysbysu Powys Fadog o ddiwedd y cytundeb ar y brydles," meddai'r llefarydd.

Mae AC Plaid Cymru, Llŷr Huws Gruffydd, ac AC y Ceidwadwyr Mark Isherwood - y ddau yn cynrychioli Gogledd Cymru - wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog Carwyn Jones i ofyn am ymchwiliad cyhoeddus i'r modd y deliwyd gyda'r cynllun.

'Anhygoel'

Dywedodd Mr Huws Gruffydd: "Mae'r cynllun busnes - sydd wedi bod yn nwylo'r llywodraeth ers 2005, ac eisoes wedi cael ei gymeradwyo ar sawl lefel o'r broses - yn disgrifio cut y bydd yn darparu teithiau treftadaeth, cyrsiau preswyl a digwyddiadau a gweithgareddau diwylliannol.

"Yn fwy na hynny byddai'r cynllun wedi denu twristiaid i Langollen y tu allan i gyfnodau gwyliau traddodiadol, ac wedi gwella cysylltiadau rhyngwladol yr ardal.

"Mae'n anhygoel fod arian cyhoeddus yn cael ei wastraffu fel hyn mewn cyfnod mor anodd.

"Mae llawer o gwestiynau i'w hateb am y modd y gwnaeth swyddogion ddelio gyda'r maer, a dyna pam yr wyf wedi gofyn i'r Prif Weinidog am ymchwiliad cyhoeddus i'r mater yma."
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific