British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 3 Medi 2011, 09:33 GMT 10:33 UK
Caerdydd: Biliau ynni uchaf Prydain

Fflam nwy
Mae biliau Caerdydd £71 y flwyddyn yn uwch na rhai Leeds

Trigolion Caerdydd sydd a'r biliau ynni uchaf ym Mhrydain yn ôl adroddiad newydd sy'n cael ei ddisgrifio gan rai fel "pryderus iawn".

Dywed adroddiad Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC) y llywodraeth fod cwsmeriaid yng Nghaerdydd yn talu £1,073 ar ddebyd uniongyrchol ar gyfartaledd, a £1,175 ar fesuryddion talu o flaen llaw.

Mae Llais Defnyddwyr Cymru wedi dweud fod cwsmeriaid yn iawn i ofyn os oedd y prisiau yn deg.

Mae adroddiad chwarterol DECC yn cadarnhau fod defnyddwyr Caerdydd yn talu hyd at £71 yn fwy bob blwyddyn na lleoedd fel Leeds, sydd a'r biliau isaf yn y DU.

Sail y ffigyrau yw cartref sy'n defnyddio 18,000 kWh o nwy yn flynyddol, a 3,300 kWh o drydan.

'Llai na 2008'

Dywedodd pennaeth polisi Llais Defnyddwyr Cymru, Liz Withers: "Mae'r ffigyrau yn bryderus iawn i filoedd o bobl fregus ar draws Cymru.

"Ar hyn o bryd mae 61,000 o gartrefi yng Nghymru yn byw mewn tlodi tanwydd, gan wario £1 o bob £5 ar gynhesu eu cartrefi.

"Dros y blynyddoedd diweddar rydym wedi gweld cynnydd anferth mewn cost cynhesu tai yn ystod misoedd y gaeaf a'r effaith ddinistriol y gall hynny ei gael ar gyllidebau aelwydydd.

"Ni ddylai pobl orfod dewis rhwng bwyta a chynhesu eu cartrefi, ond mae llawer yn gorfod gwneud hynny."

Amrywiaeth

Ychwanegodd y byddai 90,000 o gartrefi ychwanegol yng Nghymru yn profi tlodi tanwydd y gaeaf nesaf gan fod pump o'r chwe darparwr ynni mwyaf wedi cynyddu eu prisiau o rwng 10 ac 20%.

"Dyw cwsmeriaid ddim yn ymddiried yn y cwmnïau ynni, ac yn gofyn os yw'r prisiau yn deg," medd Ms Withers.

"Mae costau cyfanwerthol ynni wedi codi'n ddiweddar, ond maen nhw'n dal tua thraean yn is na'r uchafswm yn 2008."

Dywedodd llefarydd o DECC: "Mae prisiau tanwydd yn amrywio o le i le oherwydd costau rhwydwaith - pethau fel cost adeiladau, cynnal a chadw pibelli nwy a gwifrau trydan - a hynny'n sy'n gyfrifol am rwng 21% a 24% o'r bil tanwydd.

"Mae'r costau yma yn amrywio o ardal i ardal, ac fe fydd biliau tanwydd felly yn dibynnu ar lle mae'r cwsmer yn byw."

Dywedodd Emma Bush - arbenigwr ynni gyda uSwitch.com, y dylai cwsmeriaid yng Nghaerdydd fod yn bryderus am yr adroddiad, ac fe wnaeth annog cwsmeriaid i chwilio am brisiau gwell gan gwmnïau eraill.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific