British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 1 Medi 2011, 15:38 GMT 16:38 UK
Bagiau: 'Angen mwy o wybodaeth'

Pryder am ddiffyg gwybodaeth am ddeddf bagiau untro

Mae cynrychiolwyr byd busnes a fferyllwyr yn galw am fwy o wybodaeth ynglŷn â mesur a fydd yn gorfodi siopau i godi tâl o 5 ceiniog am fagiau untro.

Union fis i nawr, ar Hydref 1, fe fydd siopwyr Cymru yn gorfod talu o leiaf 5 ceiniog am bob bag er mwyn gostwng nifer y bagiau sy'n cael eu defnyddio bob blwyddyn.

Gallai cwmnïau wynebu dirwyon o hyd at £5,000 os ydyn nhw'n rhoi bag untro i gwsmer am ddim gan y byddan nhw'n torri'r gyfraith.

Mae Ffederasiwn y Busnesau Bach wedi dweud bod angen bod yn fwy hamddenol yn y modd y mae'r taliad yn cael ei orfodi.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd 'na gyfnod o dri mis i siopwyr a siopau ddod i delerau gyda'r ddeddf a bod yr holl wybodaeth angenrheidiol ar wefan arbennig .

O Hydref 1, Cymru fydd y wlad gyntaf yn y DU i orfodi tal ar fagiau untro.

Ond dywed Fferylliaeth Gymunedol Cymru bod y sefyllfa yn "llanast llwyr" a bod 'na wendidau yn y ddeddf.

Dal i drafod

Maen nhw'n cynrychioli 708 o fferyllfeydd yng Nghymru.

"Fe fydd yn rhaid i'r fferyllfeydd gychwyn trefniadau newydd gan ofyn i gleifion am arian ychwanegol," meddai'r prif weithredwr, Russell Goodway.

"Dydi'r rheolau ddim yn glir, ac mewn rhai achosion heb eu cyhoeddi."

Mae'n bwysig fod busnesau bychain yn gallu gweithredu'r mesur mewn ffordd briodol
Janet Jones, cadeirydd Ffederasiwn Busnesau Bach

Dywedodd y byddai'r taliad o 5 ceiniog yn berthnasol gyda rhai meddyginiaeth yn unig.

"Gyda mis i fynd, rydym yn dal i drafod y manylion gyda swyddogion fydd ddim yn rhoi digon o amser i ni drefnu," meddai.

"Ar y funud olaf, rydym yn gofyn i weinidogion ail ystyried a chodi'r dreth yma ar ofal iechyd yng Nghymru."

O ganlyniad i'r polisi fe fydd perchnogion siopau, sy'n cyflogi mwy na 10 person, yn gorfod cadw cofnod o nifer y bagiau maen nhw'n eu gwerthu a nodi sut mae'r arian, sy'n cael ei godi, yn cael ei wario.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan y bydd y tâl yn helpu gostwng y nifer o fagiau a ddefnyddir yng Nghymru.

Fe fydd rhaid i siopau bach roi'r arian i elusennau neu achosion amgylcheddol o dan y ddeddf.

Gall siopau godi mwy 'na 5 ceiniog, ond dim llai.

Mil o flynyddoedd

Dywedodd Janet Jones, cadeirydd Ffederasiwn Busnesau Bach: "Mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau fod gymaint o bobl â phosib yn gwybod beth fydd yn digwydd ac mae angen cyffyrddiad ysgafn ynglŷn â rheoli'r mesur.

Bagiau untro - eithriadau
Eitemau bwyd heb eu lapio - ffrwythau, llysiau, bara
Creaduriaid dyfrol - pysgod, crancod, cwrel
Llafnau heb eu pacio - bwyeill, cyllyll, raselau
Bagiau ar gychod, trenau, coetsis, bysiau
Hadau a bylbiau
Pysgod a chig heb eu pacio

"Mae'n bwysig fod busnesau bychain yn gallu gweithredu'r mesur mewn ffordd briodol.

"Mae'n bwysig fod siopwyr yn derbyn y newidiadau hyn am eu bod yn rhan o'r strategaeth i greu Cymru gynhaliol.

"Yr unig ffordd i wneud hyn fydd i siopwyr gefnogi'r mesur."

Bob blwyddyn yng Nghymru mae 400 miliwn o fagiau plastig yn cael eu defnyddio a gall gymryd hyd at 1,000 o flynyddoedd i rai ohonyn nhw bydru'n naturiol.

Llai o fagiau

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod y cynlluniau i gyflwyno'r ddeddf wedi ei gyhoeddi yn 2007.

I gyd-fynd gydag anghenion y siopau fe ohiriwyd y ddeddf am chwe mis.

Bagiau Plastig
Dywed y llywodraeth bod llai o fagiau eisoes yn cael eu defnyddio

"Mae'r ffigyrau diweddara yn dangos bod nifer y bagiau plastig untro yn gostwng yng Nghymru tra ei fod ar gynnydd mewn rhannau eraill o'r DU.

"Mae hyn o ganlyniad i bobl yn ymwybodol bod y newid ar droed ac yn paratoi ar ei gyfer.

"Ein gobaith yw gweld pobl yn defnyddio eu bagiau eu hunain ac yn osgoi talu'r 5 ceiniog."

Ychwanegodd y llefarydd bod pecyn gwybodaeth wedi cael ei anfon i 40,000 o siopau a busnesau yr wythnos diwethaf.

Ac roedd y pecyn yma yn ychwaengol at becyn arall gafodd ei anfon yn gynharach eleni.HEFYD
Bagiau: Dim baich gweinyddol
20 Gorff 11 |  Newyddion
Gohirio a lleihau taliad bagiau plastig
01 Tach 10 |  Newyddion
Defnydd bagiau plastig wedi haneru
25 Awst 10 |  Newyddion
Cwyno am y 'brys' i godi tl
02 Awst 10 |  Newyddion
Codi tl am fagiau plastig?
03 Meh 10 |  Newyddion
Datgelu mesur gwastraff
23 Chwef 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific