British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 2 Medi 2011, 18:32 GMT 19:32 UK
Cynghorau i gydweithio i drin tunelli o wastraff bwyd

Gwastraff bwyd
Caiff tunelli o wastraff bwyd ei ailgylchu yn ynni

Fe fydd tri o gynghorau'r gogledd yn cyd-weithio i ailgylchu tunelli o wastraff bwyd y flwyddyn.

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi prynu safle hen ladd-dy yn Waen, Llanelwy, yn 2009 sydd wedi cael ei glustnodi fel safle addas.

Fe fydd angen sicrhau cais cynllunio ar gyfer y cynllun gwerth £7.5 miliwn a fydd yn cynhyrchu pŵer drwy'r broses compostio.

Y disgwyl yw y bydd y gwaith prosesu ar gyfer gwastraff bwyd Sir Ddinbych, Conwy a Fflint yn dechrau erbyn 2013.

Cyngor Sir Ddinbych sy'n arwain y cynllun ac maen nhw hefyd yn ffafrio ymgeisydd ar gyfer datblygu'r cynllun 15 mlynedd ar ôl proses o ddwy flynedd i ystyried ymgeiswyr.

Fe fydd arbenigwyr gwastraff organig, TEG Environmental o Chorley yn Sir Gaerhirfryn, a chwmni ynni Alkane Energy yn codi ffatri treulio anaerobig fel rhan o gynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer awdurdodau lleol i ailgylchu gwastraff bwyd i fod yn drydan ac yn wrtaith.

Fe fydd y llywodraeth yn cyfrannu £1.4 miliwn tuag at gost y prosiect.

Pweru tai

Yr awdurdodau lleol fydd yn gyfrifol am weddill yr arian cychwynnol wrth i'r cynghorau ddefnyddio'r safle i ailgylchu'r gwastraff.

"Mae trin gwastraff bwyd yn flaenoriaeth," meddai Gweinidog Amgylchedd Cymru, John Griffiths.

"Mae tystiolaeth gref mai treuliad anerobig yw'r ffordd orau o drin gwastraff bwyd."

Y disgwyl yw y bydd y safle yn cynhyrchu digon o bŵer ar gyfer tua 2,000 o dai yn ogystal â digon o ynni i bweru'r safle.

Fe allai 19,000 tunnell o wrtaith organig gael ei wneud ar gyfer ffermwyr lleol hefyd yn ôl TEG Envionmental.

Ar hyn o bryd mae Cyngor Sir Ddinbych yn prosesu 2,700 tunnell o wastraff bwyd bob blwyddyn o 26,000 o gartrefi.

Wrth i'r cynllun gael ei ehangu'r flwyddyn nesaf i 43,000 o gartrefi maen nhw'n gobeithio ailgylchu hyd at 5,000 tunnell.

Yn 2010-11 fe wnaeth Sir y Fflint gasglu 1,648 tunnell o ardal beilot yn Yr Wyddgrug.

Yn gynharach yr haf yma fe wnaethon nhw ymestyn y gwasanaeth i bob cartref yn y sir.

Felly hefyd Sir Conwy, sy'n casglu'r gwastraff i 50,000 cartref ac yn defnyddio ffatri yn Wrecsam ac Ynys Môn i'w brosesu.HEFYD
'Angen gwastraffu llai o fwyd'
07 Gorff 11 |  Newyddion
Ailgylchu: 'Arwain y ffordd'
12 Ion 11 |  Newyddion
Ailgylchu: Targed o 70%
29 Ebr 09 |  Newyddion
Ailgylchu gwastraff bwyd coleg
09 Ion 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific