British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 1 Medi 2011, 13:30 GMT 14:30 UK
Ardal mwya' difreintiedig Cymru yw Y Rhyl

Y Rhyl
Ardal yng Ngorllewin Rhyl yw'r ardal mwya' ddifreintiedig yng Nghymru

Tref glan môr Y Rhyl yw'r ardal mwya' difreintiedig yng Nghymru yn ôl ffigyrau swyddogol.

Rhan orllewinol y dref ddaeth yn gyntaf mewn tabl cynghrair am yr eil dro o ran amddifadedd.

Mae ffigyrau gan Lywodraeth Cymru yn dangos mai yn Llandaf, Caerdydd, oedd yr ardal leiaf difreintiedig.

Roedd wyth allan o'r 10 ardal mwya difreintiedig eleni yn y 10 uchaf yn 2008, y tro diwethaf i'r ystadegau gael eu cyhoeddi.

Mae'r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2011 yn rhannu Cymru i 1,896 ardal, bob un â phoblogaeth o tua 1,500.

Mae wedi ei seilio ar gyfres o arwyddion amddifadedd sy'n cynnwys:

  • Cyfraddau salwch
  • Nifer o bobl ar fudd-daliadau
  • Ansawdd cartrefi
  • Pellter o wasanaethau

Ardal Gorllewin Rhyl Dau hefyd oedd yr ardal mwya difreintiedig yn 2008.

Mae dros hanner pobl oedran gwaith yr ardal (56%) yn derbyn budd-daliadau.

Roedd ardal gyfagos Gorllewin Rhyl Un yn seithfed.

Dywedodd y Cynghorydd lleol Ian Armstrong bod ymdrechion yn cael eu gwneud i adfywio'r dref a oedd wedi dioddef oherwydd dirywiad y diwydiant twristiaeth lleol.

"Rydym yn ceisio ei hadfywio ond bydd yn cymryd dipyn o waith.

ARDALOEDD DIFREINTIEDIG CYMRU
1 Gorllewin Y Rhyl Dau (1 yn 2008)
2 St James Tri, Caerffili (9 yn 2008)
3 Twyn Carno Un, Caerffili (8 yn 2008)
4 Penydarren Un, Merthyr Tudful (7 yn 2008)
5 Penrhiwceibr Un, Rhondda Cynon Taf (10 yn 2008)
6 Townhill Un, Abertawe (6 yn 2008)
7 Gorllewin Y Rhyl Un (3 yn 2008)
8 Caerau Un, Pen-y-bont ar Ogwr (12 yn 2008)
9 Queensway Un, Wrecsam (2 yn 2008)
10 Pendyrus, Rhondda Cynon Taf (16 yn 2008)
1,894 Gogledd Cilâ Un, Abertawe (1,889 yn 2008)
1,895 Rhiwbeina Tri, Caerdydd (1,894 yn 2008)
1,896 Llandaf Pump, Caerdydd (1,893 yn 2008)

"Mae'r promenâd a'r arcêd yn gwella ac mae'r gwaith yn digwydd yn araf."

Ychwanegodd ei fod wedi ei siomi o glywed mai'r ardal yw'r gwaethaf eto.

"Roedd i'n meddwl bod pethau'n gwella.

"Mae llawer o arian yn dod i Orllewin Y Rhyl gan Lywodraeth Cymru," ychwanegodd.

Merthyr Tudful oedd y sir â'r nifer uchaf o ardaloedd ymysg y 10% mwya difreintiedig, un o bob pedwar.

Mae'r mynegai yn cael ei ddefnyddio ar draws y sector cyhoeddus i ffurfio polisïau ac i benderfynu lle mae adnoddau yn cael eu darparu.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym dal yn ymrwymedig i wella bywydau pobl yn yr ardaloedd mwya difreintiedig yng Nghymru - yn enwedig yn yr hinsawdd economaidd bresennol."

Dywedodd fod y llywodraeth yn defnyddio Cymunedau yn Gyntaf, ei gynllun yn erbyn tlodi, "i fynd i'r afael â thlodi dwfn sydd wedi para am genedlaethau".

Byddai Gorllewin Y Rhyl yn cael ei helpu gan gyllid ar gyfer dwy swydd mewn tîm adfywio arfordir gogledd Cymru, ychwanegodd.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ddinbych: "Tra bod y ffigyrau yma'n siomedig, mae llawer o waith wedi ei wneud ar brosiectau i wella hinsawdd bywyd trigolion yr ardal hon.

"Bu rhywfaint o ddatblygiad ers yr asesiad diwethaf yn 2008 gyda dwy ardal o dde-orllewin Y Rhyl yn gweld gwelliant bychan."

Dywedodd bod cynllun y cyngor, Y Rhyl yn Symud Ymlaen, yn cynnwys prosiectau i wella siopau yng nghanol y dref ac ar gyfer tai o ansawdd gwell.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific