British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 31 Awst 2011, 07:27 GMT 08:27 UK
Methu dosbarthu'r post ar amser mewn rhai ardaloedd

Swyddfa ddosbarthu y Post Brenhinol
Methu cyrraedd targedau wnaeth post dosbarth cyntaf mewn pedwar ardal cod post

Mae'r Post Brenhinol wedi ymddiheuro i gwsmeriaid ar ôl i'r ffigyrau diweddara ddangos eu bod wedi methu targedau dosbarthu llythyrau dosbarth mewn dros hanner o ardaloedd cod post.

Methodd y gwasanaeth a chyrraedd y targed o 91.5% rhwng mis Ebrill a mis Mehefin yn ardaloedd Llandrindod, Casnewydd, Glannau Dyfrdwy a Gogledd Cymru yn ôl Llais Defnyddwyr Cymru.

Dywed y Post Brenhinol eu bod wedi cael "problemau" wrth wneud "newidiadau sylweddol".

Mae Llais Defnyddwyr Cymru yn dweud bod y cyhoedd yn haeddu gweld gwelliannau.

Ardal cod post Llandrindod (LD) sy'n cynrychioli Llandrindod, Aberhonddu, Llanfair-ym-Muallt a Threfyclo oedd ar waelod y rhestr gyda 88.7% o'r post yn cyrraedd er bod 'na darged o ddosbarthu 91.5% y diwrnod canlynol ar gyfer post dosbarth cyntaf.

Ardal Casnewydd a Gwent (NP) oedd yr ail waeth ar 88.9%.

Newidiadau

Cafodd cyfanswm o 89.7% o bost dosbarth cyntaf ei ddosbarth y diwrnod canlynol yn ardal cod post LL yn y gogledd ac roedd y ffigwr ar gyfer ardal Glannau Dyfrdwy (CH) yn 90.8%.

Yn ôl yr ystadegau roedd y post wedi methu cyrraedd y targed yn ardal Casnewydd am y chwech o'r naw chwarter diwethaf.

Stampiau
Mae prisiau stampiau wedi codi er mwyn talu am foderneiddio'r gwasanaeth

Dywedodd Ian Edwards, cyfarwyddwr casglu a dosbarthu Cymru, bod Casnewydd yn enghraifft o'r newidiadau mwya i'r Post Brenhinol ers cyn cof.

"Rydym wedi newid y ffordd o ddidoli'r post yno - yn y swyddfa olaf o'i fath yn y DU," meddai.

"Mae'n cael ei wneud bellach yn awtomatig yng Nghaerdydd.

"Fe fydd yn caniatáu i ni ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddara.

"Mae gwneud newidiadau ar raddfa sylweddol yn gallu arwain at broblemau a all effeithio ar ansawdd y gwasanaeth.

"Rydym yn ymddiheuro i gwsmeriaid am unrhyw wasanaeth sy'n waeth na'r targed sydd ymhlith yr uchaf yn Ewrop."

'Siomedig'

Dywedodd Rebecca Thomas o Llais Defnyddwyr Cymru bod perfformiad y Post Brenhinol ar bost dosbarth cyntaf yn siomedig ar gyfer chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol.

"Mae'r cwmni yn dweud mai newid a moderneiddio systemau sydd wrth wraidd y problemau.

"Mae'r system yna wedi bodoli ers mis Ebrill 2010 ac fe fyddem yn disgwyl i'r problemau fod drosodd erbyn hyn.

"Mae pris stamp wedi cynyddu yn sylweddol dros y blynyddoedd diweddar er mwyn talu am y systemau modern ac mae cwsmeriaid yn hadu gweld gwelliannau yn y gwasanaeth," ychwanegodd.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific