British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sul, 28 Awst 2011, 08:20 GMT 09:20 UK
Ysbytai: Delio Ô chleifion meddw

Plismon mewn ysbyty
Oherwydd y problemau mae camerÔu cylch cyfyng mewn rhai unedau brys

Mae cynllun allai wahardd rhai sy'n sarhau staff ysbytai rhag mynd i dafarnau a chlybiau yn cael ei ehangu.

Y rheswm am hyn yw rheolwyr ysbytai'n cydweithio â'r heddlu, Nightsafe a Gwylio Tafarnau yn ardal Wrecsam.

Ym mis Mehefin roedd ystadegau yr oedd BBC Cymru wedi eu casglu yn awgrymu bod 7,500 o ymosodiadau treisgar y flwyddyn ar staff ysbytai a pharafeddygon yng Nghymru.

O'r penwythnos hwn ymlaen bydd manylion achosion cam-drin neu ymosod ar staff ysbytai y mae'r heddlu'n cael gwybod amdanyn nhw'n cael eu rhoi i fudiadau Gwylio Tafarnau a Nightsafe.

'Llwyddiannus'

Dywedodd Grace Lewis Parry, Cyfarwyddwr Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr â chyfrifoldeb am fynd i'r afael â thrais ac ymosodedd: "Mae'r trefniadau lleol ar gyfer Ysbyty Gwynedd wedi bod yn llwyddiannus ers blwyddyn neu ddwy.

"Ac mae creu bwrdd iechyd ar gyfer y gogledd yn golygu y gallwn ni estyn y cynllun ar draws yr holl ranbarth."

Dywedodd fod rhai gorchmynion gwahardd wedi cael eu cyflwyno yn y gogledd-orllewin.

"Ond nid yw llwyddiant y cynllun yn ymwneud â gweithredu yn erbyn troseddwyr," meddai.

"Mae'n ymwneud ag annog pobl i ymddwyn yn y ffordd gywir a'u rhwystro rhag bod yn ymosodol neu dreisgar at staff sydd, wedi'r cwbl, yno i'w helpu a rhoi triniaeth iddyn nhw."

'Parch'

Dywedodd Gordon Roberts, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Dros Dro ar gyfer Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: "Yn y pen draw, rydym eisiau i bobl mwynhau gwyliau fel Gŵyl y Banc mis Awst.

"Ond rydym hefyd eisiau gweld ein staff yn cael eu trin â'r parch y maen nhw'n ei haeddu.

"Os byddwch yn trin criwiau ambiwlans yn wael, mi allech chi gael eich gwahardd o'ch clybiau a thafarndai lleol.

"Ond hefyd efallai y bydd eich trais dan ddylanwad alcohol yn tynnu adnodd oddi wrth yr alwad 999 nesaf a allai fod ar gyfer rhywun yn cael trawiad ar y galon sydd wir angen ein help."HEFYD
Ysbytai: Miloedd o ymosodiadau
10 Meh 11 |  Newyddion
Galw am bolis´au i leihau niwed alcohol
15 Maw 11 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific