British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 26 Awst 2011, 16:06 GMT 17:06 UK
Cyngor yn ymddiheuro fod plant wedi eu niweidio

Cyngor Sir Penfro
Roedd dau adroddiad beirniadol yn gynharach yn y mis

Mae arweinydd Cyngor Sir Penfro wedi ymddiheuro bod "plant dan ofal y sir wedi cael eu niweidio gan nifer fechan o staff y sir".

Roedd y Cynghorydd John Davies yn ymateb drwy lythyr i lythyr beirniadol Leighton Andrews, Gweinidog Addysg Cymru, a Gwenda Thomas, Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Roedd y gweinidogion wedi cyhuddo'r cyngor o "ddiffyg brys a thrylwyredd" wrth ymateb i gynnwys dau adroddiad beirniadol gafodd eu cyhoeddi yn gynharach yn y mis.

Yn ei lythyr ddydd Gwener mae Mr Davies hefyd wedi dweud ei fod anhapus ar natur y llythyr y derbyniodd, gan ddweud nad oedd llythyr y gweinidogion yn awgrymu bod Llywodraeth Cymru a'r sir yn mwynhau perthynas adeiladol wrth geisio sicrhau diogelwch plant.

'Asesu'

Vaughan Roderick Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru yn cael ei holi ar Newyddion

Dywedodd Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, Vaughan Roderick, fod y cyfaddefiad fod plant wedi eu niweidio "yn ymddangos yn groes i honiadau yr awdurdod yn wreiddiol fod beirniadu mesurau diogelu plant yn ymwneud â niwed posib yn hytrach na niwed go iawn".

Yn ei lythyr mae Mr Davies wedi dweud: "Rwy'n gofyn yn gwrtais i chi ein hasesu ni ar sail yr hyn rydym eisoes wedi ei wneud wrth ymateb i bryderon gafodd ei nodi gennych."

Dywedodd hefyd ei fod am roi sicrwydd i'r gweinidogion, ond yn fwy penodol i bobl Sir Benfro, "ein bod yn golygu'r hyn rydym yn ei ddweud sef bod diogelu plant ar frig yr agenda".

Mae wedi dweud mai bwriad ei lythyr yw rhoi'r ffeithiau am yr hyn ddigwyddodd o safbwynt y cyngor sir.

'Materion difrifol'

Roedd dyfyniadau, meddai, gafodd eu defnyddio gan y gweinidogion i'w feirniadu wedi eu cymryd "allan o gyd-destun" ac roedd "yn gyson wedi ei gwneud hi'n glir fod y rhain yn faterion difrifol" ac y byddai'r cyngor yn delio gyda nhw.

Mae'r llythyr hefyd wedi dweud bod y cyngor wedi bod yn cyflwyno gwelliannau i'r cynllun gweithredu fyddai'n cael ei anfon at y gweinidogion erbyn Medi 9.

"Rydym eisoes wedi gwneud nifer o newidiadau sylweddol i'r systemau a'r modd yr ydyn ni yn eu gweithredu," meddai yn ei lythyr.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod yn glynu wrth yr hyn gafodd ei ddweud yn y llythyr gwreiddiol.

"Bydd Bwrdd Ymgynghorol Gweinidogol yn adrodd yn ôl erbyn Medi 16.

"Yna bydd gweinidogion yn penderfynu'r camau nesa."HEFYD
Cyngor sir: Dadl yn poethi
25 Awst 11 |  Newyddion
Gweinidogion yn beirniadu cyngor sir
24 Awst 11 |  Newyddion
'Angen gweithredu ar frys'
13 Awst 11 |  Newyddion
Cyngor yn addo gwelliannau
12 Awst 11 |  Newyddion
'Methu amddiffyn plant yn iawn'
11 Awst 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific