British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 29 Awst 2011, 09:14 GMT 10:14 UK
Tesco: Cyflwyno cais newydd ym Machynlleth

Tesco
Y bwriad yw codi archfarchnad 15,000 o droedfeddi sgwr

Mae siopwyr ym Machynlleth wedi dweud eu bod yn poeni am ddyfodol masnachol y dre am fod Tesco wdi penderfynu ailgyflwyno cais cynllunio ar gyfer archfarchnad.

Eisoes mae rhai dynion busnes wedi dweud y gallai'r cynllun beryglu dyfodol siopau annibynnol.

Cadarnhaodd Cyngor Powys eu bod nhw wedi derbyn cais cynllunio i godi archfarchnad 15,000 o droedfeddi sgwâr ar hen safle'r farchnad yn Heol-y-Ddôl.

Y nod, meddai'r cwmni, yw creu tua 150 o swyddi llawn amser a rhan amser.

Ond mae cyn Gadeirydd Siambr Fasnach y dref, Kelvin Jenkins, sy'n rhedeg busnes gemwaith, wedi dweud: "Rwy'n credu y bydd archfarchnad o'r maint hwn yn effeithio'n andwyol ar natur Machynlleth.


Roedd 85% o bobl leol yn cefnogi ein cais cynllunio gwreiddiol ac rydyn ni wedi ein calonogi gan adborth positif pobl leol

Sophie Akokhia, Tesco

"Mae hon yn dre unigryw ac mae llawer o bobl eisiau cadw'r naws fel y mae.

"Os yw'r cais cynllunio yn cael ei gymeradwyo rwy'n bryderus y bydd y cwmni yn cyflwyno ceisiadau cynllunio newydd i ehangu'r archfarchnad yn y dyfodol - fel sydd wedi digwydd mewn mannau eraill."

Cafodd y cais blaenorol ei gyfeirio at Lywodraeth y Cynulliad oherwydd bod y safle ym Machynlleth wrth ymyl priffordd.

Tynnodd Tesco'r cais yn ôl ym mis Mehefin 2010 wedi i Lywodraeth y Cynulliad ddweud y dylid gwrthod y cais oherwydd yr effaith ar ddiogelwch priffyrdd ac am nad oedd Tesco wedi ystyried cysylltiadau addas ar gyfer cerddwyr a beicwyr rhwng y siop a chanol y dref.

685 o lythyron

Derbyniodd Cyngor Powys 685 o lythyron yn gwrthwynebu'r cais a phum llythyr yn ei gefnogi.

Dywedodd Sophie Akokhia ar ran Tesco fod y cais arfaethedig yn cynnwys nifer o newidiadau.

Mae'r cais yn awgrymu y dylai'r archfarchnad fod yn nes at y dre ac y dylai maint y llawr gwerthu fod 25% yn llai.

Yn ogystal y bwriad yw codi pum bwthyn o flaen yr archfarchnad.

Ychwanegodd Ms Akokhia: "Roedd 85% o bobl leol yn cefnogi ein cais cynllunio gwreiddiol ac rydyn ni wedi ein calonogi gan adborth positif pobl leol.

"Mae hyn wedi cryfhau ein hymrwymiad i fuddsoddi ym Machynlleth a thrawsnewid safle, gan greu 150 o swyddi yn ogystal â helpu'r rhai sy'n gorfod teithio milltiroedd i lefydd fel Aberystwyth i siopa."

'Tystiolaeth'

Dywedodd Phil Wheeler, sy'n rhedeg busnes tecstiliau yn y dref, nad oedd yn credu bod cymaint yn cefnogi'r cynllun.

"Mae tua 2,000 o bobl yn byw ym Machynlleth ac fe anfonwyd 685 llythyr yn gwrthwynebu'r cais blaenorol at Gyngor Powys.

Os yw'r cais cynllunio yn cael ei gymeradwyo rwy'n bryderus y bydd y cwmni yn cyflwyno ceisiadau cynllunio newydd i ehangu'r archfarchnad yn y dyfodol - fel sydd wedi digwydd mewn mannau eraill
Kelvin Jenkins

"Felly mae'r dystiolaeth yno i bawb weld bod llawer o bobl yn anhapus am y posibilrwydd o ddyfodiad Tesco i Fachynlleth."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Powys y byddai'r cyngor yn ymgynghori â Llywodraeth Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a chyrff cyhoeddus eraill.

Mae'r cyfnod ymgynghori'n dod i ben ar Fedi 16.

Ychwanegodd: "Bydd y cais yn cael ei ystyried gan bwyllgor cynllunio'r cyngor sir ar ddyddiad sydd heb ei bennu eto."HEFYD
Ergyd i gynlluniau archfarchnad
24 Meh 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific