British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 25 Awst 2011, 15:14 GMT 16:14 UK
TGAU: Mwy'n cael graddau uwch

Disbyblion Ysgol Uwchradd Cynffig, Pen-y-Bont ar Ogwr wedi cael eu canlyniadau
Disgyblion Ysgol Uwchradd Cynffig, Pen-y-Bont ar Ogwr, yn dathlu

Mae canran disgyblion Cymru sydd wedi ennill graddau uwch TGAU wedi codi.

Yng Nghymru 6.6% gafodd A* tra oedd 6.1% y llynedd.

Y llynedd fe gafodd 66.4% raddau rhwng A* a C a'r ganran eleni oedd 66.5%.

Mae'r bwlch rhwng disgyblion TGAU Cymru a Lloegr a Gogledd Iwerddon wedi lleihau o ran y graddau ucha.

Daw'r ystadegau wrth i filoedd o ddisgyblion dderbyn eu canlyniadau ddydd Iau.

Mae Gweinidog Addysg Cymru, Leighton Andrews, wedi llongyfarch disgyblion sydd wedi cael eu canlyniadau.

'Yn wych'

Roedd yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

"Mae'n wych ymuno yn nathliadau llwyddiant y disgyblion ac fe allan nhw a'r disgyblion eraill ar draws Cymru fod yn falch iawn o'u llwyddiant.

"Mae'r ganran yn parhau yn uchel ac mae'n dda iawn gweld mwy yn llwyddo i ennill y graddau uwch eto eleni."

Roedd yn falch, meddai, am fod perfformiad cryf yn y gwyddorau a Mathemateg, pynciau fyddai'n allweddol i ddyfodol diwydiant Cymru.

Ychwanegodd: "Hoffwn ddiolch i rieni ac athrawon am eu cefnogaeth, a dwi'n gwybod y byddan nhw'n dal i gynnig hynny wrth i'r bobl ifanc benderfynu eu camau nesaf."

Dywedodd Cydbwyllgor Addysg Cymru fod 4.7% yn llai wedi sefyll yr arholiadau o'i gymharu â 2010.

Ac fe lwyddodd 19.5% i ennill graddau A* neu A o'i gymharu â 19.1% y llynedd.

Yn ôl y canlyniadau, mae 'na gynnydd hefyd yn nifer y disgyblion sy'n ennill y graddau ucha mewn pynciau gwyddonol.

Ond ar y cyfan, roedd canran y disgyblion enillodd raddau A*-G yn 98.7%, yn union yr un fath â'r llynedd.

'Yn poeni'

Dywedodd Angela Burns AC, llefarydd addysg y Ceidwadwyr: "Tra ein bod ni'n croesawu mwy o raddau uwch, rydym yn poeni am y bwlch sy'n lledu rhwng y perfformiad yng Nghymru a gweddill y DU.

"Hefyd rydym yn poeni am fod llai'n ymgeisio mewn pynciau fel hanes, daearyddiaeth ac ieithoedd modern."

Mae llefarydd Plaid Cymru, Simon Thomas AC, wedi dweud bod myfyrwyr wedi bod o dan "bwysau anhygoel."

"Ar y cyfan, mae'r canlyniadau'n galonogol a dylai'r myfyrwyr, athrawon a theuluoedd fod yn falch iawn," meddai.

Dywedodd Chris Keates, Ysgrifennydd Cyffredinol undeb yr Nasuwt: "Mae'r canlyniadau'n profi gwaith caled y bobl ifanc ac ymroddiad yr athrawon.

"Ac mae hyn yn anhygoel o gofio'r bwlch arian, hynny yw mwy na £600 y disgybl, rhyngom ni a Lloegr."

Merched yn well

Mae merched yn dal i berfformio'n well yng Nghymru na'r bechgyn ac mae'r bwlch wedi cynyddu o ran A*, A*-A ac A*-C.

Tra bod 7.8% holl gofrestriadau'r merched wedi ennill A*, 22.5% wedi ennill A*-A a 70.3% wedi ennill graddau A*-C, y ffigurau yn achos y bechgyn oedd 5.3%, 16.3% a 62.5%.

Roedd Mr Andrews wedi dweud bod angen gwell ganlyniadau ar ôl i ddisgyblion gael llai o raddau A*-C y llynedd na disgyblion yn Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Chwe blynedd yn ôl roedd disgyblion Cymru yn gwneud yn well na disgyblion Lloegr.

Ym mis Chwefror dywedodd y gweinidog fod angen gwella'r canlyniadau.

"Rhaid i ni dderbyn nad yw canlyniadau ein harholiadau cyhoeddus mor dda o'i gymharu â gweddill y DU," meddai ar y pryd.

"Doedd dim digon yn cyrraedd y graddau uchaf o ran TGAU na Safon Uwch."HEFYD
TGAU: Cynnydd o 0.2%
24 Awst 10 |  Newyddion
Amrywiaeth canlyniadau TGAU
23 Mai 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific