British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 24 Awst 2011, 06:19 GMT 07:19 UK
Arian Loteri yn rhoi llais i'r rhai sy'n clywed lleisiau

Person sy'n diodde o glywed lleisiau yn ei phen
Person sy'n diodde o glywed lleisiau yn ei phen

Mae digwyddiad i ddarparu cefnogaeth ar gyfer pobl sy'n clywed lleisiau yn eu pennau yng Nghasnewydd ymysg y rhai sy'n rhannu dros £200,000 gan y Gronfa Loteri Fawr.

Mae prosiect i alluogi pobl i ddathlu cymunedau amrywiol Abertawe a Wrecsam hefyd wedi ennill grant loteri.

At ei gilydd bydd 56 o brosiectau cymunedol ledled Cymru'n rhannu'r £206,148 a ddyfarnwyd o dan rownd ddiweddaraf Arian i Bawb, rhaglen grantiau bach y Gronfa Loteri Fawr.

Diolch i grant o £1,352, bydd grŵp Visions and Voices yng Nghasnewydd yn cynnal digwyddiad i alluogi pobl sy'n clywed lleisiau yn eu pennau i gymdeithasu â defnyddwyr gwasanaeth eraill, cael cefnogaeth gan bartneriaid a dysgu strategaethau ymdopi.

'Trin cleifion'

Cynhelir y digwyddiad i nodi World Hearing Voices Day rhwng 10.30am a 3.30pm ar Fedi 14, 2011.

Mae World Hearing Voices Day yn dathlu cydnabod clywed lleisiau ac yn hyrwyddo gwellhad ar gyfer y sawl sy'n clywed lleisiau blinderus.

Un o hwyluswyr y digwyddiad, sydd i'w gynnal yn Theatr Dolman yng Nghasnewydd, yw Maria Saleem.

Ganesh
Mae'r digwyddiad yn Wrecsam yn digwydd ar yr un pryd 'r Ŵyl Indiaidd, 'Ganesh'

Helpodd Ms Saleem i sefydlu'r grŵp Visions and Voices ym mis Gorffennaf y llynedd ac erbyn hyn mae gan y grŵp 12 aelod sy'n cwrdd pob wythnos i gefnogi'i gilydd.

"Gobeithiwn gynyddu ymwybyddiaeth o driniaethau a thechnegau ymdopi eraill sydd wedi gweithio i rai pobl," meddai Ms Saleem.

"Mae gennym seicolegwyr clinigol ac arbenigwyr meddygol yn dod fel siaradwyr gwadd, a gobeithiwn y bydd yn annog pobl i symud i ffwrdd o'r hen ffyrdd o wneud pethau a rhoi cynnig ar ymagweddau newydd at drin cleifion."

Cymunedau amrywiol

Bydd Grŵp Sgowtiaid Treffynnon y Cyntaf (£5,000) yn Sir y Fflint a Grŵp Sgowtiaid 1af Cilgeti (£4,970) yn Sir Benfro yn adnewyddu eu cytiau sgowtiaid ac yn prynu cyfarpar newydd.

Yn Sir Gâr, bydd Geidiau 1af Bronwydd yn prynu pedair pabell fawr er mwyn cynnal mwy o weithgareddau ar gyfer eu haelodau a'r gymuned.

Bydd grant o £4,974 a ddyfarnwyd i Gylch Meithrin Llanrug yng Ngwynedd yn cael ei wario ar ddiweddaru eu hardal chwarae awyr agored a phrynu cyfarpar i helpu datblygiad y plant.

Mae prosiectau sy'n dathlu amrywiaeth ac yn cefnogi grwpiau du a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru hefyd yn enillwyr o dan y rownd ddiweddaraf.

Bydd grant o £4,698 yn galluogi Cyngor Cydraddoldeb Hiliol Bae Abertawe i gynnal Digwyddiad Parti'r Byd.

Cynhelir y digwyddiad dros benwythnos gŵyl y banc ddydd Sadwrn Awst 27 a bydd yn dathlu cymunedau amrywiol Abertawe.

Yna ar Medi 11 yn Wrecsam, bydd Cymdeithas Amlddiwylliannol Summilan yn gwario £5,000 ar gynnal Monsoon Festival 2011 yn Neuadd Goffa Wrecsam.

Mae'r digwyddiad yn digwydd ar yr un pryd â'r Ŵyl Indiaidd, "Ganesh", a bydd yn arddangos diwylliant Indiaidd i'r gymuned leol ac yn cyfrannu at integreiddio cymunedol.

Bydd yn darparu cyfle i bobl brofi cerdd a dawns Indiaidd, a chymryd rhan mewn pryd o fwyd Indiaidd llysieuol traddodiadol sydd fel arfer yn cael ei fwyta yn ystod gŵyl o'r fath.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific