British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 23 Awst 2011, 06:02 GMT 07:02 UK
Gwario mwy oherwydd prinder staff iechyd

Meddyg locwm
Mae 'na brinder meddygon ifanc yng ngogledd Cymru

Mae problemau denu meddygon ifanc i rannau o Gymru wedi arwain at wario 22% yn fwy ar feddygon asiantaeth a locwm mewn blwyddyn.

Mae ystadegau ddaeth i law BBC Cymru yn dangos y cynnydd ond mae byrddau iechyd wedi addo arbedion drwy beidio â chyflogi staff asiantaeth.

Dywedodd y Gymdeithas Feddygol yng Nghymru ei bod yn anodd iawn denu meddygon ifanc i ogledd Cymru.

Ond dywedodd ei fod yn gwneud popeth posib er mwyn sicrhau'r gofal i gleifion gan staff parhaol.

BBC Cymru gydlynodd yr ystadegau ar ôl cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth i bob un o'r saith bwrdd iechyd yng Nghymru.

£100 miliwn

Mae gwariant cyffredinol ar feddygon asiantaeth a locwm wedi codi o £33.6 miliwn yn 2009-10 i £41 miliwn yn 2010-11.

Fe ofynnodd BBC Cymru am wybodaeth am y tair blynedd ddiwethaf ond nid oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn gallu rhoi manylion ar gyfer 2008-9.

Mae'n angenrheidiol ein bod yn penodi meddygon locwm ar gytundebau tymor byr er mwyn sicrhau gofal i'r cleifion
Kate Watkins, Cyfarwyddwr Uned Cyflogwyr y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru

Ond yn ystod y tair blynedd fe gafodd dros £100 miliwn ei wario oherwydd prinder meddygon ifanc yn ysbytai Cymru.

O'r saith bwrdd iechyd, dim ond dau - Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn y de ddwyrain a Phowys - lwyddodd i wneud arbedion ar wasanaeth locwm wrth i eraill wario mwy.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar gyfer gogledd Cymru oedd yn gyfrifol am dros hanner y gwariant ychwanegol o £7.5 miliwn ar feddygon locwm ac asiantaeth yn 2010-11.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda a Bwrdd Iechyd Cwm Taf hefyd wedi gwario mwy.

Yn ôl datganiad gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, diogelwch cleifion sy'n cael blaenoriaeth ac mae'n rhaid sicrhau bod digon o feddygon i gynnal lefel ddiogel o wasanaeth.

Er eu bod yn cydnabod ei bod yn anodd recriwtio a chadw staff mewn rhai swyddi yng ngogledd Cymru, gan fod rhai yn ffafrio gweithio mewn ardaloedd mwy trefol, dywedodd y bwrdd eu bod yn "ceisio gwneud mwy i ddenu meddygon i weithio yn yr ardal ac i hyrwyddo cyfleoedd gyrfaol, y diwylliant, yr amgylchedd naturiol a'r ansawdd bywyd sydd ar gael yma".

Oriau gwaith

Y llynedd dywedodd Coleg Brenhinol y Llawfeddygon fod meddygon dros dro yn cynnal y gwasanaeth a bod 'na gynnydd oherwydd newid oriau gwaith staff.

Dywedodd Dr David Bailey, Cadeirydd Pwyllgor Meddygon Teulu y Gymdeithas Feddygol, fod hyn am nad oedd penodi mewn rhai ardaloedd.

"Mae 'na broblem benodol yng ngogledd Cymru gydag ymgynghorwyr yn gorfod gwneud gwaith meddygon iau, ac mae'r ymgynghorwyr yn dilyn rheolau Ewrop.

"Mae hyn wedi achosi llawer o broblemau am fod y rotas yn mynd yn anoddach ac mae 'na lai o amser i hyfforddi meddygon iau wyneb yn wyneb."

Fe alwodd am well cynllunio i sicrhau na fyddai effaith ar ofal cleifion.

Dywedodd Kate Watkins, Cyfarwyddwr Uned Cyflogwyr y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, fod staff dros dro yn cynnig hyblygrwydd a oedd yn "allweddol ar gyfer gofal cleifion", yn enwedig mewn cyfnodau prysur.

'Angenrheidiol'

"Mae nifer y meddygon wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diweddar yn y gwasanaeth iechyd ond mae 'na rai arbenigeddau a rhannau o Gymru lle mae'n anodd denu meddygon ifanc.

"Lle mae hynny yn bodoli, mae ymdrechion yn cael eu gwneud i ddenu pobl i fyw a gweithio yma.

"Yn y cyfamser, mae'n angenrheidiol ein bod yn penodi meddygon locwm ar gytundebau tymor byr er mwyn sicrhau gofal i gleifion."

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi 43% o'i chyllideb gyfan ar iechyd a gwasanaethau cymdeithasol a dywed mai mater i'r byrddau lleol yw staffio.

"O ganlyniad i'r buddsoddiad yma mae 'na 1,500 yn fwy o staff rheng flaen yn gweithio i'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru nag yn 2007, gyda 222 yn fwy o ymgynghorwyr a 108 yn fwy o nyrsys a bydwragedd yn ein hysbytai, a 55 yn fwy o feddygon teulu yn ein cymunedau.

"Ac yn yr un cyfnod mae 'na 529 yn llai o staff gweinyddol."HEFYD
Meddygon: Pryder am oriau
01 Awst 09 |  Newyddion
Rhybudd am berygl prinder meddygon
29 Gorff 09 |  Newyddion
Pryderon am brinder meddygon
30 Meh 08 |  Newyddion
Prinder meddygon yng Nghymru
28 Hyd 03 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific