British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 22 Awst 2011, 16:26 GMT 17:26 UK
Pensiynwraig 92 oed yn camu i'r adwy wedi saethu

Siop Gwallt Carol Ann
Fe ddigwyddodd y saethu yn siop gwallt Carol Ann brynhawn Gwener

Taflodd menyw 92 oed ei hun o flaen dyn cyn iddo saethu at ei wraig yn ei choes gyda gwn dwy faril mewn siop trin gwallt yng Nghasnewydd ddydd Gwener.

Cafodd y pensiynwraig weddw ei hanafu yn ei gwddf wrth iddi geisio amddiffyn ei thriniwr gwallt, Rachel Williams, 37 oed, rhag cael ei saethu gan ei chyn-ŵr Darren Williams.

Cafwyd hyd i gorff Mr Williams, 45 oed, o Gwmbrân, mewn coedwig, oriau ar ôl iddo saethu ei wraig yn ei choes.

Roedd hefyd wedi saethu'r fenyw 92 oed yn ei gwddf a chwsmer arall yn ei braich.

Ond yr hyn oedd yn poeni'r fenyw oedd nad oedd hi eisiau meddygon eillio ei phen am fod ei gwallt newydd gael ei drin
Peter Heathcote

Roedd wedi dianc wedi'r digwyddiad ar Ffordd Malpas gan adael y gwn yn y siop.

Credir i Mr Williams saethu ei hun gyda gwn arall.

Mae'r heddlu yn ymchwilio i sut y cafodd Mr Williams afael ar y gynnau am ei fod wedi ei wahardd rhag cadw gynnau.

Dywedodd, Peter Heathcote, milfeddyg lleol a gynigodd gymorth i'r bensynwraig ar ôl iddi gael ei saethu: "Rwy'n credu ei bod hi wedi gwneud rhywbeth anhygoel am ei bod hi mor oedrannus.

'Sioc'

"Roedd hi mor ddewr."

Aeth Mr Williams i mewn i siop Carol Ann ar Ffordd Malpas yng Nghasnewydd brynhawn ddydd Gwener cyn anelu ei wn dwy faril at ei gyn-wraig.

Neidiodd y fenyw 92 oed o'i sedd gan wynebu'r dyn 16 stôn cyn iddo saethu ei wn ddwywaith gan daro'r tair menyw.

Darren Williams
Cafodd Mr Williams ei wahardd rhag cadw gynnau

Clywodd Mr Heathcote y gwn yn cael ei danio a rhedodd i'r siop trin gwallt i helpu'r menywod.

"Doeddwn i erioed wedi gweld y fath olygfa," meddai.

"Doedd gen i ddim syniad beth i wneud a doeddwn i ddim yn gwybod os oedd unrhyw un yn dal yn fyw.

"Roedd Rachel Williams yn gorwedd ar y llawr ac roedd gwaed yn tywallt o ben y fenyw oedrannus.

"Roedd y bensiynwraig wedi cael sioc ond dywedodd ei bod hi wedi ceisio gwarchod Rachel Williams, sydd yn anhygoel.

"Yn ogystal roedd hi wedi ceisio cicio bwrdd tuag at y dyn.

"Ond yr hyn oedd yn ei phoeni oedd nad oedd hi eisiau i feddygon eillio ei phen am fod ei gwallt newydd gael ei drin.

"Dywedodd Rachel ei bod hi wedi cael ei saethu yn ei choes gan ei chyn-ŵr.

"Roedd y gwn oedd yn edrych yn hen iawn yn gorwedd wrth ei hochr."

Triniaeth

Ychwanegodd Mr Heathcote fod staff y milfeddygfa wedi cynnig cymorth cyntaf i'r tair menyw cyn i'r gwasanaethau brys gyrraedd y siop trin gwallt.

"Cyrhaeddodd yr heddlu a'r parafeddygon tua dwy funud yn ddiweddarach a chyrhaeddodd heddlu arfog yno yn gyflym iawn hefyd," meddai.

Mini Cooper
Cafwyd hyd i'r mini cooper ger y goedwig

Cafodd y fenyw 92 oed a'r fenyw arall eu rhydau o Ysbyty Brenhinol Gwent ar ôl derbyn triniaeth am eu hanafiadau.

Dydd Llun roedd Rachel Williams mewn cyflwr boddhaol yn yr ysbyty ac fe ddisgwylir iddi dderbyn llawfeddygaeth blastig.

Yn 2004 cafodd Mr Williams ei garcharu am bedwar mis gan Lys y Goron Caerdydd am droseddau yn ymwneud â chadw gynau yn anghyfreithlon.

Roedd ganddo droseddau blaenorol o gadw arfau neu fwledi anghyfreithlon a bod â gwn heb drwydded.

Ar y pryd dywedodd y tad i ddau o blant ei fod â diddordeb mewn gynnau ac nad oedd yna fwriad i'w defnyddio.

Dywedodd Heddlu Gwent eu bod yn gwybod am Mr Williams ond gwrthododd llefarydd gadarnhau a oedd yna waharddiad llys mewn grym.

Cafwyd hyd i gorff Mr Williams yng nghoedwig Brynglas, ger Casnewydd tua 8.20pm.

Tua milltir o'r llecyn hwnnw cafwyd hyd i gar mini cooper.

Roedd yr heddlu wedi bod yn chwilio am y car ar ôl y saethu.

Mae'r heddlu yn parhau i archwilio fideo camera cylch cyfyng er mwyn ceisio darganfod beth ddigwyddodd cyn y saethu.

Maen nhw hefyd yn awyddus i siarad ag unrhyw un sydd â gwybodaeth am y gwn a ddefnyddiwyd.

Dylai unrhyw un ag unrhyw wybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu'n ddienw ar 0800 555 111.HEFYD
Saethu: Dyn wedi ei wahardd
21 Awst 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific