British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 29 Awst 2011, 09:24 GMT 10:24 UK
2012: Gobaith y Paralympwyr Cymreig

Ymhen blwyddyn, ar 29 Awst 2012, bydd Llundain yn croesawu athletwyr i'r Gemau Paralympaidd.

Dros y flwyddyn nesaf, byddan nhw'n gweithio'n galed i gyrraedd y brig a chael eu dewis i gystadlu dros Brydain.

Aled Sïôn Davies, taflu'r ddisgen a'r pwysau, 20 o Ben-y-bont

Aled Davies
Mae Aled wedi ennill dau fedal aur ym mhencampwriaeth y byd

Aled yw'r gorau yn y byd yng nghategori F42 o daflu'r pwysau a'r ddisgen ac mae o eisoes wedi ennill dwy fedal aur ym Mhencampwriaeth y Byd.

"Dwi wedi taflu'r safon er mwyn cyrraedd y Gemau Paralympaidd 21 gwaith eleni, felly byddaf braidd yn siomedig os na af i'r gemau!" meddai'r cyn-ddisgybl o Ysgol Llanhari.

"Dwi jest yn gorfod cadw'n ffit ac edrych ar ôl fy hun a gwneud yn si?r gallaf wneud fy ngorau glas y flwyddyn nesaf."

Ganed Aled gyda Hemi-hemilia, clefyd prin iawn sy'n effeithio ar ei goes dde.

"Nid oedd fy nghoes wedi datblygu'n iawn, a does gen i ddim cyhyrau, gewynnau nag esgyrn o dan fy mhen glin," eglurodd.

"Dwi'n taflu gan wisgo bregus i ddiogelu'r holl goes.

"Mae fy ymarfer felly yn cymryd dwywaith yn hirach nag ymarfer rhywun sy' heb anabledd oherwydd mae'n rhaid i ni ffeindio ffyrdd o amgylch unrhyw anawsterau."

Ond ers Ionawr, mae Aled wedi bod yn athletwr llawn amser, ac mae o am dreulio'r gaeaf yn haul De Affrica, Portiwgal a Miami er mwyn paratoi am Awst 2012.

"Mae'n dda cael fy nhalu i fyw fel athletwr; i godi, ymarfer, bwyta, ymarfer, cysgu, a chodi eto," meddai Aled

"Dwi byth wedi gweld fy hun gydag anabledd; dwi ddim am adael iddo dal fi 'nol.

"Roeddwn i'n arfer chwarae rygbi gyda fy ffrindiau, a byth yn stopio tan o'n i'n gorfforol methu cario blaen!

"Bydd y gaeaf yma'n galed iawn, ond dwi am ymarfer a chael pob cymorth er mwyn ennill y ddwy fedal aur yn Llundain."

Jacob Thomas, chwaraewr boccia, 16 o Fethesda ger Narberth

Ar ôl iddo orffen yn y chweched safle yng Nghwpan y Byd Boccia ym mis Awst eleni mae Jacob Thomas yn ffyddiog o gystadlu yn y Gemau Olympaidd yn 2012.

Cafodd Jacob, sy'n dioddef o nychdod y cyhyrau, ei ddewis i chware i dîm boccia Prydain yn Nhachwedd 2010, ond erbyn Ionawr 2011 roedd yn ddifrifol sâl yn yr ysbyty ym Mirmingham.

"Dwi'n well r?an, ond roedd yn rhaid i mi wneud lot o waith i ddal fyny," meddai Jacob, sy'n cadw log o'i holl waith hyfforddi.

"Roedd yn rhaid i mi gael fy nghryfder yn ôl, ond dwi'n teimlo'r un fath ac roeddwn cyn bod yn sâl erbyn hyn."

Boccia yw'r unig gêm sy'n unigryw i'r gemau Paralympaidd.

Cafodd ei ddyfeisio ar gyfer chwaraewyr mewn cadair olwyn gyda nam ar eu cyhyrau a nod y gêm yw taflu peli glas neu goch cyn agosed i'r belen wen - neu'r jac - ac sy'n bosib.

Cychwynnodd Jacob i chwarae boccia pan roedd yn saith mlwydd oed.

Wrth i'r plant eraill tyfu, eglurodd Jacob ei bod yn anoddach iddo gymryd rhan mewn chwaraeon yn ei ysgol prif lif, ac felly roedd yn hapus i ddarganfod gêm all ei wneud a'i fwynhau.

"Dwi'n ymarfer deg awr yr wythnos erbyn hyn, yn ogystal â mynd i'r ysgol," meddai Jacob.

Mae'n eithaf anodd cael popeth mewn, ond mae'n werth e."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific