British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 22 Awst 2011, 06:20 GMT 07:20 UK
Pryder am oedran yfed alcohol

Poteli 'alcopops'
Dywed canllawiau swyddogol na ddylai plant dan 15 oed yfed alcohol

Mae plant mor ifanc â phedair oed wedi cael triniaeth mewn unedau brys oherwydd effaith alcohol, yn ôl gwaith ymchwil.

Yn ôl y ffigurau, mae o leiaf 1,200 o blant yn ymweld ag unedau brys bob blwyddyn oherwydd alcohol neu gyffuriau.

Daeth y ffigurau i law BBC Cymru ar ôl cais Rhyddid Gwybodaeth.

Dywedodd Dr Richard Lewis, ysgrifennydd Cymru i'r Gymdeithas Feddygol Brydeinig, ei fod y poeni am y sefyllfa.

"Rwy'n meddwl fod yr awdurdodau iechyd yn cydnabod fod yna broblem gynyddol gydag alcohol a chyffuriau ymhlith pobl ifanc, ac mae'r oedran yn gostwng.

"Mae'r niferoedd sy'n mynychu unedau brys yn cynyddu bob blwyddyn."

Yn ôl y ffigurau, roedd dros 800 o blant y flwyddyn wedi ymweld ag uned frys gyda symptomau alcohol dros y tair blynedd diwethaf.

Gwaethygu

Roedd cannoedd hefyd wedi ymweld ag unedau brys ar ôl cymryd cyffuriau.

Dywedodd Clive Wolfendale, prif weithredwr Cais - Asiantaeth Cyffuriau ac Alcohol Gogledd Cymru - fod y broblem yn gwaethygu ers pum mlynedd.

"Mae'r plant hyn yn troi at alcohol yn gyntaf, yn hytrach na chanabis neu ecstasi.

"Mae'n cael ei weld fel peth cŵl i'w wneud. Dyna pam fod cymaint o bobl ifanc yn gorfod mynd i'r uned frys."


Os ydym am fynd i'r afael go iawn â'r broblem mae angen newid agwedd cymdeithas tuag at alcohol

Keith Towler

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru ddylai plant dan 15 oed ddim yfed alcohol oherwydd bod yna dystiolaeth y gallai atal twf yr ymennydd, esgyrn a hormonau.

Dywed Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yng Ngwent eu bod wedi trin 21 achos o wenwyn gwaed oherwydd alcohol ymhlith plant ers 2006. O'r rhain, roedd chwech o'r plant dan 11 oed.

'Angen newid agwedd'

Roedd y Bwrdd hefyd wedi trin 39 o blant ar gyfer gwenwyn cyffuriau ers 2006, gan gynnwys 10 y llynedd.

Mae byrddau iechyd mwy fel Abertawe Bro Morgannwg, Caerdydd a'r Fro a Betsi Cadwaladr, yn trin cannoedd o blant bob blwyddyn oherwydd effaith alcohol a chyffuriau.

Dywedodd Comisiynydd Plant Cymru, Keith Towler, nad oedd y ffigurau yn ei synnu.

"Os ydym am fynd i'r afael go iawn â'r broblem mae angen newid agwedd cymdeithas tuag at alcohol."

Dengys ffigurau Llywodraeth Cymru ar gyfer 2008-2009 fod mwy na 120 o blant dan 12 oed wedi cael eu cyfeirio at help arbenigol oherwydd problemau alcohol a chyffuriau.HEFYD
Galw am bolis´au i leihau niwed alcohol
15 Maw 11 |  Newyddion
'Ceisio newid y diwylliant alcohol'
03 Maw 11 |  Newyddion
Angen cadw alcohol mewn un lle
01 Maw 11 |  Newyddion
Canran uwch yn yfed a gyrru
20 Ion 11 |  Newyddion
Alcohol: 'Angen mwy o gymorth'
30 Meh 10 |  Newyddion
Rhybudd yfed alcohol o dan oed
03 Meh 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific