British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sul, 21 Awst 2011, 16:57 GMT 17:57 UK
Saethu: Dyn wedi ei wahardd

Darren Williams
Cafodd Mr Williams ei wahardd rhag cadw gynnau

Roedd dyn wnaeth saethu ei gynbartner yng Nghasnewydd wedi cael ei wahardd rhag cadw gynnau.

Gwnaed y gwaharddiad yn 2004 ar ôl i lys glywed fod Darren Williams wedi cadw gynnau yn anghyfreithlon o dan wely yn ei dŷ.

Ddydd Gwener cafwyd hyd i gorff Mr Williams, 45 oed o Gwmbrân, mewn coedwig oriau ar ôl iddo saethu ei wraig yn ei choes gyda gwn dau faril mewn siop trin gwallt yng Nghasnewydd.

Credir iddo saethu ei hun gyda gwn arall.

Mae'r heddlu yn ymchwilio i sut i Mr Williams gael gafael ar y gynnau.

Cafodd Mr Williams ei garcharu am bedwar mis gan Lys y Goron Caerdydd am droseddau yn ymwneud â chadw gynau yn anghyfreithlon.

Roedd ganddo droseddau blaenorol o gadw arfau neu fwledi anghyfreithlon a bod â gwn heb drwydded.

Ar y pryd dywedodd y tad i ddau o blant ei fod â diddordeb mewn gynnau ac nad oedd yna fwriad i'w defnyddio.

Ddydd Sadwrn dywedodd teulu Mr Williams y dylai fod wedi cael cymorth meddygol.

Yr heddlu ger Ffordd Malpas Casnewydd
Yr heddlu ger Ffordd Malpas Casnewydd

Mewn datganiad dywedodd teulu Mr Williams: "Roedd Darren wedi dioddef dros yr wythnosau diwethaf o ganlyniad i dor priodas ac roedd o wirioneddol angen help meddygol."

Dywedodd Heddlu Gwent eu bod yn gwybod am Mr Williams ond gwrthododd llefarydd gadarnhau a oedd yna waharddiad llys mewn grym.

Cafodd cyn bartner Mr Williams ei saethau yn ei phen-glin ac mae hi mewn cyflwr boddhaol yn yr ysbyty.

Roedd hi'n gweithio yn siop trin gwallt Carol Ann ar Ffordd Malpas.

Cafodd dwy fenyw arall, oedd yn gwsmeriaid yn y siop, eu hanafu yn y digwyddiad.

Roedd gan un anafiadau i'w gwddw, ac fe gafodd y llall anaf i'w braich.

Mae'r ddwy wedi gadael yr ysbyty.

Dywed yr heddlu iddyn nhw gael eu galw am 2.20pm.

Roedd Mr Williams wedi saethau dwy fwled o wn dau faril.

Cafwyd hyd i gorff Mr Williams yng nghoedwig Brynglas, ger Casnewydd tua 8.20pm.

Mini Cooper
Cafwyd hyd i'r mini cooper ger y goedwig

Tua milltir o'r llecyn hwnnw cafwyd hyd i gar mini cooper.

Roedd yr heddlu wedi bod yn chwilio am y car ar ôl y saethu.

Mae'r heddlu yn parhau i archwilio fideo camera cylch cyfyng er mwyn ceisio darganfod beth ddigwyddodd cyn y saethau.

Maen nhw hefyd yn awyddus i siarad ag unrhyw un sydd â gwybodaeth am y gwn a ddefnyddiwyd.

Dylai unrhyw un ag unrhyw wybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu'n ddienw ar 0800 555 111.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific