British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 18 Awst 2011, 11:52 GMT 12:52 UK
Lladd bwyell: Galw am ymchwiliad

Daniel Morgan
Cafwyd hyd i gorff Daniel Morgan ym maes parcio tafarn yn 1987

Mae Aelod Seneddol sydd wedi datgan ei bryder am hacio ffonau yn galw am arolwg o lofruddiaeth ditectif preifat o Gymru o fod yn rhan o'r ymchwiliad i'r sgandal.

Mae Tom Watson yn credu y gallai cysylltiadau'r News of The World â ditectifs preifat amlygu gwybodaeth newydd am lofruddiaeth Daniel Morgan yn 1987.

Cafwyd hyd i gorff Mr Morgan ym mis Mawrth 1987 y tu allan i dafarn y Golden Lion yn Sydenham, de ddwyrain Llundain.

Roedd bwyell yn ei ben.

Chafwyd neb hyd yn hyn yn euog o'i lofruddiaeth.

Achos llys

Tan iddo farw bu Mr Morgan, o Sir Fynwy, yn gweithio gyda Jonathan Rees.

Mae cwmni Mr Rees wedi ei gysylltu â hacio e-byst honedig.

Roedd Mr Rees yn un o bump o bobl a gafodd eu harestio yn 2008 o lofruddio Mr Morgan cyn i ddau gael eu rhyddhau, gan gynnwys cyn-dditectif oedd wedi ei gyhuddo o wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Yn gynharach eleni methodd yr achos llys yn erbyn y tri arall - Mr Rees, a'r brodyr Garry a Glenn Vian.

Amcangyfrifir fod y gost o'r pum ymchwiliad heddlu a'r gwrandawiadau cyfreithiol ers hynny wedi costio oddeutu £30 miliwn.

Ond yn awr mae Mr Watson yn awyddus i archwilio'r cysylltiadau rhwng Mr Rees ac Alex Marunchak, oedd yn olygydd trosedd y News of The World yn ystod yr 1980au cyn iddo fod yn olygydd Iwerddon i'r papur.

Mae Mr Watson wedi datgan ei fod wedi gweld tystiolaeth fod Mr Rees a Mr Marunchak wedi bod mewn cysylltiad â'i gilydd, hyd yn oed pan oedd Mr Rees yn y ddalfa ar ôl iddo ei gael yn euog o gynllwyno i wyrdroi cwrs cyfiawnder yn 2000.

Ymchwiliad barnwrol

Hefyd, mae'r rhaglen BBC Radio 4 - The Report - wedi gweld tystiolaeth sy'n awgrymu fod Mr Morgan wedi dweud y byddai'n cynnig stori am lygru'r heddlu i Mr Marunchak wythnos cyn iddo gael ei ladd.

Roedd Mr Morgan yn honni y byddai'n cael ei dalu £40,000 am y stori.

Mewn llythyr dywedodd cyfreithwyr Mr Marunchak wrth y BBC: "Nid yw ein client erioed wedi cael unrhyw gysylltiad â Daniel Morgan ac mae e'n gwadu unrhyw honiadau o gamwedd."

Ond mae Mr Watson yn galw am unrhyw wybodaeth berthnasol a thystiolaeth cael eu defnyddio fel rhan o'r ymchwiliad barnwrol ynglŷn â hacio ffonau gan y cyfryngau.

Dywedodd Mr Watson wrth The Report y byddai'n ysgrifennu at y Prif Weinidog gan ofyn i achos Mr Morgan fod yn rhan o'r ymchwiliad i hacio ffonau symudol fydd yn cael ei gadeirio gan yr Arglwydd Ustus Leveeson.

Dywedodd brawd Mr Morgan, Alastair Morgan, sydd wedi galw am adolygiad barnwrol llawn ynglŷn â'r achos, ei fod yn croesawu'r datblygiadau diweddaraf yn yr achos.

"Mae'n galonogol fod rhywun yn cymryd yr achos hwn o ddifrif," meddai.

"Cafodd ein pryderon eu diystyru am flynyddoedd."

Mae Mr Rees wedi datgan nad oedd e wedi comisiynu neu annog unrhyw un i hacio unrhyw gyfrifiadur.

Mae The Report ar BBC Radio 4 nos Iau am 8pm.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific