British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 18 Awst 2011, 09:01 GMT 10:01 UK
Safon Uwch: Llai yn llwyddo i ennill y graddau ucha'

Disgbylion Ysgol Tonyrefail yn agor eu canlyniadau
Disgbylion Ysgol Tonyrefail yn agor eu canlyniadau

Mae canran y disgyblion gafodd y graddau ucha yn yr arholiadau Safon Uwch wedi gostwng ac mae'r gwahaniaeth rhwng merched a bechgyn wedi mynd yn fwy.

Wrth i ddisgyblion Cymru gael eu canlyniadau Safon Uwch ddydd Iau mae Cydbwyllgor Addysg Cymru wedi cyhoeddi bod 'na gynnydd o 0.1% yn y rhai enillodd raddau A*-E.

Mae nifer y ceisiadau am lefydd mewn prifysgolion yn uwch yng Nghymru, nag yng ngweddill y Deyrnas Unedig.

Ac mae prifysgol Aberystwyth eisoes wedi dweud na fyddan nhw'n rhan o'r system glirio eleni, am fod y brifysgol yn llawn.

Am 9.30am ddydd Iau cafodd y canlyniadau eu cyhoeddi.

Eleni llwyddodd 97.2% o ddisgyblion i ennill graddau A*-E o'i gymharu â 97.1% y llynedd.

Gostwng wnaeth canran y disgyblion enillodd radd A* o 6.5% yn 2010 i 6.3% ac mae nifer y rhai enillodd radd A wedi gostwng o 24.4% i 23.9% eleni.

Roedd mwy o ddisgyblion wedi astudio'r Bagloriaeth Gymraeg gyda 6,948 o ddisgyblion yn derbyn gradd A o'i gymharu â 4,360 yn 2010.

Bechgyn a Merched

Mae'r canlyniadau yng Nghymru y tu ôl i'r cyfartaledd drwy'r DU.

Enillodd 97.% raddau A*-E; 8.2% yn ennill gradd A* a 27.0% yn ennill gradd A.

Llwyddodd 97.7% o ferched i ennill gradd A*-E o'i gymharu â 96.6% o fechgyn.

Ac fe lwyddodd 24.8% o ferched i ennill graddau A tra bod y bechgyn wedi gostwng o 24.3% yn 2010 i 22.7% eleni.

Myfyrwyr Safon Uwch
Roedd 'na gynnydd bach o 0.1% yn y rhai gafodd raddau A*-E

Ond roedd 3.3% yn fwy o fechgyn yn sefyll arholiadau Lefel A.

Dywedodd Leighton Andrews, Gweinidog Addysg Cymru, bod y canlyniadau eleni eto yn wych.

Ychwanegodd y dylid ystyried yr holl ganlyniadau - gan gynnwys y Bagloriaeth Gymraeg - wrth ddadansoddi perfformiad myfyrwyr Cymru.

"Dwi am longyfarch y disgyblion sy'n dathlu ar eu cyraeddiadau ac yn dymuno'r gorau iddyn nhw wrth barhau i ddysgu.

"Dwi wedi dweud ar sawl achlysur fy mod am weld safon addysg yng Nghymru yn gwella.

"Rwyf eisiau gweld ein pobl ifanc i gyd yn llwyddo gorau gallen nhw.

"Fy ngwaith i fel gweinidog yw sicrhau ein bod yn rhoi'r gefnogaeth orau i'n pobl ifanc er mwyn iddyn nhw gyrraedd eu llawn botensial."

Yn ôl gohebydd addysg BBC Cymru, Ciaran Jenkins, mae'r canlyniadau yn dilyn gostyngiad y llynedd.

"Mae'n golygu bod Cymru yn syrthio ymhellach y tu ôl i Loegr yn y canlyniadau.

"Mae'r tueddiad o weld llai yn astudio ieithoedd modern wedi parhau er bod 'na gynnydd yn nifer y rhai oedd yn astudio Sbaeneg am y tro cyntaf," ychwanegodd.

Mae modd cael gwybodaeth am y system glirio drwy wefan UCAS neu linell gymorth ar 0871 468 0468.HEFYD
Safon Uwch: Pryder am lefydd
18 Awst 11 |  Newyddion
Prifysgolion yn cael codi £9,000
11 Gorff 11 |  Newyddion
Aberystwyth: Galw mawr am lefydd
10 Awst 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific