British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 18 Awst 2011, 07:40 GMT 08:40 UK
Beiciwr Paralympaidd mewn 'cyflwr difrifol'

Simon Richardson
Mae Simon Richardson mewn cyflwr difrifol iawn ond sefydlog yn yr ysbyty

Mae'r beiciwr Paralympaidd Simon Richardson yn ddifrifol wael yn yr ysbyty ar ôl cael ei daro oddi ar ei feic yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae 'na honiadau na wnaeth y fan fu mewn gwrthdrawiad â Mr Richardson wedi stopio ar ôl y ddamwain ddydd Mercher.

Roedd y beiciwr 44 oed o Borthcawl yn teithio ar yr A48 pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad am 9.40am ger Ty Crack Hill.

Mae gyrrwr fan 59 oed o'r Bont-faen wedi cael ei arestio.

Enillodd Mr Richardson ddwy fedal aur a medal arian yng Ngemau Paralympaidd Beijing yn 2008.

Dywedodd ei noddwr, Phil Jones, y gallai'r ddamwain fod yn ddiwedd ar ei freuddwyd o gystadlu yn Llundain yn 2012.

Llawdriniaeth

Eglurodd bod Mr Richardson wedi diodde sawl toriad i'w asgwrn cefn, wedi torri ei belfis, wedi torri asgwrn y fret ac anafiadau i'w goes.

Mae hefyd wedi rhwygo un ysgyfant gan olygu mai un ysgyfant sy'n gweithio.

Mae'n parhau i fod yn athletwr llawn amser ac mae'n cael cefnogaeth wych gan ei wraig Amanda
Gerwyn Owen, Chwaraeon Anabledd Cymru

Dywedodd gwraig y beiciwr, Amanda, ei fod mewn "cyflwr difrifol iawn ond sefydlog" a bod disgwyl iddo gael llawdriniaeth ddydd Iau.

"Er nad oedd Simon yn rhan o raglen berfformio Paralympaidd GB, roedd ei berfformiad a'i amser yn ei wneud yn ymgeisydd cryf iawn i gael ei ystyried ar gyfer y Gemau yn 2012," meddai Mr Jones.

Ychwanegodd y gallai'r anafiadau y cafodd wrth deithio ar ei feic arbennig roi diwedd ar ei obeithio o gystadlu'r flwyddyn nesaf.

"Mae difrifoldeb ei anafiadau yn fwy pryderus ar ôl iddo fod mewn damwain difrifol yn 2001 arweiniodd at ei anabledd," ychwanegodd Mr Jones.

Arweiniodd ei frwydr bum mlynedd i wella o'i anafiadau at ennill y medalau yn Bejing a derbyn yr MBE.

Tystion

"Mae'n ddyn gwych, yn llawn symbyliad ac yn gwbl bositif," meddai Mr Jones.

Mae 'na lu o negeseuon wedi cael eu hanfon eisoes at Mr Richardson drwy'r we.

Dywedodd Gerwyn Owen, o Chwaraeon Anabledd Cymru, bod y diwgyddiad yn tanlinelli'r angen i bawb edrych ar ôl beicwyr ar y ffyrdd ac i'r beicwyr ofalu am eu hunain.

Simon Richardson
Cafodd Mr Richardson ei anafu'n ddifrifol mewn damwain 10 mlynedd yn ôl

Dywedodd bod Mr Richardson wedi bod yn hyfforddi'n galed ac yn cystadlu er mwyn bod yn rha o'r tîm yn Llundain y flwyddyn nesaf.

"Mae'n parhau i fod yn athletwr llawn amser ac mae'n cael cefnogaeth wych gan ei wraig Amanda.

"Rydym yn edrych ymlaen ato'n cael gadael yr ysbyty ac fe allwn ni asesu ei gyflwr."

Mae Heddlu De Cymru yn dal i holi dyn wrth iddyn nhw barhau a'u hymholiadau.

Maen nhw'n galw am dystion i'r gwrthdrawiad.

Cafodd Mr Richardson ei gludo mewn ambiwlans awyr i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

"Credir bod Mr Richardson wedi cael ei daro gan fan fach wen oedd yn teithio i'r un cyfeiriad a fo," meddai'r Arolygydd Tony McAlinden.

"Wnaeth y fan ddim aros ac fe wnaeth barhau i deithio tua'r dwyrain ar yr A48 i gyfeiriad Y Bont-faen.

"Rydym eisiau siarad ag unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad neu oedd yn teithio rhwng Y Bont-faen â Phen-y-bont ar Ogwr ar yr A48.

"Hefyd rydym am siarad efo unrhyw un wnaeth aros wedi'r ddamwain sydd ddim wedi cysylltu efo ni eisoes."

Dyma'r ail ddamwain ddifrifol i Mr Richardson.

Damwain arall

Yn 2001 cafodd ei anafu wrth feicio gyda ffrindiau o glwb beicio.

Cafodd ei daro gan gar arweiniodd at anafiadau difrifol i'w goes a'i gefn a does ganddo ddim teimlad ar hyd ei ochr chwith.

Gan fod meddygon wedi dweud y byddai beicio yn fodd o wella fe wnaeth barhau ar ôl cael beic addas oedd yn cael ei bweru gan ei goes dde.

Roedd 'na ddau gar arall mewn gwrthdrawiad yn yr un lleoliad ddydd Mercher wedi'r ddamwain i Mr Richardson, sef Toyota Avensis estate du oedd yn cael ei yrru gan ddyn 43 oed a Rover 25 oedd yn cael ei yrru gan fenyw 74 oed.

Cafodd y fenyw driniaeth yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-Bont ar Ogwr am anafiadau i'w brest ond fe'i rhyddhawyd o'r ysbyty yn ddiweddarach.

Cafodd y ffordd ei gau am bedair awr wrth i'r heddlu dechrau eu hymchwiliadau.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth fe ddylen nhw gysylltu gyda Heddlu De Cymru ar 029 2063 3438 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.HEFYD
Anafu beiciwr Paralympaidd
17 Awst 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific