British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 18 Awst 2011, 05:38 GMT 06:38 UK
Safon Uwch: Pryder am lefydd prifysgol

Myfyrwyr Safon Uwch
Bydd miloedd o fyfyrwyr yn derbyn eu canlyniadau

Fe fydd cannoedd o filoedd o fyfyrwyr Safon Uwch yn aros yn eiddgar am eu canlyniadau yn ddiweddarach ddydd Iau.

Dywed prifysgolion Cymru eu bod yn disgwyl y bydd cannoedd o lefydd ar gael ar gyfer myfyrwyr sydd heb sicrhau eu dewis cyntaf o goleg.

Y llynedd llwyddodd 97.1% o fyfyrwyr i gael graddau A*-E.

Llwyddodd 25% i gael gradd A neu A*, gostyngiad o 0.6% ar y flwyddyn flaenorol.

Bydd colegau Cymru yn cynnig llinell gymorth a gwybodaeth ar y we ar gyfer darpar fyfyrwyr a'r rhai hynny sydd heb wneud cystal â'r disgwyl.

Dywed Prifysgol Caerdydd eu bod yn disgwyl y bydd 300 o lefydd ar gael ar ôl dydd Iau.

Aberystwyth yw'r unig brifysgol yng Nghymru sydd ddim yn rhan o'r system glirio.

CYSYLLTIADAU AR GYFER CLIRIO
Prifysgol Aberystwyth - ddim yn rhan o'r system glirio ond gall myfyrwyr ffonio'r llinell wybodaeth ar 01970 622021
Prifysgol Bangor Nifer cyfyngedig iawn o gyrsiau sydd â llefydd ar ôl gan fod yr ymgeision i fyny 20%. Llinell wybodaeth 0800 328 5763
Prifysgol Caerdydd Llinell wybodaeth 029 20 876 000
Prifysgol Glyndŵr Llinell wybodaeth 01978 293439
Prifysgol Y Drindod Dewi Sant Llinell wybodaeth 0300 5001822
Prifysgol Abertawe Prynhawniau 'clirio' o ddydd Gwener Awst 19 tan ddydd Mercher Awst 25- Llinell wybodaeth 0800 0949071
Prifysgol Fetropolitan Abertawe Llinell wybodaeth 01792 481010
Prifysgol Casnewydd Manylion ar y wefan
Prifysgol Morgannwg Llinell Wybodaeth 08455 190 111
Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd Llinell wybodaeth 029 2041 6044
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Ddim yn rhan o'r system glirio
UCAS Llinell wybodaeth 08714 680 468

"Mae nifer y ceisiadau ar gyfer llefydd wedi cynyddu 35% ers 2009 ac mae mwy a mwy o fyfyrwyr yn rhoi Aberystwyth fel eu dewis cyntaf, " meddai llefarydd.

Dydi Coleg Brenhinol Cerdd a Drama ddim yn rhan o'r broses glirio chwaith.

Dywed Prifysgol Casnewydd eu bod yn disgwyl y bydd tua 160 o lefydd ar gael ar gyfer myfyrwyr sy'n ceisio am le.

Yn ôl Carys Roberts, pennaeth recriwtio myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor, mae yna nifer cyfyngedig o lefydd ar gael ar rai o'r cyrsiau.

"Bydd yna lefydd ar gyfer myfyrwyr oedd a Bangor fel eu dewis cyntaf ond heb sicrhau'r graddau angenrheidiol.

"Rydym hefyd yn disgwyl y byddwn yn brysur yn delio gyda myfyrwyr eraill sydd heb gael y graddau angenrheidiol ar gyfer y coleg o'u dewis cyntaf," meddai

Mae yna lefydd ar gael ar gyrsiau'r gyfraith, peirianneg a gwyddoniaeth gyfrifiadurol.

Dywed Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam, y bydd nifer bach o lefydd ar gael.

Maen nhw hefyd yn disgwyl amser prysur pan fydd y broses glirio yn dechrau.

"Mae'r diddordeb i fynd i brifysgol yn parhau mor gryf ag erioed, er gwaetha'r cynnydd yn y gost," meddai Dr Helen James is-ganghellor Glyndŵr.

Bydd nifer cyfyngedig o lefydd hefyd ar gael ym Mhrifysgol Morgannwg ym Mhontypridd.

"Y cyngor gorau ar gyfer myfyrwyr yw i beidio gwrando yn ormodol ar benawdau'r diwrnod," meddai llefarydd ar ran Morgannwg.

"Yn hytrach dylid codi'r ffôn a siarad gyda'r prifysgolion oherwydd mae'n bosib iawn y byddwch yn llwyddiannus wrth sicrhau lle."

Mae modd cael gwybodaeth am y system glirio drwy wefan UCAS neu linell gymorth ar 0871 468 0468.HEFYD
Prifysgolion yn cael codi £9,000
11 Gorff 11 |  Newyddion
Aberystwyth: Galw mawr am lefydd
10 Awst 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific