British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 17 Awst 2011, 09:32 GMT 10:32 UK
Annog y llywodraeth i benderfynu ar Ardaloedd Menter

James Williams
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Arian papur

Mae Llywodraeth Cymru yn cael ei hannog i wneud penderfyniad ar ei pholisi Ardaloedd Menter oherwydd ofnau y gallai'r polisi cyfatebol yn Lloegr ddenu busnesau newydd i ffwrdd o Gymru.

Daw'r alwad cyn i Lywodraeth y DU gyhoeddi'r rhestr lawn o Ardaloedd Menter yn Lloegr yn ddiweddarach ddydd Mercher.

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones eisoes wedi addo £10 miliwn er mwyn creu Ardaloedd Menter ar draws Cymru, ond mae swyddogion y llywodraeth yn dal i edrych ar ei hopsiynau.

Mae swyddogion Cyngor Sir y Fflint yn gweithio ar gynnig ar gyfer safle ger y ffin yng Ngogledd Ddwyrain Cymru maen nhw'n gobeithio cael ei ddynodi'n Ardal Fenter.

Maen nhw'n annog Llywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â'r polisi oherwydd y datblygiadau sy'n digwydd ar draws y ffin.

O'r Ardaloedd Menter sydd wedi eu dynodi gan Lywodraeth y DU, mae llawer yn gorwedd ar y ffin â Chymru, gan gynnwys safleoedd ym Mryste, Birmingham a Chilgwri, ger Lerpwl - tua 10 milltir o safle arfaethedig Cyngor Sir y Fflint.

Mae'r statws arbennig yn golygu trethi is a rheolau cynllunio symlach er mwyn ceisio denu busnesau newydd a chreu swyddi.

'Effaith negyddol'

Wrth ystyried y datblygiadau yn Lloegr, mae'r Cynghorydd Ceidwadol Matt Wright o Gyngor Sir y Fflint, yn galw ar Lywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â'r polisi yng Nghymru.

"Rydym yn gwybod bod hi'n amser gwael i'r economi...ond os nad ydym yn gwthio ymlaen a gwneud penderfyniadau ar y pethau hyn, bydd y swyddi yn mynd i Loegr ac ardaloedd eraill," meddai.

Mae'r Athro Dylan Jones-Evans, Cyfarwyddwr Menter ac Arloesedd Prifysgol Cymru a chyn-ymgeisydd Ceidwadol, yn credu gallai'r oedi gael effaith negyddol ar economi Cymru oni bai bod y Llywodraeth yn gweithredu'n fuan.

Pont Sir y Fflint
Safle arfaethedig yw Sir y Fflint - sydd ar y ffin Lloegr

"Nid ydym wedi cael cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru hyd yn hyn, a gan fod diffyg cyflymder yng ngwasanaeth sifil Cymru o ran gwneud penderfyniadau, mae'n mynd i fod yn annhebygol iawn, bydd y polisi wedi'i weithredu tan yr adeg hon y flwyddyn nesaf.

"Bydd hyn yn golygu y bydd y rhanbarthau Saesneg wedi cael blwyddyn o fantais i gysylltu a datblygu eu cysylltiadau â chwmnïau a denu buddsoddiad i'r ardaloedd hynny," ychwanegodd.

Dywedodd llefarydd ar ran Lywodraeth Cymru: "Rydym yn edrych ar opsiynau ar gyfer Ardaloedd Menter ac wedi derbyn llythyrau oddi wrth nifer o bobl am eu strwythur potensial a'u lleoliad.

"Bydd y gweinidog (y Gweinidog Busnes Edwina Hart) yn cyflwyno ei hagenda bolisi gan gynnwys y ffordd ymlaen ar gyfer Ardaloedd Menter, pan fydd y Cynulliad yn dychwelyd ym mis Medi.

"Fodd bynnag, nid ydym eisiau i bobl weld yr ardaloedd yma fel ateb i'r holl sialensiau sy'n wynebu economi Cymru yn enwedig gan fod yr arian a ddarparwyd gan Lywodraeth y DU o £10 miliwn dros bum mlynedd yn eithriadol o fach."

Fe gyflwynodd Llywodraeth Thatcher Ardaloedd Menter i Gymru am y tro cyntaf yn yr 1980au cynnar.

Yn 1981, Abertawe oedd y safle cyntaf i gael ei lansio yn y DU ac fe'i dilynwyd gan safleoedd yn Sir Benfro a Delyn.

Mae'r Prif Weinidog wedi dweud yn y gorffennol bod yr ardaloedd hyn ond yn rhannol lwyddiannus.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific