British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 17 Awst 2011, 16:29 GMT 17:29 UK
Protest addysg yn Sir y Fflint

Protest rhieni yn Sir y Fflint

Mae cynghorwyr Sir Y Fflint wedi pleidleisio yn unfrydol i ehangu'r cyfnod o ymgynghori ynglyn ag ad-drefnu ysgolion uwchradd y sir.

Roedd cannoedd o rieni yn protestio y tu allan i adeilad Clwyd Theatr Cymru cyn i'r cynghorwyr gwrdd bnawn Mawrth.

Roedd y cyfnod o ymgynghori i fod i ddod i ben ym Mis Medi.

Dywedodd llefarydd ar ran y sir y byddai'r dyddiadau newydd yn cael eu cyhoeddi maes o law.

Ymhlith yr opsiynau oedd dan sylw oedd cau rhai ysgolion.

Bu grwp Sir y Fflint Dros Addysg Gymraeg ymhlith y rhai fu'n protestio.

Mae'r cynlluniau yn effeithio yn uniongyrchol ar ddwy ysgol gynradd Gymraeg, Ysgol Terrig yn Nhreuddyn ger Yr Wyddgrug ac Ysgol Gwenffrwd yn Nhreffynnon.

Llefydd gwag

"Mae'r cyngor wedi penderfynu cymryd cam yn ôl ac i ail-agor y broses ymgynghori," meddai llefarydd.

"Rydym yn ymwybodol iawn fod yna deimladau cymysg am y broses ymgynghori a bod angen ailystyried y ffordd gorau ymlaen.

"Bydd Bwrdd Gweithredol y Cyngor yn ystyried y camau nesa a bydd y broses ymgynghori ddim yn ail ddechrau tan fis Hydref, fan cynharaf."

Byddai rhai o'r opsiynau dan sylw yn cael effaith ar Ysgol Uwchradd Treffynnon, Ysgol Elfed ym Mwcle, Ysgol Argoed ym Mryn y Baal ger Yr Wyddgrug ac Ysgol John Summers yn Queensferry.

Dywed Cyngor Sir y Fflint nad yw rhai o'r adeiladau yn addas bellach ar gyfer anghenion dysgu, ac mae yna hefyd nifer o lefydd gwag.

Un o'r opsiynau posib oedd adleoli Ysgol Gymraeg Gwenffrwd, Treffynnon ar gampws 'uwch ysgol' newydd, fyddai'n cynnwys ysgolion cyfrwng Saesneg.

"Rydyn ni'n gwrthwynebu'n llwyr gynnig Awdurdod Addysg Sir y Fflint i adleoli Ysgol Gymraeg Gwenffrwd ar gampws Saesneg ei gyfrwng yn Nhreffynnon ynghyd ag ysgol Uwchradd Saesneg ei chyfrwng, sef Holywell High," meddai cadeirydd Sir y Fflint Dros Addysg Gymraeg, Nick Thomas.

Opsiynau

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru na allai'r Gweinidog wneud unrhyw sylw ar y mater tan i'r cyngor benderfynu dyfodol addysg yn Sir y Fflint.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir y Fflint: "Nid oes yr un cynnig yn gofyn i unrhyw ysgol Gymraeg rannu adnoddau ag ysgolion Saesneg.

"Mae'r opsiwn i gyfuno pob ysgol yn Nhreffynnon yn un o nifer o opsiynau sydd yn cael eu trafod."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific