British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 16 Awst 2011, 14:57 GMT 15:57 UK
'Twyllwyr estrys' wedi dianc o'r carchar

Martin Evans
Roedd Martin Evans, a garcharwyd am 21 mlynedd yn 2006, wedi'i ryddhau ar drwydded dros dro

Mae carcharor, oedd wedi ennill amcangyfrif o thua £37 miliwn trwy dwyll, wedi methu â dychwelyd i'r carchar.

Roedd Martin Evans, 49 oed o Bontarddulais, Abertawe, eisoes wedi'i garcharu am 21 mlynedd yn 2006 am gyflenwi cyffuriau a thwyll ar ôl cael ei estraddodi o'r Unol Daleithiau.

Fe sefydlodd Evans fusnes magu estrys yn 1995 ond aeth i'r wal gan adael buddsoddwyr heb ddim.

Cyfaddefodd iddo ddwyn, masnachu'n dwyllodrus a gweithredu fel cyfarwyddwr tra'n fethdalwr a chafodd ei ddedfrydu i bedair blynedd dan glo, gyda'r ddwy ddedfryd i gydredeg.

Yn ôl yr heddlu yn sir Wiltshire, roedd wedi dianc ar ôl cael ei ryddhau ar drwydded o garchar Elestoke, ger Devizes, dros y penwythnos.

Er nad yw'n cael ei ddisgrifio fel dyn peryglus, mae'r heddlu yn awyddus i ddod o hyd iddo "ar frys".

Colli £900,000

Yn 2006 clywodd Llys y Goron Abertawe fod y perchennog cwmni ffenestri dwbl ym Mhort Talbot - a enillodd wobr Dyn Busnes y Flwyddyn yng Nghymru - wedi troi at dwyll pan aeth ei fusnes i drafferthion.

Roedd Evans wedi addo 87 o fuddsoddwyr y bydden nhw'n gwneud 70% o elw o fferm estrys ger Abertawe, ond fe gollon nhw gyfanswm o bron i £900,000.

Martin Evans gyda rhai o'i estrysiaid
Fe dwyllodd Evans 87 o fuddsoddwyr yn ei fferm estrys

Ddyddiau cyn yr achos hwnnw, fe ddiflannodd i Sbaen a'r Iseldiroedd, ble roedd yn gyfrifol am gynllun gwerth £3 miliwn i fewnforio ecstasi a chocên i Brydain.

Cafodd Evans ei ddal yn ceisio teithio i America ym mis Tachwedd 2001, tra roedd 'na fesurau diogelwch llymach mewn grym yn dilyn ymosodiadau Medi'r 11eg.

Daeth i'r amlwg ei fod yn defnyddio pasport ffug.

Cafodd ei ddedfrydu yn wreiddiol i 24 mlynedd o garchar ond ar ôl apelio, cafodd hyn ei gwtogi i 21 mlynedd, 3 mis.

Clywodd y rheithgor fod ymchwiliad wedi darganfod fod gan Evans eiddo yn Abertawe, fila gwerth £2 filiwn yn Marbella, a bod ganddo gyfrifon banc yn Latvia, Antigua, Y Swisdir, Dominica, yn ogystal â'r DU.

'Dim yn beryglus'

Yn ôl heddlu sir Wiltshire, roedd Evans wedi cael ei ryddhau ar drwydded dros dro i gyfeiriad yn Abertawe rhwng 5-8 Awst, ond methodd a dychwelyd.

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Kevin Hegg: "Rydym wedi bod yn cydweithio'n agos gyda'r gwasanaeth carchardai a Heddlu De Cymru mewn ymdrech i ddod o hyd i Martin Evans ond rydym nawr yn gwneud apêl i'r cyhoedd am help i'w ddarganfod.

"Dyw Mr Evans ddim yn beryglus ond mae'n bwysig i ni ddod o hyd iddo ar frys.

"Er bod ganddo gysylltiadau yn ne Cymru, mae'n bosib ei fod wedi teithio'n bellach o fewn y wlad.

"Mae wedi'i gofnodi ar Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu ein bod yn chwilio amdano ac rydym yn hyderus, gyda chymorth y cyhoedd a thrwy gydweithio gyda lluoedd ac asiantaethau eraill, y byddwn yn dod o hyd iddo."

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am Evans, neu sy'n credu eu bod wedi ei weld, i gysylltu â'r heddlu yn syth, neu i ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.HEFYD
Estrys: Carcharu dyn am dwyllo
25 Ebr 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific