British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 15 Awst 2011, 15:03 GMT 16:03 UK
400,000 i wella cyfleusterau

Ysgol (cyffredinol)
Mae'r prosiectau yn rhan o gynllun gwerth miliynau o bunnoedd i foderneiddio addysg yn Sir Gar

Bydd £403,000 yn cael ei wario ar wella cyfleusterau anabledd yn ysgolion Sir Gaerfyrddin.

Mae'r arian yn cael ei ddefnyddio i uwchraddio ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws y sir, a'r gobaith yw rhoi'r adnoddau gorau posib i ddisgyblion a gwneud mynediad i adeiladau yn haws.

Mae'r gwaith yn rhan o raglen gwerth miliynau o bunnoedd i foderneiddio addysg yn yr ardal.

Fel rhan o'r buddsoddiad, bydd lifftiau, rampiau ar gyfer cadeiriau olwyn, teclynnau codi a rheiliau yn cael eu gosod yn yr ysgolion, i gyd-fynd â'r Ddeddf Anabledd 1995.

Dywedodd Cyfarwyddwr Addysg Cyngor Sir Gaerfyrddin, Robert Sully:

"Mae 'na ymrwymiad cryf i ddarparu cyfleusterau addas i ddisgyblion sydd ag anableddau yn ysgolion Sir Gâr.

"Mae buddsoddiad sylweddol eisoes wedi sicrhau nifer o welliannau i adeiladau ysgolion, ac mae nifer o brosiectau eraill ar y gweill i'r dyfodol."

Gwelliannau

O dan y cynllun, mae rheiliau wedi'u gosod a gwelliannau wedi'u gwneud i ddrysau, ynghyd â chyfleusterau newid newydd yn Ysgol Uwchradd Glan y Môr.

Mae rampiau wedi'u gosod yn ysgolion Llanllwni, Nantgaredig, Bro Brynach, y Copperworks, Cross Hands a Pharc Richmond, a chafodd rheiliau a marciau arbennig eu gosod yn Ysgol Mynyddygarreg.

Yn ogystal, mae ysgolion Pwll, Stebonheath, Hen Ffordd, uned arbennig Bro Banw, Ysgol y Castell ac Ysgol Dyffryn Taf i gyd wedi elwa o'r buddsoddiad.

Cafodd lifft newydd ei osod yn Ysgol Gyfun Emlyn, ar gost o £30,000.

Yn Ysgol Uwchradd Coedcae, Llanelli, bydd £3,394 yn cael ei wario ar ddisgyblion sydd angen ffisiotherapi rheolaidd ac sydd angen cymorth i ddod o'u cadeiriau olwyn.

'Budd mawr'

Mae rampiau a rheiliau wedi cael eu gosod yn ysgolion cynradd Copperworks a Cross Hands, ac yn Ysgol Gynradd Pwll bydd cynllun £51,221 yn galluogi gosod rampiau a rheiliau ychwanegol, yn ogystal â ffens newydd.

Bydd rhagor o welliannau hefyd yn cael eu gwneud yn ysgolion Blaenau, y Strade, Llangadog, Drefach a Pharc y Tywyn.

Bydd y cyngor hefyd yn asesu anghenion mewn nifer o ysgolion eraill.

Dywedodd y cynghorydd Gwynne Wooldridge: "Rwy'n falch bod cymaint o brosiectau wedi'u cwblhau ac rwy'n canmol pawb sy'n rhan o sicrhau gwelliannau o'r radd ucha' i ddisgyblion.

"Rydym wedi buddsoddi llawer mewn addysg dros y blynyddoedd diwetha', ac wedi datblygu strategaeth glir ar gyfer moderneiddio'r ddarpariaeth addysg.

"Bydd y disgyblion yn gweld budd mawr."HEFYD
Brwydr rhieni plant ag anghenion
21 Mai 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific