British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 15 Awst 2011, 07:50 GMT 08:50 UK
E.coli: Dim achosion newydd

Siop Kebeb Adonis yng Nghaerdydd
Mae'r siop yma yng Nghaerdydd wedi cau wrth i ymchwiliad gael ei gynnal

Mae dau o bobl wedi cael eu rhyddhau o'r ysbyty, ond mae un person yn dal yn ddifrifol wael, yn dilyn achosion o E.coli yn ne ddwyrain Cymru.

Mae'r awdurdodau yn ymchwilio i un achos arall, a does dim achosion newydd wedi dod i'r amlwg hyd yma.

Hyd yma mae 'na saith o achosion wedi eu cofnodi wedi i Gyngor Sir Caerdydd gau siop Adonis Kebab House ar Heol y Ddinas wrth i ymchwiliadau gael eu cynnal.

Mae tîm o arbenigwyr o sawl asiantaeth yn cyd-weithio, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyngor Caerdydd, Cyngor Rhondda Cynon Taf a Chyngor Bro Morgannwg.

Dywedodd Dr Gwen Lowe, ymgynghorydd gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru, bod ymholiadau yn parhau.

"Dyw Iechyd Cyhoeddus Cymru ddim wedi cael eu hysbysu o unrhyw achosion newydd ers dydd Sadwrn. Mae cyfanswm o saith o achosion wedi dod i'r amlwg hyd yma.

"Bu'n rhaid i dri o'r rheiny gael triniaeth yn yr ysbyty, mae dau bellach wedi'u rhyddhau. Mae un person yn dal yn yr ysbyty mewn cyflwr difrifol."

Dywedodd eu bod yn parhau i arolygu'r sefyllfa yn agos iawn ac yn cydweithio gyda'r cynghorau sir.

"Mae llythyrau wedi eu hanfon at feddygon teulu a gwasanaethau tu allan i oriau meddygfeydd yn y de ddwyrain i'w hysbysu am achosion pellach posib."

Glendid

Yn y cyfamser mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Andrew RT Davies wedi galw am reolau i orfodi bwytai i arddangos marciau safon glendid.

Mae swyddogion iechyd yn rhoi marciau i sefydliadau ar ôl cynnal asesiad.

Dywedodd Mr Davies: "Mae'r digwyddiad diweddara yn brawf fod angen system o arddangos marciau.

"Byddai hyn yn gorfodi perchnogion i wella eu safon neu o leiaf yn rhoi gwybodaeth angenrheidiol i gwsmeriaid."

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, gall y salwch amrywio o ddolur rhydd ysgafn i ddolur rhydd gwaedlyd a gall crampiau difrifol yn y stumog gyd-fynd â hyn.

Cymhlethdod difrifol o haint E.coli O157 yw syndrom wremig hemolytig (HUS) sy'n digwydd ymysg hyd at 10% o gleifion sydd wedi cael eu heintio â VTEC O157.

Mae'n effeithio'n benodol ar blant ifanc ac ar bobl oedrannus ac, mewn nifer fach o achosion, gall fod yn angheuol.

Mae mesurau rheoli digonol ac arferion hylendid da yn bwysig i atal heintiau gan E.coli O157, ac mae'r rhain yn cynnwys:

  • Golchi dwylo'n drylwyr cyn bwyta neu baratoi bwyd, ar ôl defnyddio'r toiled, ar ôl newid cewynnau neu lanhau ar ôl pobl eraill sy'n dioddef dolur rhydd.
  • Sicrhau bod cig, yn enwedig briwgig cig eidion, yn cael ei goginio'n drylwyr (gall cig gael ei halogi yn ystod y lladd, a gall organebau gael eu cymysgu i'r cig yn anfwriadol wrth wneud y briwgig).
  • Trafod, paratoi a storio cig amrwd a chynhyrchion eraill anifeiliaid mewn modd hylan a sicrhau nad yw cigoedd amrwd a'r offer a ddefnyddir i'w trafod yn dod i gysylltiad â chig wedi'i goginio na bwyd parod.

Dylai unrhyw un sydd â symptomau gysylltu â meddyg teulu neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647.HEFYD
E. coli: Dau achos arall
13 Awst 11 |  Newyddion
E. coli: Disgwyl mwy o achosion
13 Awst 11 |  Newyddion
Ymchwiliad i achosion o E. coli
12 Awst 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific