British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 13 Awst 2011, 13:21 GMT 14:21 UK
Llywodraeth am i Gyngor Penfro weithredu ar frys

Swyddfeydd Cyngor Sir Benfro
Mae'r cyngor sir wedi eu beirniadu am fethiannau

Mae Llywodraeth Cymru yn galw am weithredu brys i wella gwasanaethau addysg yn Sir Benfro.

Daw'r alwad ar ôl cyhoeddiad dau adroddiad beirniadol - un oedd yn nodi methiannau difrifol yn y trefniadau i warchod plant rhag cael eu cam-drin.

Roedd yr adroddiad arall yn feirniadol iawn o ansawdd gwasanaethau addysg y sir.

Dywedodd Gweinidog Addysg Cymru, Leighton Andrews, wrth Gyngor Sir Benfro bod ganddyn nhw ddau fis i lunio cynllun gweithredu.

Mae'r awdurdod wedi penodi uwch reolwr addysg newydd yn ddiweddar sydd, yn ôl yr ymchwilwyr, "wedi canolbwyntio ar agweddau oedd yn tangyflawni..."

Dywed y cyngor eu bod eisoes wedi dechrau ar y broses o wella gwasanaethau.

Beirniadaeth

Cafodd adroddiad Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ac Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, eu cyhoeddi ddydd Iau.

Fe wnaeth y cyngor sir gadarnhau mai achos y prifathro David Thorley, a gafwyd yn euog o naw cyhuddiad o ymosod yn rhywiol ar blant yn 2009, oedd sbardun yr ymchwiliad.

Roedd yr adroddiad yn feirniadol iawn am y modd y cafodd honiadau o gam-drin plant eu trin.

Roedd adroddiad Estyn yn rhoi pwysau ar y rhai oedd yn gyfrifol am safonau o fewn ysgolion y sir gan ddweud nad oedd systemau yn bodoli i ddiogelu plant a phobl ifanc ac nad oedden nhw'n addas.

Roedd 'na feirniadaeth o swyddogion y cyngor am ansawdd y wybodaeth oedd yn cael ei rannu gyda chynghorwyr.

Mewn datganiad dywedodd Mr Andrews bod y methiannau a nodwyd yn adroddiad Estyn ar ansawdd addysg o fewn y sir, a'r adroddiad arall yn gwbl annerbyniol.

Cynllun

"Mae'n gwbl glir ac amlwg bod angen i'r cyngor sir weithredu ar unwaith i ateb y methiannau sy'n cael eu nodi.

"Fe fyddaf yn ystyried y dystiolaeth o ran safon ysgolion a'r materion eraill ac yn disgwyl gweld cynllun gan y cyngor ar hyn o fewn dau fis."

Mae gan y cyngor tan Fedi 9 i nodi'r hyn sydd eisoes wedi ei wneud oedd yn yr adroddiadau ac i gyflwyno'r cynllun.

Fe fydd rhai cael cydweithrediad llawn y cynghorwyr a'r prif swyddogion.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Benfro, John Davies, bod sawl pwynt wedi ei nodi yn adroddiad Estyn sydd eisoes yn cael eu hwynebu a gweithdrefnau gweinyddol eisoes yn eu lle.HEFYD
Cyngor yn addo gwelliannau
12 Awst 11 |  Newyddion
'Methu amddiffyn plant yn iawn'
11 Awst 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific