British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 13 Awst 2011, 12:25 GMT 13:25 UK
E. coli: Dau achos arall

Siop Kebeb Adonis yng Nghaerdydd
Mae'r siop yma yng Nghaerdydd wedi cau wrth i ymchwiliad gael ei gynnal

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi bod 'na ddau achos arall o E. coli wedi ei gadarnhau yn ne ddwyrain Cymru.

Mae'r nifer bellach yn saith ac mae tri ohonyn nhw yn yr ysbyty ac mewn cyflwr sefydlog.

Mae dau achos arall yn destun ymchwiliad.

Mae Cyngor Sir Caerdydd wedi cau siop Adonis Kebab House ar Heol y Ddinas wrth i ymchwiliadau gael eu cynnal.

Pwysleisiodd arbenigwyr nad ydyn nhw'n disgwyl i'r achosion ledu.

Eglurodd Dr Prysor Williams, darlithydd rheoli amgylchedd ym Mhrifysgol Bangor, bod y math yma o achosion yn brin iawn.

"Mae 'na tua 1,000 o achosion pob blwyddyn yng Nghymru a Lloegr ac maen nhw fel arfer yn achosion unigol neu yn un neu ddau achos yr wythnos.

"Mae'n brin i gael cymaint o achosion gyda'i gilydd ac mae hwn yn un ohonyn nhw."

Mwy o achosion

Mae swyddogion iechyd cyhoeddus a thimau amgylcheddol yng Nghaerdydd, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg yn ymchwilio.

"Cyfnod deori E. coli O157 yw tua wythnos felly os yw'r achosion cyntaf yn dechrau dod i'r amlwg dros y dyddiau diwethaf, mae'n bosib y bydd ychydig mwy o achosion dros y dyddiau nesaf," ychwanegodd Dr Williams.

E.coli 0157
Gall unigolion gael E.coli O157 ar ôl bwyta bwyd neu ddŵr wedi ei heintio

"Mae'n dibynnu faint o bobl sydd wedi ymweld neu fwyta o'r siop yma."

Dywedodd Dr Gwen Lowe, ymgynghorydd gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru, bod ymholiadau yn parhau.

"Rydym yn parhau i arolygu'r sefyllfa yn agos iawn ac yn cydweithio gyda'r cynghorau sir.

"Mae llythyrau wedi eu hanfon at feddygon teulu a gwasanaethau tu allan i oriau meddygfeydd yn y de ddwyrain i'w hysbysu am achosion pellach posib."

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, gall y salwch amrywio o ddolur rhydd ysgafn i ddolur rhydd gwaedlyd a gall crampiau difrifol yn y stumog gyd-fynd â hyn.

Cymhlethdod difrifol o haint E. coli O157 yw syndrom wremig hemolytig (HUS) sy'n digwydd ymysg hyd at 10% o gleifion sydd wedi cael eu heintio â VTEC O157.

Mae'n effeithio'n benodol ar blant ifanc ac ar bobl oedrannus ac, mewn nifer fach o achosion, gall fod yn angheuol.

Mae mesurau rheoli digonol ac arferion hylendid da yn bwysig i atal heintiau gan E. coli O157, ac mae'r rhain yn cynnwys:

  • Golchi dwylo'n drylwyr cyn bwyta neu baratoi bwyd, ar ôl defnyddio'r toiled, ar ôl newid cewynnau neu lanhau ar ôl pobl eraill sy'n dioddef dolur rhydd.
  • Sicrhau bod cig, yn enwedig briwgig cig eidion, yn cael ei goginio'n drylwyr (gall cig gael ei halogi yn ystod y lladd, a gall organebau gael eu cymysgu i'r cig yn anfwriadol wrth wneud y briwgig).
  • Trafod, paratoi a storio cig amrwd a chynhyrchion eraill anifeiliaid mewn modd hylan a sicrhau nad yw cigoedd amrwd a'r offer a ddefnyddir i'w trafod yn dod i gysylltiad â chig wedi'i goginio na bwyd parod.

Dylai unrhyw un sydd â symptomau gysylltu â meddyg teulu neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647.HEFYD
E. coli: Disgwyl mwy o achosion
13 Awst 11 |  Newyddion
Ymchwiliad i achosion o E. coli
12 Awst 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific