British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 12 Awst 2011, 20:20 GMT 21:20 UK
Asbestos: Erlyniad yn anhebygol

Ysbyty Bronglais, Aberystwyth
Digwyddodd yr achosion yn ysbyty Bronglais rhwng 2004 a 2009

Mae'n debygol na fydd bwrdd iechyd yn cael ei erlyn mewn achos lle gallai hyd at 30 o staff cynnal a chadw fod wedi'u hamlygu i asbestos yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth.

Dywedodd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (AGID) fod methiant i drosglwyddo atebolrwydd troseddol yn sgil diwygio'r gwasanaeth iechyd yn 2009 wedi lleihau'r posibilrwydd o ddwyn achos llys llwyddiannus.

Mae'r undeb adeiladu, UCATT, wedi galw am ymchwiliad gan ychwanegu nad oedd gweithwyr yn cael cyfiawnder.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod wedi derbyn llythyr ynglŷn â'r achos.

Rheoliadau asbestos

Dydd Mercher datganodd Bwrdd Iechyd Hywel Dda y gallai hyd at 30 o staff cynnal a chadw fod wedi'u hamlygu i asbestos yn Ysbyty Bronglais.

Ychwanegodd y bwrdd eu bod yn ceisio olrhain cyn-weithwyr a'u bod yn cynnig profion sgrinio.

Dywedodd y Bwrdd nad oedd asbestos wedi treiddio i fannau cyhoeddus ac nad oedd cleifion nac ymwelwyr wedi eu peryglu.

Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn cynnal ymholiad i sawl achos o dorri rheoliadau asbestos yn yr ysbyty.

Mae anhwylderau a achosir gan asbestos yn arwain at 3,000 o farwolaethau'r flwyddyn.

Digwyddodd yr achosion yn yr ysbyty rhwng 2004 a 2009 yn ystod y cyfnod cyn sefydlu Bwrdd Iechyd Hywel Dda.

Disodlwyd Ymddiriedolaethau'r Gwasanaeth Iechyd gan Fyrddau Iechyd ym mis Hydref 2009.

Cadarnhaodd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch fod rheolau iechyd a diogelwch wedi'u torri yn Ysbyty Bronglais ond nad oedd unrhyw bosibilrwydd o ddwyn achos llys llwyddiannus.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Awdurdod: "Rydyn ni wedi cynnal ymchwiliad ac rydyn ni o'r farn bod rheolau iechyd a diogelwch wedi'u torri.

"Ond yn dilyn cyngor cyfreithiol annibynnol rydyn ni wedi dod i'r casgliad bod y methiant i drosglwyddo atebolrwydd troseddol o ymddiriedolaethau'r gwasanaeth iechyd i fyrddau iechyd yn sgil diwygio'r gwasanaeth iechyd yn 2009 wedi lleihau'r posibilrwydd o ddwyn achos llys llwyddiannus.

"Petai'r atebolrwydd troseddol wedi'i drosglwyddo byddem wedi erlyn Bwrdd Iechyd Hywel Dda am beidio â rheoli asbestos yn effeithiol rhwng 2004 a 2009."

'Amryfusedd deddfwriaethol'

Dywedodd undeb UCATT eu bod wedi ysgrifennu at Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, gan alw am ymchwiliad i'r "amryfusedd deddfwriaethol."

Mae'r undeb hefyd yn galw am "weithredu brys i adfer y sefyllfa".

Dywedodd ysgrifennydd rhanbarthol Cymru De Orllewin yr undeb, Nick Blundell: "Mae gweithwyr wedi eu hamlygu'n systematig i asbestos ond ni fyddwn yn cael cyfiawnder oherwydd amryfusedd deddfwriaethol."

Dywedodd Bwrdd Iechyd Hywel Dda y byddai Llywodraeth Cymru yn delio ag ymholiadau'r wasg.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydyn ni wedi derbyn y llythyr ac fe fyddwn yn ymateb."

Mwyn sy'n bodoli'n naturiol sydd wedi'i wneud o ffibrau bychain iawn yw asbestos.

Os aflonyddir ar asbestos gall ryddhau nifer fawr o ffibrau siâp nodwyddau all gael eu hanadlu i mewn i'r ysgyfaint.

Mae'r ffibrau hyn yn aros yn yr ysgyfaint ac yn medru arwain at nifer o afiechydon, rhai yn angheuol.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific