British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 12 Awst 2011, 16:15 GMT 17:15 UK
Ymchwiliad i achosion o E. coli yng Nghaerdydd

E.coli 0157
Gall unigolion gael E.coli O157 ar ôl bwyta bwyd neu ddŵr wedi ei heintio

Mae ymchwiliad wedi dechrau ar ôl i Iechyd Cyhoeddus Cymru gael gwybod bod pum person yn dioddef o'r clefyd E. coli.

Mae un person yn yr ysbyty, gyda dau achos posib arall dan ymchwiliad hefyd.

Mae swyddogion o Gyngor Caerdydd wedi cau siop kebab Adonis ar Ffordd y Ddinas tra bod yr ymchwiliad yn cael ei gynnal.

Gall unigolion gael E. coli O157 ar ôl bwyta bwyd neu ddŵr wedi ei heintio.

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, gall y salwch amrywio o ddolur rhydd ysgafn i ddolur rhydd gwaedlyd a gall crampiau difrifol yn y stumog gyd-fynd â hyn.

Cymhlethdod difrifol o haint E. coli O157 yw syndrom wremig hemolytig (HUS) sy'n digwydd ymysg hyd at 10% o gleifion sydd wedi cael eu heintio â VTEC O157.

Mae'n effeithio'n benodol ar blant ifanc ac ar bobl oedrannus ac, mewn nifer fach o achosion, gall fod yn angheuol.

Mae mesurau rheoli digonol ac arferion hylendid da yn bwysig i atal heintiau gan E. coli O157, ac mae'r rhain yn cynnwys:

  • Golchi dwylo'n drylwyr cyn bwyta neu baratoi bwyd, ar ôl defnyddio'r toiled, ar ôl newid cewynnau neu lanhau ar ôl pobl eraill sy'n dioddef dolur rhydd.
  • Sicrhau bod cig, yn enwedig briwgig cig eidion, yn cael ei goginio'n drylwyr (gall cig gael ei halogi yn ystod y lladd, a gall organebau gael eu cymysgu i'r cig yn anfwriadol wrth wneud y briwgig).
  • Trafod, paratoi a storio cig amrwd a chynhyrchion eraill anifeiliaid mewn modd hylan a sicrhau nad yw cigoedd amrwd a'r offer a ddefnyddir i'w trafod yn dod i gysylltiad â chig wedi'i goginio na bwyd parod.

Dylai unrhyw un sydd â symptomau gysylltu â meddyg teulu neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647.HEFYD
E. coli: Mam yn falch o fod adre
07 Hyd 09 |  Newyddion
E.coli: Ymchwilio i imiwnedd
21 Ion 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific