British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 12 Awst 2011, 09:51 GMT 10:51 UK
Cyngor Sir Benfro yn addo gwelliannau

Swyddfeydd Cyngor Sir Benfro
Mae'r cyngor sir wedi eu beirniadu am fethiannau

Mae Cyngor Sir Benfro wedi addo "polisi cadarnach" wrth ddelio gyda honiadau o gam-drin plant ar ôl i adroddiad ganfod "methiannau sylweddol".

Dywedodd yr adroddiad bod yna "broblemau cyfundrefnol hirdymor" o fewn y cyngor.

Yn ôl Huw George, yr Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am faes Plant, Pobl Ifanc, Dysgu a'r Iaith Gymraeg yn Sir Benfro doedd 'na ddim niwed i'r plant ond dydi hi ddim yn iawn i ddweud mai lwc ydi hynny.

Mae Comisiynydd Plant Cymru, Keith Towler, wedi dweud bod y casgliadau yn "peri pryder" ac yn dangos "diwylliant nad oedd yn diogelu materion yn ddigonol".

"Dwi ddim yn gallu deall sut all unrhyw awdurdod fethu ar gynifer o lefelau.

"Roedd pobl yn edrych i warchod enw da ysgol neu enw da'r awdurdod."

Fe fydd tîm yn cael eu hanfon i'r awdurdod gan Lywodraeth y Cynulliad i fonitro'r cyngor ar ôl dau adroddiad beirniadol iawn.

Fe wnaeth adroddiad Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ganfod 25 achos o gam-drin plant o fewn y gwasanaeth addysg ar y cyd ag Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.

Geirda

Mae'r cyngor sir wedi cadarnhau mai achos y prifathro David Thorley, a gafwyd yn euog o naw cyhuddiad o ymosod yn rhywiol ar blant yn 2009, oedd sbardun yr ymchwiliad.

Daeth yr adroddiad i'r casgliad bod staff oedd wedi cael eu diswyddo wedi cael eu hail-gyflogi heb unrhyw eirda, er bod "yna bryderon".

Fe wnaeth un o ysgolion y cyngor ddarparu gwybodaeth anghywir mewn geirda i gyn-aelod o staff gan nodi eu bod wedi ymddiswyddo pan oedd y person wedi cael ei ddiswyddo am gamymddygiad rhywiol gyda pherson ifanc.

Daeth yr adroddiad hefyd i'r casgliad nad oedd archwiliadau CRB a geirda ddim yn cael eu harchwilio yn effeithiol a bod achosion a ddylai gael eu rheoli fel ymchwiliad tîm gwarchod plant yn cael eu trin fel materion datblygu staff.

Dywedodd John Davies, arweinydd Cyngor Sir Benfro, y bydd 'na newidiadau o fewn y cyngor.

Ac mae'r arbenigwr ar warchod plant, Mark Williams Thomas, bod y ffaith na chafodd yr un plentyn eu hanafu ddim yn gwneud y casgliadau ddim gwell.

"Digon hawdd dweud na chafodd neb eu hanafu.

"Mae'n gwbl glir bod 'na rwystr wedi bod i blant, bod plant wedi methu lleisio barn mewn perthynas â chamdriniaeth.

"Yr hyn na wyddon ni yw'r risg."HEFYD
'Methu amddiffyn plant yn iawn'
11 Awst 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific