British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 11 Awst 2011, 13:03 GMT 14:03 UK
Beirniadu cyngor am fethu amddiffyn plant yn iawn

Swyddfeydd Cyngor Sir Benfro
Mae'r cyngor sir wedi eu beirniadu am fethiannau

Cafodd Cyngor Sir Benfro eu beirniadu'n hallt am fethu diogelu ac amddiffyn plant yn iawn o fewn gwasanaethau addysg y sir.

Mae'r modd y mae'r cyngor yn delio â honiadau o gamdrin plant yn annerbyniol yn ôl yr adroddiad gafodd ei lunio ar y cyd gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ac Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.

Dywed nad oedd yr awdurdod wedi cwrdd a'u cyfrifoldeb o ddiogelu plant.

Roedd yna honiad hefyd o fewn yr adroddiad fod safbwyntiau'r heddlu a gwasanaethau cymdeithasol wedi cael eu hanwybyddu tra yn delio a rhai achosion posib am gam-drin.

Mae'r cyngor sir wedi cadarnhau mai achos y prifathro David Thorley, a gafwyd yn euog o naw cyhuddiad o ymosod yn rhywiol ar blant yn 2009, oedd sbardun yr ymchwiliad.

Dywedodd Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, Gwenda Thomas, bod hyn yn "fethiannau i ddosbarthu'r gofal sylfaennol".

"Dydi Llywodraeth Cymru ddim yn mynd i ganiatau hyn,"meddai.

O ganlyniad mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu anfon tîm o arbenigwyr i helpu'r cyngor i ymdrin â'r methiannau.

'Materion diogelu'

Dywedodd llefarydd ar ran AGGCC ac Estyn: "Rhaid diogelu ac amddiffyn plant a phobl ifanc fod o'r pwys mwyaf ac mae'r neges honno'n glir.

"Bu hwn yn ymchwiliad cymhleth ac rydym wedi gweithio'n agos gyda'r asiantaethau sy'n bartneriaid i ni er mwyn darganfod y ffeithiau.

"Mae'r adroddiad ar y cyd yn egluro'n canfyddiadau, sydd eisoes wedi cael eu rhannu gyda'r awdurdod lleol.

David Thorley
Yn 2009 cafwyd David Thorley yn euog o naw cyhuddiad o ymosod yn rhywiol

"Roedd rhai o'r methiannau yn bethau na wyddai'r awdurdod lleol ddim amdanyn nhw hyd nes i'r ddwy arolygiaeth dynnu ei sylw atyn nhw."

Yn ôl y llefarydd bydd AGGCC ac Estyn yn parhau i gydweithio gydag arolygiaethau eraill, gan gynnwys AGIC, Arolygydd Heddlu Ei Mawrhydi, Llywodraeth Cymru ac asiantaethau eraill.

"Gyda'n gilydd byddwn yn parhau, lle bo angen, i ofyn am sicrwydd gan Gyngor Sir Benfro ynghylch y materion diogelu ac amddiffyn plant presennol," meddai.

"Byddwn hefyd yn cymryd camau fel y bo'n angenrheidiol i ddelio â'r rhain."

Bydd yr arolygiaethau'n ymgymryd â gwaith monitro ac arolygu pellach yn Sir Benfro er mwyn cael gwybod pa gynnydd y mae'r awdurdod yn ei wneud o ran mynd i'r afael â'r materion hyn

Fe fyddan nhw'n adrodd yn ôl i Weinidogion Llywodraeth Cymru.

25 cyhuddiad

Mewn ymateb, dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Benfro, John Davies, nad ydyn nhw'n cuddio tu ôl i'r hyn a nodwyd yn yr adroddiadau.

"Dwi eisiau sicrhau rhieni ein bod yn gweithio yn ddiflino i sicrhau bod plant mor ddiogel â phosib.

"Mae 'na nifer o weithdrefnau gweinyddol a phroses sydd angen eu gwella ac mae rhai eisoes yn eu lle.

"Fe fydd hi'n cymryd tipyn mwy o amser ar gyfer rhai eraill ond rydym yn gweithio arnyn nhw."

Dywedodd bod adroddiad Estyn hefyd yn codi nifer o faterion addysgiadol y mae'r cyngor eisoes yn ymdrin â nhw, yn enwedig yr angen i godi safonau TGAU.

Dywedodd Huw George, yr Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am faes Plant, Pobl Ifanc, Dysgu a'r Iaith Gymraeg yn Sir Benfro: "Mae'n ddangosol o'r problemau sy'n gyswllt â materion amddiffyn plant fod yr ymchwiliad hwn wedi ei sbarduno o ganlyniad i achos llys prifathro un o ysgolion Sir Benfro a gafwyd yn euog.

Llinell gymorth

"Yn yr achos hwn roedd yr holl ddulliau diogelu mewn lle ac roedd yr athro yn uchel ei barch yng nghymuned addysg Cymru.

"Yn wir, fe'i apwyntiwyd yn Arolygydd Cofrestredig gan Estyn.

"Yn yr achos hwn doedd dim i awgrymu y gallai plant cael eu niweidio."

Yn ystod y pedair blynedd diwethaf mae 25 cyhuddiad yn erbyn staff y cyngor sir sy'n ymwneud â cham-drin neu ymddygiad amhriodol.

Wedi ymchwiliad dwys dywedodd AGGCC fod plant mewn peryg o gael eu niweidio mewn tri o'r achosion hyn.

Mae Cyngor Sir Benfro wedi sefydlu llinell ffôn i rieni a phlant a allai fod wedi cael eu heffeithio gan faterion sy'n gysylltiedig gyda honiadau o gam-drin neu niwed.

Y rhif ffôn ydi: 01437 776301 ac fe fydd ar gael rhwng 9am a 5pm ddydd Llun i ddydd Gwener.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific