British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 16 Awst 2011, 07:30 GMT 08:30 UK
Meistri yn meithrin talent ifanc cyn ysgoloriaeth

Huw Ynyr Evans
Enillodd Huw Ynyr Evans yr Unawd Cerdd Dant 19-25 oed

Fe fydd yr wyth cystadleuydd sy'n cystadlu am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel eleni yn cael cyngor a hyfforddiant mewn dosbarthiadau meistr.

Yr wythnos hon am ddeuddydd yng fydd rhai yn manteisio ar y dosbarthiadau tra bydd y lleill yn ymarfer ar gyfer y cyngerdd a fydd i'w gynnal yn Stiwdio'r Ddraig, Pen-y-bont ar Ogwr nos Sul Medi 25.

Mae'r wyth cystadleuydd yn rhai o brif enillwyr Eisteddfod yr Urdd, Abertawe a'r Fro.

Un o'r rhai fydd yn derbyn dosbarth meistr fydd Steffan Jones.

CYSTADLEUWYR YSGOLORIAETH BRYN TERFOL 2011
Steffan Jones - enillydd Unawd 19-15 oed
Huw Ynyr Evans - enillydd Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
Sian Crisp - enillydd Unawd allan o Sioe Gerdd 19-25 oed
Glain Dafydd - enillydd Unawd Offerynnol 19-25 oed
Ellen Angharad Williams - enillydd Alaw Werin Unigol 19-25 oed
Elen Morgan - enillydd y cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed
Rhian Davies - enillydd Llefaru Unigol 19-25 oed
Anna Pardanjac - enillydd Dawns Werin Unigol 15-25 oed

Bydd y bariton Paul Carey Jones o Gaerdydd yn cynnal sesiwn gyda Steffan.

Mae Steffan yn hanu o Gaerdydd ond bellach yn byw yn Llundain a'i fryd ar ennill ei fywoliaeth fel canwr proffesiynol.

"Ar ôl bod yn cystadlu ers rhyw 18 mlynedd, mae cael bod yn rhan o'r Ysgoloriaeth yn ffordd wych o orffen fy nghyfnod gyda'r Urdd," meddai.

"Bydd yr Ysgoloriaeth yn brofiad pwysig arall a gobeithio yn garreg filltir bwysig yn fy ngyrfa.

"O ran fy nyheadau, rwy'n gobeithio cael dychwelyd i'r Coleg Cerdd Brenhinol er mwyn cwpla fy ôl radd a mynd i'r ysgol opera.

"Ar ôl hynny, hoffwn ddilyn gyrfa fel cantor opera proffesiynol. Breuddwydio am berfformio Figaro neu Papageno yng Nghanolfan Mileniwm Cymru!"

Gwerth ariannol yr ysgoloriaeth yw £4,000.

Yn ogystal â'r wobr ariannol, mae'r Ysgoloriaeth hefyd yn cyplysu enw'r enillydd gydag un o sêr amlycaf y byd perfformio.

Rhian Davies
Enillodd Rhian Davies y gystadleuaeth Llefaru Unigol 19-25

"Eleni eto, mae criw ifanc, talentog yn cystadlu yn yr Ysgoloriaeth," meddai Bryn Terfel.

"Mae'r ieuenctid yma eisoes wedi profi eu hunain ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ac rwy'n siwr y byddant yn llawn fanteisio ar y dosbarthiadau meistr i ddatblygu a meithrin eu talent.

"Gyda'r safon mor uchel mae'r cyngerdd yn argoeli'n noson wefreiddiol o adloniant cerddorol a gweledol a hoffwn ddymuno pob llwyddiant i'r wyth cystadleuydd."

Mae tocynnau ar gyfer y Cyngerdd yr Ysgoloriaeth yn Stiwdio'r Ddraig, Pencoed ger Pen-y-bont ar Ogwr ar werth ar wefan yr Eisteddfod - urdd.org/eisteddfod neu drwy ffonio 0845 257 1639.HEFYD
Cyngor cyn cystadlu
05 Meh 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific